AUTOHTONA - HRVATSKA STRANKA PRAVA
Ilica 31, 10000 Zagreb, Croatia

Mob: 099 827 65 10 E-mail: hrvatskipravasi@gmail.com
 
Početna
IZBORI 2015 TWITTER - DRAŽEN KELEMINEC IZ MEDIJA - YouTube FACEBOOK - A- HSP PREDSJEDNIŠTVO A-HSP-a
FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Video kanal A-HSP-aDražen KeleminecFacebook A-HSP-a


Himna A-HSP-a

web
counter

Statistika

Login

TKO I ZA?TO H?SP-U NAME?E DA SE KAO PODREPAK HSP-AS POLITI?KI PROSTITUIRA HDZ-U?

www.dragovoljac.com

Donedavni ?lanovi predsjedništva HSP-AS-a Kristina ?uljak, Željko Koroman i drugi dužnosnici te stranke tvrde da je pri?a o HSP-u AS s Ružom Tomaši? na ?elu najve?i falsifikat koji se dogodio na pravaškoj sceni zadnjih dvadeset godina i da je rije? o stranci koja izdaje ideje pravaštva za fotelje.

Ruža Tomaši? je 2011. u Sabor ušla na le?ima H?SP-a a nakon izbora zabila nam je nož u le?a. Kada je 2013. na krilima HDZ-a ušla u EU parlament na mjesto nje je u Sabor trebao kao zamjenik u?i drugi sa koalicijske liste HSP-AS – H?SP u X. izbornoj jedinici Ivan Gabelica iz redova H?SP-a. U nastojanju da se pod svaku cijenu sprije?i ulazak H?SP-ovca u Sabor zastupnici HDZ-a i SDP-a su prihvatili nelegalno imenovanje Ivana Šimunovi?a (sedmoga sa koalicijske liste) iz redova HSP-AS a pri tome ignoriraju?i mišljenje Državnog izbornog povjerenstva (DIP) i Saborskog Odbora za Ustav, poslovnik i politi?ki sustav (Klasa: 013-01/13-02/03, Urbroj: 6521-1-13-02).

Na sjednici Glavnog stana H?SP-a 14.09.2014. jednoglasno je pozdravljeno rješenje Visokog upravnog suda kojim se proglašava nadležnost Ustavnog suda za spor s HSP AS oko mandata u Hrvatskom državnom saboru te je zaklju?eno da H?SP od HSP-AS pomo?u suda traži i ispunjenje svih financijskih obveza koje proizlaze iz zajedni?kog mandata u Saboru. Slijedom toga sam dva dana kasnije (16.09.2014.) objavljenu najavu dopredsjednika HSP-AS Rudolfa Dvorskog (voxtv.hr) da ?e do 20.09.2014. zapo?eti pregovori oko ujedinjenju HSP-AS i H?SP-a držao perfidnim podmetanjem.

Samo ?etiri dana kasnije, 20.09.2014., me je kao grom iz vedra neba pogodila vijest da su predsjednik H?SP-a Josip Miljak i dopredsjednica Jasenka Haleuš toga dana sa delegacijom pod vodstvom predsjednika strana?kog Odbora HSP-AS za pravaško okupljanje Perom ?ori?em razgovarali o ujedinjenju te dvije stranke i oko uskla?ivanja programa te modela zajedni?kog izlaska na izbore kroz priklju?enje H?SP-a velikoj koaliciji oko HDZ-a.

Iznenadilo je da je upravo Josip Miljak koji je do tada bez kompromisno zastupao pravaški stav i stav H?SP-a, naime „da HSP-AS i Ruža Tomaši? radi veliku štetu pravašima…da je sasvim nevažno je li ona samo figura u rukama agenta HDZ-a Pere ?ori?a“ (Dragovoljac, 11.02.2013.) naglo i bez potrebnih objašnjenja poduzeo tako zna?ajan iskorak.

Naime, Glavni stan H?SP-a je jednoglasno odlu?io da se u izravnim razgovorima sa HDZ-om izvidi jeli HDZ spreman pregovarati o mogu?nosti priklju?enja H?SP-a širokoj koaliciji oko HDZ-a. Ali to tijelo do 20.09.2013. nikome nije dalo mandat da o mogu?em ulasku u takvu koaliciju ulazi kao podrepak HSP-AS i bez ?vrstih garancija HDZ-a da ?e se provoditi nacionalna politika. Zato sam u me?uvremenu dao ostavku na sve funkcije u H?SP-u ali ostajem ?lan stranke jer vjerujem u njeno ozdravljenje.

Nagli iskorak H?SP-a sili na bar površnu analizu.

Upada u o?i da je Karamarko o priklju?ivanju znatno manjih stranaka od H?SP-a (HDS, ZDS) o tome izravno razgovarao sa ?elnicima tih stranaka a da ?ak ni niži dužnosnici HDZ nisu spremni na izravne razgovore sa H?SP-om. Zato se ne mogu oteti dojmu da HDZ nije spreman koalirati sa H?SP-om ve? da su pri?u o priklju?enju H?SP-a širokoj koaliciji preko HSP-AS izmislili Karamarko i ?ori? sa namjerom da naškode H?SP-u i pravaštvu. Takvom perfidnom i za H?SP ponižavaju?om igrom onemogu?ava se H?SP-u postavljanje politi?kih uvjeta HDZ-u, stvara se fama da nije potrebno, odnosno da je nemogu?e, formirati državotvorno-pravaškog bloka bez HDZ-a. Tom pri?om se samo želi kompromitirati i po Bog zna koji put izigrati H?SP.

Josip Miljak je do nedavnog sastanka sa HSP-ASom ispravno nudio pravaštvo kao opciju i protiv HDZ-a i protiv SDP-a (Zadarski list, 22.03.2013.) te nije pokazivao znakove spremnosti na politi?ko trgovanje. Ali pri tome treba znati da je niz visokopozicioniranih dužnosnika H?SP-a na ?elu sa zetom i šurom Lukom Podrugom i Milanom Lažetom na proteklim lokalnim izborima na krilima HDZ-a i HSP-AS ušlo u županijska, gradska i op?inska vije?a. Možda su u pravu oni, me?u njima i dugogodišnji ?lanovi Glavnog stana H?SP-a, koji tvrde da Josipu Miljku i H?SP-u odijelo kroji Luka Podrug.

Ipak sam sklon vjerovati da ?e najviše strana?ko tijelo H?SP-a – izvanredni op?i sabor – prekinuti ovu za stranku štetnu pri?u te se otvoriti mogu?em pravaško-državotvornom bloku bez HDZ-a nakon što je postalo jasno da HDZ nije spreman na izravne pregovore sa H?SP-om.

Imotska Poljica, 12.11.2013.

Ivan Lozo