AUTOHTONA - HRVATSKA STRANKA PRAVA
Ilica 31, 10000 Zagreb, Croatia

Mob: 099 827 65 10 E-mail: hrvatskipravasi@gmail.com
 
Početna
IZBORI 2015 TWITTER - DRAŽEN KELEMINEC IZ MEDIJA - YouTube FACEBOOK - A- HSP PREDSJEDNIŠTVO A-HSP-a
FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Video kanal A-HSP-aDražen KeleminecFacebook A-HSP-a


Himna A-HSP-a

web
counter

Statistika

Login

www.dubrovackidnevnik.hr

DENIS ŠEŠELJ: Iz dišpeta idem na EU izbore! Oplja?kali su sve i još idu u Bruxelles za dobru pla?u

Autor: Ljubica Foškulo Datum objave: 21.04.2014.
 

Denis Šešelj živi pravaštvo, a njegovo politi?ko djelovanje dovelo ga je i do liste za EU parlament, ?ime je postao i jedini kandidat za isti, na podru?ju doline Neretve. Predstavljamo vam ovog vrlo zanimljivog politi?ara koji je iz ?vrstih politi?kih uvjerenja temeljenih na iskonskom pravaštvu odaslao politi?ku poruku i kaznenom prijavom bivšeg predsjednika RH Franje Tu?mana. Ujedno, ovaj vije?nik Op?ine Slivno, vrlo direktno progovara o problemima u našoj zemlji, ne libe?i se pri tom kritizirati, kako vladaju?e i oporbu, tako i one iz redova pravaštva, a za EU izbore se kandidirao 'iz dišpeta'.  

klikni na više i ?itaj dalje


Tko je Denis Šešelj? Recite nam nešto o sebi i o svom politi?kom putu

Ja sam obi?an mali ?ovjek, susjed, kum, prijatelj, rodbina ili znanac, bez obzira iz kojeg kuta gledamo. Oženjen osam godina, sin osam godina i k?er sedam godina. Imam završenu srednju školu te upisanu i propalu godinu Pravnog fakulteta. Opet namjeravam obnoviti postupak kad se za to steknu uvjeti. Politi?ki gledano, ja sam pravaš otkad znam za sebe što je i obilježilo cijeli moj život. 20 godina ?lanstva u HSP-u, izbacivanje prilikom velikih previranja, lagani šok, a onda lutanje od nekoliko mjeseci kroz jedan projekt u Dalmaciji(HDSSD) te kona?an povratak gdje mi je mjesto - u pravaštvo s kojim ?u o?ito biti obilježen do kraja života.

Osniva? ste pravaštva, tj. A-HSP-a u dolini Neretve. Zašto pravaštvo i A-HSP? Kako ste se našli baš u toj stranci?

Nastojim bit objektivan i prema sebi i svojem mjestu u hrvatskoj politici. Želim biti pošten politi?ar i draže mi je da sam pošten u "marginalnoj stranci'' nego da obnašam neku visoku državnu dužnost s nemirnom i ne?istom savjesti. U politiku sam ušao još kao srednjoškolac i nastavit ?u svoju borbu, pa makar i sam!

Osniva? sam i obnovitelj HSP-a te trenutno povjerenik jedine suverene stranke prava, Autohtone Hrvatske stranke prava, nad kojom nema gazde kao kod drugih. Zašto pravaštvo? Pa pravaštvo je temelj svih hrvatskih politika. Je li Vam poznato da je Stjepan Radi? bio ?lan Hrvatske stranke prava, a tek onda osnovao HSS!? U stranci HSP sam se našao radi toga što sam bio u HOS-u, a svaki HOS-ovac je potpisao i za stranku. Dalje je išlo rutinski i kad je ušlo u krv te mi zarazilo organizam jednostavno mi nema pomo?i hhhh. Da sam bio u HDZ-u danas bih vjerojatno bio dobro situiran, ali ne žalim previše za materijalnim. Skromnost je moja mana i vrlina.

