AUTOHTONA - HRVATSKA STRANKA PRAVA
Ilica 31, 10000 Zagreb, Croatia

Mob: 099 827 65 10 E-mail: hrvatskipravasi@gmail.com
 
Početna
IZBORI 2015 TWITTER - DRAŽEN KELEMINEC IZ MEDIJA - YouTube FACEBOOK - A- HSP PREDSJEDNIŠTVO A-HSP-a
FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Video kanal A-HSP-aDražen KeleminecFacebook A-HSP-a


Himna A-HSP-a

web
counter

Statistika

Login

 

Politi?ka prostitucija Ruže Tomaši? u dvorištu Oca domovine dr.Ante Star?evi?a

03.02.2013 14:53:15

Ruža Tomaši? ?elnica HSP dr. Ante Star?evi? nastavila se baviti pravaškom politi?kom prostitucijom, što baca novu ljagu na utemeljitelja pravaške ideje u Hrvata, Oca Domovine dr. Ante Star?evi?a. Sramotno je da se Ruža Tomaši? kao sljedbenica ?asnih Star?evi?anskih nauka po?ela politi?kom prostitucijom baviti iz Like, rodnog kraja Oca domovine. Tipi?ni primjer po?etka bavljenja politi?kom prostitucijom Ruže Tomaši? ogleda se na primjeru iznenadne suspenzije sa mjesta predsjednika Županijskog vije?a HSP AS za Li?ko-senjsku županiju, Mire Matijevi?a jednog od posljednjih godina najve?ih javnih boraca protiv korupcije i kriminala u Lici. Da Tomaši?ka ima ve? iskustva u politi?koj prostituciji koju je o?ito naslijedila od Ante ?api?a, svjedo?e razlozi zašto je suspendirala Miru Matijevi?a, za koga je nedavno digla ruku u stranci da bude predsjednik strana?kog odbora za ljudska prava.- Miro Matijevi? nije uspio organizacijski i kadrovski pratiti strana?ko ja?anje na svim razinama. Predsjedništvo je procijenilo da treba izabrati novo vodstvo stranke za Li?ko-senjsku županiju, koje ?e se znati nositi sa izazovima koji su pred njima. Oni su zahtjevni i obimni iz razloga, jer je HSP AS postao parlamentarna i stožerna pravaška i star?evi?anska stranka, obrazloženo je protjerivanje Matijevi?a. No,situacija u Lici baš je sasvim suprotna. Navedeni razlozi su tipi?ni ve? vi?eni obrasci obrazloženja onih koji se bave politi?kom prostitucijom. Ruža Tomaši? je u slu?aju Matijevi? odradila prljavu politi?ku prostituciju, jer posljednje vrijeme Matijevi? je svojim javnim djelovanjem beskompromisno javnosti ukazivao na brojna kriminalna dijela hadezeovaca u Lici i time sve više pridobivao simpatije za stranku i sebe.
RUŽINA PRAVAŠKA ?IRILICA !
- Sa HDZ u Lici nema koalicije, dok ga vode ljudi umo?eni u kriminal, izjavljivao je javno Matijevi? što o?ito nije pasalo uhu Tomaši?ke koja je glavni koalicijski partner HDZ, pa bilo je za o?ekivati da se „ Ani sa ?etiri pištolja „ obra?una sa beskompromisnim Matijevi?em, i da krene u potragu za podobnim potr?kom, koji ?e biti hadezeov pravaški privjesak, koji ?e kada je rije? o kriminalu ?epiti uši, i govoriti da nema poštenije stranke nego HDZ. Tomaši? je na slu?aju Matijevi? dokazala da ?e ako treba kako ona to zna pištoljem braniti HDZ lopove. Ruža Tomaši? da je politiku gledala druga?ijim o?ima, još bi ?vrš?e stala na stranu Matijevi?a, a ne se rješavala takvih ljudi koji je u vrlo kratkom vremenu u Lici baš zahvaljuju?i borbi za prava malih ljudi pobrao mnoge simpatije,dok je kod lopova logi?no stvorio neprijatelje. Kada se pogleda slu?aj Matijevi?, ?ovjeku pada na pamet Tomaši?ke pravaško skupljanje potpisa protiv uvo?enja ?irilice u Vukovaru, ?ovjek bi u li?koj prtini stavio dva prsta u usta i povra?ao da svi vide. Tko bolje pozna Matijevi?a siguran je da on ne?e biti vre?a za nabijanje i strana?ko treniranje politi?ke prostitucije Ruže Tomaši?. Ustvari, Ruža Tomaši? tek treba vidjeti tko je Matijevi?, koji nije Pero ?orak. Zato ?e biti zanimljivo ?itati što o politi?koj prostituciji Ruže Tomaši? kaže Matijevi?. 
Piše : Željko Popovi?
www.slobodnalika.com