AUTOHTONA - HRVATSKA STRANKA PRAVA
Ilica 31, 10000 Zagreb, Croatia

Mob: 099 827 65 10 E-mail: hrvatskipravasi@gmail.com
 
Početna
IZBORI 2015 TWITTER - DRAŽEN KELEMINEC IZ MEDIJA - YouTube FACEBOOK - A- HSP PREDSJEDNIŠTVO A-HSP-a
FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Video kanal A-HSP-aDražen KeleminecFacebook A-HSP-a


Himna A-HSP-a

web
counter

Statistika

Login

Pravašice i pravaši izi?ite na EU izbore i podarite svoj glas jedinoj pravaškoj listi, listi A – HSP-a, jedinoj listi suverenista !

Kada se borba za Hrvatsku ne vodi puškom u ruci vodi se u Hrvatskom državnom saboru. Nakon što su nas nelustrirani HDZ-SDP silovanjem Ustava i Zakona o referendumu ugurali u EU, borba za zaštitu vitalnih nacionalnih interesa Hrvatske vodi se i u EU-parlamentu. Zato nije kontradiktorno biti protiv EU, a izlaziti na EU izbore. To je bio i službeni stav H?SP-a (?iji sam još ?lan) kada je ta stranka prošle godine izišla sa svojom listom za EU izbore, a na kojoj se je nalazila i moja malenkost. Kao pravaš iz kontinuitela, još iz vremena prije obnavljanja HSP-a 1990., ne mjenjam svoj stav – to ?ine samo pseudopravaši i lovci za fortelje.

Grobar pravaštva Anto ?api? sa svojom „neovisnom“ listom izlazi kao potajni poltron HDZ-a; dok je HSP-AS Ruže Tomaši? u koaliciji sa HDZ-om, strankom koja nam je upisala u preambulu Ustava da nam se domovina temelji na zaklju?cima ZAVNOH-a (radi ?ega do danas nije procesuiran niti jedan jugo-komunisti?ki zlo?in od Bleiburga do 1995.),  strankom koja je hrvatski narod dovela na prosija?ki štab. Pod skute HDZ-a kojemu je na ?elu jedan od lovaca na nase generale vratio se i H?SP Josipa Miljka koji je donedavno ispravno tuma?io i nudio pravaštvo kao anternativu protiv HDZ-a i SDP-a. Danijel Srb i njegov HSP nisu imali hrabrost izi?i uzdignute glave sa vlastitom listom i zastupati pravaški stav, ve? su se sbili u tabor „razo?aranih HDZ-ovca" iz Saveza za Hrvatsku. Osobno pozdravljam formiranje toga saveza koji ?e, nadam se, postati nezaobilazni faktor pri rušenju koalicije iz kokošinjca; no parlamentarni izbori i stav prema EU su dvije vrste postola.

Prihvatio sam – iskreno re?eno iznenadnu –  ponudu i ?ast mi je kao još ?lan H?SP (jer vjerujem u ozdravljenje te stranke) biti na  jedinoj pravaškoj listi, listi A – HSP-a. Moj jedini uvijet je bio da ne?u na tu listu ako na njoj bude netko tko koketira sa nacionalisti?kim odnosno totalitarnim ideologijama. Lista A-HSP-a nije konkurencija listi Saveza za Hrvatsku, ve? lista suverenista, jedina  lista koja u duhu nauka Oca domovine ne prihva?a ni jedan na?in podani?kog mentalita. Pravaško glasa?ko tijelo na ovim izborima ima alternativu i priliku svoj dragocjeni glas podariti jedinoj pravaškoj listii na taj na?in dokazati da je pravaštvo neuništivo.

Ukoliko pravaštvo želi postati nezaobilazni politi?ki faktor, korektiv hrvatske državotvorne i socijalno pravedne politike a ne ostati politi?ko ruglo, potrebna je redefinicija pravaštva, lustracija u svim frakcijama i profiliranje jedne zdrave pravaške opcije koja oko sebe okuplja istinske pravaše bez obzira na strana?ku pripadnost sa ciljem što skorijeg održavanja svepravaškog sabora.

Zna?ajan korak na tome putu je pojava liste A-HSP-a, stranke koja– ma koliko minorna ona bila – nije samo dokazala da nije kalkulantska, klienteljska niti kabinetska (koja ne izlazi na izbore), ve? stranka koja je na svojoj listi širom otvorila vrata i pravašima iz drugih stranaka sa pravaškim predznakom.

Pravašice i pravaši izidite na EU-izbore i dajte svoj glas jedinoj pravaškoj listi koja sude?i po svemu ne?e (ili veoma teško) osvojiti mandat, ali  dajte svojim glasom jasan i snažan signal da je u hrvatskom puku živ duh Oca domovine i da je nužno potrebno profilirati i ujediniti sve zdrave pravaške frakcije.

Glasajte za jedinu pravašku listu, za listu A-HSP – ZA HRVATSKU HRVATSKU – ZA PRAVA HRVATA IZVAN DOMOVINE I ONIH U HERCEG-BOSNI !

Bog i Hrvati i ZDS!

Imotska Poljica, da spomendan hrvatske državnosti, 10. travnja 2014.

Vaš Ivan Lozo