Koji su Vaši ciljevi u politi?kom djelovanju, konkretno, za što se zalažete i na kojim osnovama i vrijednostima se politi?ki gradite na našem podru?ju?

Moji ciljevi su sukladni pravaškoj doktrini i pravaškim na?elima uz još nekoliko individualnih dodataka koji ne odudaraju od spomenutog. Dubrova?ko-neretvanska županija je izvrstan poligon za pravaško djelovanje, a pravaši skoro svugdje bez problema mogu imati prolaz, a ponegdje i pobjedu.

Pravaštvo, naime, ne trpi trgovinu. Dužnosnik potpiše, ali bira?i odu. Pogledajte stranku od Ruže Tomaši?, bježe svi s tog broda i nose kišobrane što im je HDZ kupio. Sad Karamarko ima problem jer mu ve?ina HDZ-ovaca glasa za Tomaši?ku. Uvukla se njedra HDZ-a kao prava bosanska lisica.

U županijskoj skupštini mogu i moraju ?initi korektiv. Nažalost,ve?ina predstavnika pravaša nema s tim veze jer su, ili agenti HDZ-a, ili obi?ni trgovci. Pravaštvo, naime, ne trpi trgovinu. Dužnosnik potpiše, ali bira?i odu. Pogledajte stranku od Ruže Tomaši?, bježe svi s tog broda i nose kišobrane što im je HDZ kupio. Sad Karamarko ima problem jer mu ve?ina HDZ-ovaca glasa za Tomaši?ku. Uvukla se njedra HDZ-a kao prava bosanska lisica.

 

Vije?nik ste u op?ini Slivno, a isto tako ste prilikom ulaska u Vije?e rekli kako ?ete sigurno opravdati taj izbor. Koja su vaša politi?ka gledišta, zastupanja i ideje na lokalnoj razini?

Pa ja sam ve? opravdao izbor. Kaže mi bivši vije?nik i šef oporbe u Op?ini Slivno da sam više napravio u godinu dana nego oni u osam godina. Vjerujte mi da sam jedini oporbeni vije?nik u Op?ini Slivno, a službeno nas ima ?etvero. Naravno, moji bira?i su zadovoljni i birali su ono što su željeli. Svatko ima svoj stil.

U Opuzenu isto ima oporba i tako?er djeluje, ali ja vas uvjeravam da je moj rad efikasniji i za interese moje op?ine te gra?ana od npr. ovih spomenutih, bez uvrede prema njima. Po meni, treba poštivati i druge sudionike u politici. Zašto bi svatko morao misliti kao ja? Zašto bih isfrustrirano trebao nametati svoje stavove? Možda sam iskusniji ili je to u mojoj osobnosti, ali vjerujte mi da bih sad bolje prošao na izborima, nego mnogi koji su uvjereni da dobro i puno rade. Jednostavno sam prihvatljiv širim masama, nisam se za?ahurio u svoj brlog i ne radim ono što ne bih želio da meni ?ine.

Prilikom ulaska u Vije?e, naveli ste i kako je suradnja s oporbom i vlasti op?enito nešto što o?ekujete za op?e dobro. Jesu li ispunjena Vaša o?ekivanja?

Ne biste vjerovali, vlast HDZ-a u Slivnu je korektnija prema meni nego oporba. Imamo prora?un. Ja pripremim osam amandmana i svi se odbiju s naznakom da je to ve? predvi?eno prora?unom. OK. I znate što se dogodi? HDZ odbije, ali odbije i ostala oporba. Ma ne zamjeram ja nikome, ali isti takvi ?e pred idu?e izbore re?i da su oporba. Moja o?ekivanja teško mogu biti ispunjena, premda sam optimist i po meni može puno bolje, a da bi bilo bolje svi se moramo potruditi.

