AUTOHTONA - HRVATSKA STRANKA PRAVA
Ilica 31, 10000 Zagreb, Croatia

Mob: 099 827 65 10 E-mail: hrvatskipravasi@gmail.com
 
Početna
IZBORI 2015 TWITTER - DRAŽEN KELEMINEC IZ MEDIJA - YouTube FACEBOOK - A- HSP PREDSJEDNIŠTVO A-HSP-a
FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Video kanal A-HSP-aDražen KeleminecFacebook A-HSP-a


Himna A-HSP-a

web
counter

Statistika

Login

PROGLAS HRVATSKIH PRAVA?A

       Dana 30. studenog 2002. godine u Zagrebu je sa 34 u?esnika osnovan Inicijativni odbor za osnivanje stranke ? HRVATSKI PRAVAŠI.

       Dana 18. sije?nja 2003. godine održana je u prostorijama Hrvatskog novinarskog društva u Zagrebu OSNIVA?KA HRVATSKIH PRAVAŠA. Na osniva?koj skupštini izabrana su tijela stranke: Središnji odbor, Predsjedništvo, Stegovni sud i Nadzorni odbor.

       Današnja pravaška scena Hrvatske, kao uostalom i ostalih politi?kih stranaka, predvo?ena je liderima, koji su uzurpirali svu vlast i onemogu?ili bilo kakvu demokratsku inicijativu ?lanstva. Time su izgubili svu vjerodostojnost i težinu, a zbog njihovih nezasitnih liderskih ambicija odstupili su ili su izba?eni iz politike ponajbolji pravaši širom Hrvatske.

       Iz toga su razloga mnogi pravaši pali u apatiju, izgubili vjeru pa ?ak i samu pomisao u mogu?nost daljeg politi?kog angažmana i djelovanja za boljitak Hrvatske.


       Odbacuju?i mirenje s takvim stanjem, odlu?ili smo kona?no re?i: ?GOSPODO, DOSTA JE!? Došlo je vrijeme da se pravaši ponovo OKUPE! Okupljenim HRVATSKIM PRAVAŠIMA možemo ponuditi samo mukotrpan rad, odgovornost i mogu?nost da ih se ponovo ?uje. Bili smo prvi kada je trebalo braniti domovinu, a danas je došlo vrijeme kada nas domovina ponovo treba. Da bi vratili nadu posustalim pravašima, nudimo prihva?anje i otvorenost prema svima poštenih i ?asnih namjera, iz domovine i iz dijaspore.

       HRVATSKI PRAVAŠI baviti ?e se ostvarenjem svog Politi?kog programa shodno proklamiranim Temeljnim na?elima, a nikako ostalim strankama i njihovim liderima. HRVATSKI PRAVAŠI djelovati ?e kao moderna politi?ka stranka bez ekstremnih politi?kih stavova, razvijaju?i demokratske odnose duboko svjesni da ? bez demokracije u politi?kim strankama NEMA DEMOKRACIJE niti u društvu!

       Svoje ?e djelovanje i stavove HRVATSKI PRAVAŠI promovirati javnim djelovanjem i promidžbom, kao i pravaškim glasilom, koje ?e distribuirati sami pravaši. Djelovanje stranke biti ?e financirano ?lanarinama i donacijama, koje ?e ve?inom ostajati u bazi.

       Na politi?ku scenu želimo dovesti nove mlade ljude, kojima ?emo pružiti svu mogu?u podršku, da svojim mladena?kim entuzijazmom i predanim radom osvijeste sve, ve? dobrano apatijom zahva?ene stanovnike Lijepe naše da se prenu i aktivno porade na njenom boljitku.

       Želimo postati jedinstvena pravaška stranka u kojoj ?e svaki pravaš mo?i slobodno djelovati i pružiti najbolje od sebe. Stoga stranka daje samostalnost djelovanja pa i koaliranja svim ograncima i podružnicama, da u svom okruženju sura?uju sa svima koji doprinose napretku.

       HRVATSKI PRAVAŠI se protive:

 • gubitku slobode i nezavisnosti kao posljedice bezumne rasprodaje gospodarstva i turisti?kih kapaciteta i banaka za kratkoro?ni opstanak stranaka na vlasti
 • kriminalnoj pretvorbi koja još uvijek nije sankcionirana
 • djelovanju sudstva kao servisa vlasti, ?ija se neovisnost i dovoljno financiranje još niti ne nazire
 • omalovažavanju Domovinskog rata, diskriminaciju i pretvaranje njihovih sudionika u gra?ane II reda
 • utjecaju i vladavini onih koji su bogatili i hvatali položaje tijekom rata umjesto da u njemu u?estvuju
 • omalovažavanju stvaranja hrvatske države od strane razo?aranih nostalgi?ara kao i mrzitelja svega hrvatskog, po?evši od imena i jezika, odraslih u okruženju u kojem se ve? i spominjanje hrvatskog imena nazivalo šovinizmom

       HRVATSKI PRAVAŠI danas, kada je opet potrebno braniti Hrvatsku, zajedno sa svim ljudima sli?nih domoljubnih namjera, zalagati se i djelovati za:

 • reformu školstva, sudstva, zdravstva
 • razvoj gospodarstva i poduzetništva i smanjivanje enormne nezaposlenosti pružanjem šanse svima koji to žele i mogu
 • osiguranje egzistencije i život dostojan ?ovjeka svima
 • reviziju suradnje s MMF-om i Haškim sudom
 • da Hrvatska zaživi kao istinska pravna država
 • za ponovnu uspostavu istinskih moralnih, obiteljskih i tradicionalnih vrijednosti
 • da se pravaši i narod Hrvatske odrede po svim pitanjima od nacionalnog zna?aja, jer prirodnim bogatstvima kojima smo obdareni moramo mudro upravljati i sa?uvati ih za slijede?a pokoljenja, budu?i da njima pripadaju

       Stoga smatramo obvezom HRVATSKIH PRAVAŠA da se aktiviraju probude i pokrenu sav hrvatski narod da riješi nagomilane probleme te iz korijena izmijeni dosadašnje štetne stavove i djelovanja. Šansa do sada nekompromitiranih pravaša jest njihovo poštenje i briga za budu?nost domovine, što je u ovom trenutku upitno za veliku ve?inu ?narodnih predstavnika?.

       Došlo je vrijeme da se dade šansa onima koji žele ŽIVJETI ZA HRVATSKU, A NE OD HRVATSKE.

U Zagrebu 18. sije?nja 2003.