AUTOHTONA - HRVATSKA STRANKA PRAVA
Ilica 31, 10000 Zagreb, Croatia

Mob: 099 827 65 10 E-mail: hrvatskipravasi@gmail.com
 
Početna
IZBORI 2015 TWITTER - DRAŽEN KELEMINEC IZ MEDIJA - YouTube FACEBOOK - A- HSP PREDSJEDNIŠTVO A-HSP-a
FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Video kanal A-HSP-aDražen KeleminecFacebook A-HSP-a


Himna A-HSP-a

web
counter

Statistika

Login

www.hop.hr 17.09.2013

 

Daniel Srb (HSP) u problemima nakon trgovine s Karamarkom
 


Daniel Srb je ostao sam! Dana 14. rujna. Daniel Srb je zakazao sjednicu predsjedništva za 14.00 sati. Rezultat sazvanog predsjedništva je odaziv samo tri ?lana. Odazvali su se Pejo Trgov?evi?, Ivan Mili?evi? i on kao predsjednik. Šokiran ?injenicom kako nema kvoruma, pani?no je zapovjedio prisutnoj dvojici da kontaktiraju sve ostale ?lanove predsjedništva.

 

Nitko se ipak nije odazvao i sada je jasno, da Daniel Srb ima veliki problem sa Tomislavom Karamarkom, s kojim dogovor treba biti potvr?en do ponedjeljka. Navodno, prema tom dogovoru Tomislav Karamarko bi osigurao dvije stolice u Saboru za HSP i to za Daniela Srba i Peju Trgov?evi?a. Dvije bijedne stolice u Saboru govore i koliko je jadan rad predsjednika Daniela Srba, kao i razlog njegovog rada – fotelja.

Uskogrudnost vo?enja stranke o?ito dolazi na naplatu. Predsjedništvo je trebalo biti izvješ?eno i o ujedinjenju HSP-a Daniela Srba sa Ružinim HSP -om dr. Ante Star?evi? u studenom ove godine. Predsjednik te miks stranke bi trebao biti Ivan Tepeš. Koliko je ovo dobro, a koliko o?ito da ova dva pravaška politi?ka bloka postaju trabanti Karamarkovog HDZ -a, jasno je pokazala ova sjednica predsjedništva. Gotovo nitko se nije odazvao.

Srb je ostao sam, a Karamarko ?eka njegovu egzekuciju na dva bijedna mjesta u Saboru. Pravaši nikada nisu bili na nižim granama. Dražen Keleminec iz pravaške politi?ke scene pametno je prosudio da ‘velika riba jede malu’ i odlu?io je zadržati svoj identitet, kojeg o?ito HSP prodaje za dvije fotelje, jer ima rukovodstvo koje ne gleda dalje od dvije fotelje. Kada se politika vodi trgova?kim manirima, puno je zadovoljniji trgovac od kupca.

Ipak, da bi Daniel Srb zadovoljio svoj ego, na nelegalnoj situaciji, kada nema kvoruma u predsjedništvu, nelegalno je smijenio Mirka ?ondi?a sa mjesta predsjednika Splitsko-dalmatinske županije, a sebi priskrbio još jedan autogol u nizu. Pitanje je sad koliko ?e Tomislav Karamarko uspjeti eutanizirati pravaški pokret i sebe predstaviti kao relevantnu ?injenicu na desnici.