Poštujmo volju naroda. Ja sam svjestan tko je dobio mandat i tko obnaša vlast. Ako bira?i osjete da bih ja ili moja stranka bili bolji te nam daju povjerenje, onda je to nešto drugo. Za sada, radim u onim okvirima u kojima jesam i nikako ne?u dozvoliti vanjski utjecaj koji bi me skrenuo sa zacrtanog puta. Ne dozvoljavam da me se koristi kao divizije Hrvata na Ruskom frontu. S golim prsima na ?elu bojišta dok štakori kupe vrhnje dogovaraju?i se u zale?u ratnih zbivanja.

Na predstoje?im Europarlamentarnim izborima, jedini ste kandidat u dolini Neretve. Što Vas je potaknulo da iza?ete na EU izbore?

Ukoliko netko drugi poziva bira?e da biraju njegovu listu jer je pravaška taj ?ini politi?ku obmanu i vara bira?ko tijelo. Niti se Daniel Srb, kao ni Ruža Tomaši?, ne nalaze na pravaškoj listi, a Anto ?api? ne predvodi pravašku listu nego svoju osobnu. Normalnim i kulturnim ljudima to posebno ne treba obrazlagati.

Potaknuo me dišpet. Oplja?kali su sve i još idu u Bruxelles na sigurnim listama za dobru pla?u. Samo se procesuiraju pojedinci temeljem medijske hajke, kao da je kriminal ju?er po?eo. Ja sam kandidat jedine pravaške liste A.HSP na ovim izborima. Naime, lista je sa?injena isklju?ivo od pravaša bez obzira na strana?ki dres. Imamo aktualne ?lanove A-HSP-a, HSP-a i H?SP-a. Ukoliko netko drugi poziva bira?e da biraju njegovu listu jer je pravaška taj ?ini politi?ku obmanu i vara bira?ko tijelo. Niti se Daniel Srb, kao ni Ruža Tomaši?, ne nalaze na pravaškoj listi, a Anto ?api? ne predvodi pravašku listu nego svoju osobnu. Normalnim i kulturnim ljudima to posebno ne treba obrazlagati.

 

Smatrate li da je ovakva kandidatura sukobljena s na?elnim stajalištem pravaških stranaka koji nisu bili za ulazak Hrvatske u EU u datom trenutku?

Pa i sad smo protiv ?lanstva, ali, eto, ušli smo pa se postavljamo u vrijeme u kojemu jesmo. Ne radi se o tome nego o zaštiti ideologije. Naime, 24 godine pratim tokove preuzimanja pravaške ideologije od strane tu?manista i oštro se tome suprotstavljam. Poštujem novokomponirani politi?ki smjer nazvan tu?manizmom, ali nikako ne dopuštam da se Star?evi? zamjeni Tu?manom. To ne dolazi u obzir. Naime, radi se o pranju obraza pojedinaca, a tako i njihovih roditelja s ciljem da su uvjeri da je postanak Hrvata i hrvatske države nastao devedesetih kad je najmla?i Titov General napravio ovu avnojevsku tvorevinu utemeljenu na kvazi antifašizmu te ZAVNOH-u.

Kakve rezultate o?ekujete na predstoje?im izborima?

O?ekujem potporu svih domoljuba, posebno pravaša, mojih crnokošuljaša koji se ne libe re?i ''Za Dom Spremni'' po cijenu života i politi?kog uzleta. O?ekujem potporu svih onih koji ne vole politi?ki kalkulirati i biti pragmati?ni, ve? koji su spremni izravno pravaški progovarati i to baš sad kad je najgore i kad je najteže. Baš sada treba bit žestok i ?vrst! Treba nam minuta prkosa, a ne minuta šutnje. Sad je vrijeme za pravaše i sad se na muci poznaju junaci, a bijednici bježe iz kaljuže nakon 24 godine. Upravo se na ovim izborima otkrivaju trabanti HDZ-a, SiS-a, UNS-a, POE i SOE te UDBE Jože Perkovi?a i Zdravka Musta?a. Na ovim izborima se ogledaju i sljednici Viteza Kraljevi?a, Paradžika, Bareši?a. Blagoslovljen glas svakog domoljuba koji podari glas našoj listi. Rezultati izbora? Volio bih da me iznenadi, ali isto je nerealno o?ekivati. O?ekujem rezultat koji ?e biti zalog za budu?nost!

