AUTOHTONA - HRVATSKA STRANKA PRAVA
Ilica 31, 10000 Zagreb, Croatia

Mob: 099 827 65 10 E-mail: hrvatskipravasi@gmail.com
 
Početna
IZBORI 2015 TWITTER - DRAŽEN KELEMINEC IZ MEDIJA - YouTube FACEBOOK - A- HSP PREDSJEDNIŠTVO A-HSP-a
FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Video kanal A-HSP-aDražen KeleminecFacebook A-HSP-a


Himna A-HSP-a

web
counter

Statistika

Login

Autohtona - Hrvatska stranka prava - Splitsko - dalmatinske ?upanije

 

Dana 28. 09. 2012. u Splitu je održan izborni zbor za Splitsko - dalmatinsku županiju. Za predsjednika izabran je Ivica Kuzmanić, dopredsjednike : Nenad Božiković, Neno Doždor, Jakov Bogdanović i Ante Vuković, tajnika Vinko Jakus, rizničara Boris Bižić.

Članovi nadzornog odbora : Zdeslav Rajić -  predsjednik, članovi : Emil Vuleta i Renko Kirigin

Stegovni sud : Jure Brtičević - predsjednik, članovi : Bože Škaro i Marin Giljanović

Na izbornom zboru prisustvovao je i predsjednik Autohtone - Hrvatske stranke prava Dražen Keleminec