AUTOHTONA - HRVATSKA STRANKA PRAVA
Ilica 31, 10000 Zagreb, Croatia

Mob: 099 827 65 10 E-mail: hrvatskipravasi@gmail.com
 
Početna
IZBORI 2015 TWITTER - DRAŽEN KELEMINEC IZ MEDIJA - YouTube FACEBOOK - A- HSP PREDSJEDNIŠTVO A-HSP-a
FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Video kanal A-HSP-aDražen KeleminecFacebook A-HSP-a


Himna A-HSP-a

web
counter

Statistika

Login

 

Keleminec posjetio Srpsko narodno vije?e

19.07.2013

Keleminec kod PupovcaA-HSP je napravila jedan politi?ki potez, potpuno druga?iji u našoj politi?koj praksi. Pismeno i fizi?ki se pojavila ispred Srpskog narodnog vije?a, isprovocirana stavovima istog tog vije?a, koje ve? godinama mijenja sliku rata u Hrvatskoj svojim iritantnim stavovima, od Vojislava Stanimirovi?a, kao zastupnika u Hrvatskom Saboru, da su Hrvati zapo?eli rat u Vukovaru i snose najve?u krivicu, do zadnjeg stava Milorada Pupovca u slu?aju uhi?enja ve?eg broja Srba osumnji?enih za zlodjela nad Hrvatima u ratu.

Na taj na?in on se je umiješao u rad pravosu?a i njegovu neovisnost. Dražen Keleminec je otvorio jedan novi na?in komunikacije sa onima koji Hrvatsku doživljavaju kao zemlju koja ne uvažava ovakve nakaradne stavove srpskih politi?kih huška?a.

Gospodine Keleminec recite što ste danas kao politi?ku gestu u?inili?

Ju?er, 18. 07. 2013. delegacija Autohtone-Hrvatske stranke prava došla je u sjedište Srpskog narodnog vije?a predati upozorenje i dopis da Milorad Pupovac i Vojislav Stanimirovi? u Srbu 27. 07. 2013. slave ?etni?ke pokolje nad Hrvatima. Na izlasku iz njihovih prostorija od jedne pripadnice srpske manjine; kada je zatvarala vrata dobili smo poruku da se slobodno možemo odseliti u Bosnu! Pitamo se, a od kuda su oni došli? Neka idu u Srbiju i tamo slave ?etnike ali u Hrvatskoj ne?e.

Napisali ste protestnu notu pisanu za ‘SNV’?

Da tako je, prilažem vam tekst;

“Autohtona – Hrvatska stranka prava Zagreb, Ilica 31 – Srpsko narodno vije?e Milorad Pupovac (dopis)

Sramite se da i ove godine slavite ?etni?ki ustanak u Srbu, 27. 07. 1941. godine. Taj datum ujedno je bio i po?etak ubijanja i ?iš?enja okolnih sela od Hrvata. U Srbu 27. 07. 1941. godine nije bilo ustaša niti partizana, ve? ?etnika koji su bili u sprezi sa fašisti?kom Italijom. Selo Bori?evac 1941. godine ?etnici su u potpunosti spalili. Zatim su zaustavili vlak koji je prevozio hodo?asnike iz Sv. Ane i sve ih smaknuli. Katoli?kog sve?enika su ubili i nataknuli na ražanj. Osim toga, 25. srpnja 1990. Vojislav Šešelj je održao miting u Srbu i pozvao na balvan revoluciju te se ponovno krenulo u protjerivanje i ubijanje Hrvata u Hrvatskoj. Sada 2013. godine , a i prijašnjih godina želite izjedna?iti antifašizam i ?etništvo, što Vam ne?e po?i za rukom. Kao saborski zastupnik u Hrvatskom saboru sramite se što organizirate proslavu i veli?anje plja?ke, nasilja i ubojstva koje su po?inili ?etnici sa svojim vo?om Mom?ilom ?uji?em. Ponovno Vas upozoravamo da vam vaše ?etni?ko orgiranje u Hrvatskoj ne?e pro?i. Mi smo spremni obraniti nevine Hrvatske žrtve, koje su pale od Vaših hvaljenih zlo?inaca ?etnika!”

Kako su se ponašali predstavnici Srba prilikom vašega dolaska?

Kad smo im ušli u prostorije oni su drhtali od straha, a kad smo odlazili jedna srpkinja kad je zatvarala vrata nam je rekla neka se odselimo u Bosnu kako sam ve? rekao.

Neki dan ste bili na Markovom trgu zbog tzv. Perkovi?evog zakona, kakva su vas tamo doga?anja do?ekala?

Na Markovom trgu je zanimljivo. Prvo su na ulazu mene legitimirali, pa su došli autom iz Prve policijske postaje i sve legitimirali. Kad smo krenuli po gradu stalno su nas pratili. Kad smo došli ispred Njema?ke ambasade do?ekala nas je ponovno policija uz poja?anje. Nisu nas pustili blizu ambasade i da idemo unutra ve? su rekli, da ?e oni pitati dali ?e nas htjeti primiti. Rekao sam da ?u i?i sam ih pitati i onda me je jedan policajac rukom zahvatio da ne mogu pro?i. U tom trenutku došao je iz ambasade jedan Njemac sa prevoditeljicom. On je rekao da su oni znali da dolazimo. Pitao sam ga kako su znali ? On mi kaže preko interneta. Ja ga pitam; pa nismo stavili na internet, a on kaže preko facebooka. Kažem; pa da sam stavio na svoj zid na facebook. Tada policajac kaže i mi smo znali preko facebooka. Pitam ga pa što mi pratite moj profil na facebook?, On mi kaže pred svima; “sve vas pratimo na facebooku. Sve nas kontroliraju.

Nejasna politika Hrvatske kao da bira i nejasne znanstvenike i akademike, koji još nisu odgovorili na osnovna pitanja Drugoga svjetskog rata, pa se ovakva lažna ustajanja naroda tuma?e kao ustanci i zataškava smrt Marka Oreškovi?a, kao Hrvata, koji je u vidu partizanskog izaslanika otišao smiriti srpski nacionalizam u Srbu i okrenuti ga u partizanštinu, ali je za takav ?in ubijen. Taj doga?aj jasno govori o falsificiranu povijesti. HAZU šuti o tome. I daje priliku primitivizmu da se nasla?uje nad smr?u nevinih ljudi.

Postanite ?lan naše FACEBOOK stranice i pratite najnovije vijesti.

Igor Drenjan?evi? / Hop.hr