Ukoliko odete u Europski parlament, kakve ciljeve biste zastupali i za što biste se borili? Na koji na?in mislite ostvariti utjecaj u EU parlamentu?

Kad bi se to dogodilo, sigurno bih prvo sjeo s kolegama i pokušao dogovoriti bilo što, ali bi se toga držali do kraja. Osobno, ne bih se posebice svrstavao niti u jednu europsku skupinu do nezavisnih parlamentaraca. Ne bih dozvolio da me takvo ?lanstvo ograni?i ukoliko bi me Hrvatska trebala. Konzultirao bih se s kolegama iz Hrvatske, s njima bih ostvario dobar odnos.

Smatram da su ti parlamentarci obi?ni politi?ki krpelji koji sišu narod i glume nešto bitno. Obi?ni Hrvati bi upravo imali zadovoljštinu birati mene jer bi tim ?inom ponizio sve ove narodne krpelje. Eto razloga za glas.

Sigurno da bih osmislio i tim stru?njaka koji bi mi pomogli. Jednostavno, to bi bio novi trenutak u mom životu i politi?koj karijeri i snašao bih se sigurno, iako iskreno, smatram da su ti parlamentarci obi?ni politi?ki krpelji koji sišu narod i glume nešto bitno. Obi?ni Hrvati bi upravo imali zadovoljštinu birati mene jer bi tim ?inom ponizio sve ove narodne krpelje. Eto razloga za glas.

U dolini Neretve je vrlo aktualna tema o izgradnji termoelektrane na ugljen u Plo?ama. Imate li stav po tom pitanju i kakvo je Vaše mišljenje o takvoj investiciji?

Ja sam odmah došao u Plo?e i bio na prvom sastanku inicijativnog odbora ''NE Termoelektrani''.

Vije?nici moje Op?ine su po mom prijedlogu prihvatili stav da je nepotrebna termoelektrana u Neretvi.

Odradio sam svoj dio i tu sam na raspolaganju gospo?i Musi, Karamati?u i ekipi iz Inicijative. Stav nisam promijenio, a vije?nici moje Op?ine su po mom prijedlogu prihvatili stav da je nepotrebna termoelektrana u Neretvi.

Idemo malo na državnu razinu. Pro?itala sam ?lanak na službenoj stranici hrvatskipravasi.hr u kojemu kažete: 'Mi štitimo našu ideologiju, štitimo je od lažnjaka! Naše geslo je: "KONTRA MRAKU( SDP) KONTRA SILI (HDZ)". Obzirom da su obje stranke bile na vlasti i dugo godina su dvije najpopularnije stranke u Hrvatskoj, možete nam pojasniti dodatno ovu izjavu? Gdje vidite konkretno probleme u ove dvije vladaju?e stranke i na?inu na koje su vodile / vode državu?

U?ete u arhivu izbora koji su provedeni 1990 godine i bit ?e vam sve jasno. HDZ i SDP su dva dijela SKH. Evo, ti izbori su bili provedeni po oblastima ili bivšim op?inama. U Metkovi?u komunist Luka Bebi? u dresu HDZ-a pobje?uje Slobodana Volarevi?a, koji je službeno komunist, a na Kor?uli aktualni šef HDZ-a dr. Podbevšek u dresu Komunista pobje?uje nekog iz Koalicije narodnog sporazuma. Prema tome, 80 godina na našim prostorima vladaju jedni te isti ili njihova djeca pa ?ak unuci. S koljena na koljeno. To su krpelji naroda, sisavci narodne krvi.

Kojeg politi?ara biste istaknuli kao primjer u politi?kom djelovanju na podru?ju RH?

Ima ih nekoliko i trenutno na listama stranaka koje držim vrlo kvalitetnim politi?arima, ali obzirom na predizbornu kampanju i izbore koje slijede, ne bih se htio upustiti u zavrzlamu komentiranja drugih kandidata. Stoga bih spomenuo neke koji nisu više s nama: od Star?evi?a, Paradžika, Gotovca, Don Iva Prodana iz Janjine i niz sli?nih, manje poznatih.

