AUTOHTONA - HRVATSKA STRANKA PRAVA
Ilica 31, 10000 Zagreb, Croatia

Mob: 099 827 65 10 E-mail: hrvatskipravasi@gmail.com
 
Početna
IZBORI 2015 TWITTER - DRAŽEN KELEMINEC IZ MEDIJA - YouTube FACEBOOK - A- HSP PREDSJEDNIŠTVO A-HSP-a
FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Video kanal A-HSP-aDražen KeleminecFacebook A-HSP-a


Himna A-HSP-a

web
counter

Statistika

Login

Predsjedni?tvo, Zagreb 25.4.2006

Nastavak sjednice od 25.3.2006.
 
Nastavku sjednice od 25.3.2006. nazo?ilo je 8 od 13 ?lanova Predsjedništva, te Ivica Vladava ?ovani (koordinator za Dalmaciju), Marko Mati? (predsjednik GO HP-HPP Zagreb) i Ivo Sedlar (dopredsjednik GO HP-HPP Split).

Dnevni red:

 1. Izvješ?e o tijeku izrade Strategija za predstoje?e parlamentarne izbore
 2. Odluka o zahtjevu predsjedniku Republike za pomilovanje generala Mirka Norca
 3. Planirane aktivnosti

Ad 1) Zvonko ?apko, predlagatelj ove to?ke dnevnog reda iznio je prijedlog za izradu Strategije razvoja Republike Hrvatske, naglasivši da niti HDZ niti parlamentarna oporba takvu strategiju nemaju i stoga niti ne znaju u kojem pravcu vode državu. Predložio je formiranje tima koji ?e izraditi ovu strategiju u narednih 6 mjeseci, iako smo svjesni da je stvarni rok za to mnogo duži. Prednost je ta, naglasio je ?apko, da je jedan dio posla ve? odra?en. Strategija ?e biti izra?ena kroz tri podcjeline:
    - gospodarsko-socijalna (materijalni aspekt Strategije)
    - kulturno-moralna (duhovni aspekt Strategije) i
    - politi?ka

        Dao je kratak prikaz onoga što ?e se narednih pola godine raditi po tom zadatku, a potom je, nakon diskusije u kojoj je sudjelovala ve?ina nazo?nih, donijeta odluka da tim za izradu Strategije razvoja Republike Hrvatske djeluje u sastavu:

 1. Dražen Keleminec
 2. Zvonko ?apko
 3. Petar Vu?i?
 4. Marko Mati?
 5. Josip Grma?a

    Svi ?lanovi i simpatizeri Stranke mogu davati svoje prijedloge i ideje, a ovaj ?e tim, u suradnji s nekim institucijama i pojedincima iz podru?ja znanosti, kulture i dr. odraditi re?eni zadatak.

Ad 2) Ivica Vladava ?ovani, izvjestitelj po drugoj to?ki, bio je kod obitelji generala Norca, te je u dogovoru s njima odlu?eno da se ne?e od predsjednika Mesi?a tražiti pomilovanje za generala, budu?i da bi to trenutno moglo biti kontraproduktivno glede procesa koji tek slijede.

    Predložio je da izaslanstvo HP-HPP posjeti generala Norca u glinskom zatvoru. Nakon kra?e rasprave odlu?eno je da ?e u sastavu izaslanstva biti:

 1. Dražen Keleminec, predsjednik HP-HPP
 2. Zvonko ?apko, predsjednik Središnjeg odbora HP-HPP i dopredsjednik HP-HPP
 3. Ivica Vladava ?ovani, koordinator HP-HPP za Dalmaciju i dopredsjednik GO HP-HPP Split
 4. Petar Vu?i?, dopredsjednik HP-HPP
 5. Andrija Ružek, dopredsjednik HP-HPP
 6. Branko Babi?, predsjednik GO HP-HPP Glina
 7. Ivo Sedlar, dopredsjednik GO HP-HPP Split

Ad 3) Predsjednik Stranke Dražen Keleminec na po?etku ove to?ke izvijestio da ?e broj  ?lanova potrebnih za registraciju politi?ke stranke biti 5.000. Budu?i da taj broj ?lanova naša Stranka ve? ima ne?e biti nikakvih problema oko registracije, ali je zbog kvalitetnijeg rada na terenu potrebno nastaviti s osnivanjem novih organizacija. Potom je najavio osniva?ke skupštine Gradskih organizacija HP-HPP u Benkovcu 02. lipnja, te Šibeniku i Kninu 03. lipnja 2006., te izborni zbor GO HP-HPP Vinkovci.

    Rudolf Forko najavio je osnivanja GO Zlatar i Krapina i OO Desini? te tribine u tim mjestima, a dogovoreno je da se održe 17. lipnja.

    Zvonko ?apko najavio je da ?e rije?ki pravaši i ove godine obi?i rodnu ku?u Oca Domovine u Velikom Žitniku  i to u nedjelju 21. svibnja. Pozvao je i sve ostale GO da se odazovu i posjete Veliki Žitnik toga dana. Dražen Keleminec je potom predložio da se pošalje pismeni dopis svim organizacijama na terenu koji ih se poziva da do?u toga dana pred rodnu ku?u dr. Ante Star?evi?a.

    Dražen Keleminec je predložio da se po povratku s tog izleta organizira osniva?ka skupština GO HP-HPP u Senju.

    Tijekom vikenda od 23. do 25. lipnja rije?ki pravaši organiziraju izlet u Zlobin, gdje ?e u tamošnjem planinarskom domu organizirati pravaško druženje, a pozvao je i ostale ?lanove Stranke koji se u to doba zateknu u blizini da im se pridruže.

    Vezano za lokalne izbore u Splitskim kotarima i mjesnim odborima, naglašeno je da je osvajanje 3 vije?ni?ka mjesta te potpisivanje dva sporazuma o obnašanju vlasti (s HSS-om u Žrnovnici i HDZ-om u Sitnom Donjem) veliki uspjeh naše Stranke u svojem prvom pojavljivanju, te da iako neki (splitski pravaši) smatraju da se moglo i bolje treba ?estitati splitskim pravašima na tom uspjehu.

    Uzevši u obzir da je predsjednik GO HP-HPP Split ponudio svoj mandat na raspolaganje, Predsjedništvo HP-HPP sazvalo je sjednicu Izvršnog odbora GO HP-HPP Split za 29. travnja 2006. s po?etkom u 12 sati.

Dražen Keleminec
predsjednik HP-HPP