 

Primijetila sam da ?esto upotrebljavate izraz 'Za dom spremni!'. Naš nogometni reprezentativac Joe Šimuni? je zbog skandiranja istog dobio kaznu, zbog toga što, kako se navelo u kaznenoj odluci, ''simbolizira službeni pozdrav za vrijeme totalitarnog režima Nezavisne države Hrvatske te kao takav predstavlja manifestaciju rasisti?ke ideologije, prezir prema drugim ljudima zbog njihove vjerske i etni?ke pripadnosti te trivijaliziranje žrtava zlo?ina protiv ?ovje?nosti''. Kako ovo komentirate? Što za Vas zna?i ovaj izraz i op?enito povijest tog razdoblja?

Taj pozdrav zna?i ono što i govori. Vrlo jednostavno: tko je protiv svog doma, on se uvijek smatrao ludim. Insceniranje tog problema kao aktualnog, a istovremeno nerješavanje pitanja nezaposlenosti i lošeg standarda gra?ana je ruganje narodu.

Insceniranje problema s pozdravom 'Za dom spreman' kao aktualnog, a istovremeno nerješavanje pitanja nezaposlenosti i lošeg standarda gra?ana je ruganje narodu. ?ini se kao osveta onih koji nikada nisu željeli Hrvatsku.

?ini se kao osveta onih koji nikad nisu željeli Hrvatsku državu. Je li uop?e stid ovih na vlasti kad se rukuju s Nikoli?em koji je ?etni?ki vojvoda i znaju li oni uop?e što je dostojanstvo? Gdje je Veljko Mari?? Pitaju li se ti mo?nici kako je hrvatskom branitelju u srpskom zatvoru? Veljko Mari? je bio „Za dom spreman“ i neka pati? Je li to poruka hrvatskom branitelju i ratniku?

Dotaknut ?emo se i kaznene prijave koju ste podnijeli protiv bivšeg predsjednika RH Franje Tu?mana. Obzirom da se po zakonu ne mogu goniti mrtve osobe, što ste htjeli posti?i s ovakvim ?inom?

Želio sam poru?iti hrvatskom narodu da su birali i biraju one koji nikakve veze nemaju s onim što javno govore. Samo neka se sjete Jadranke Kosor i bit ?e im jasno što sam mislio re?i. Oni koji su osnovali ovu „erhaziju“ su okrvavili ruke na Bleiburgu i Križnim putevima. Oni su vas prevarili jer je tu?manizam nastavak titoizma i nadam se da je svakome navedeno više jasno. To je nastavak plja?ke narodne imovine. Pune su banke u Lihtenštajnu oplja?kanog novca hrvatskih gra?ana. Nema tu mržnje. Bilo je kako je bilo i treba se okrenuti budu?nosti, a ukoliko želimo što prije iza?i iz duga, samo ?u re?i da tragom novca možemo povratiti dio duga za što treba politi?ka volja. Ujedno ?u naglasiti da je Jadran pun nafte i plina.

Kaznenom prijavom Franje Tu?mana želio sam poru?iti hrvatskom narodu da su birali i biraju one koji nikakve veze nemaju s onim što javno govore, samo se nastavlja plja?ka narodne imovine. Trenutno stanje u zemlji je alarmantno. Vlada se zadužuje do samog limita i nitko šefu Vlade i Ministru financija ne može ništa. Glavna oporba HDZ je u totalnom rasulu, a bit ?e i gore kad se Karamarko riješi Milijana Brki?a koji ga je doveo na vlast u stranci.

Mi smo ustvari Švicarska i to cijela Europa zna. Baš zato nas je i uzela pod svoje da nam bogatstvo voda i ruda ne bi propalo, odnosno da ne bismo sami uživali u blagodatima koja posjeduje naša zemlja. Trenutno stanje u zemlji je alarmantno.Vlada se zadužuje do samog limita i nitko šefu Vlade i Ministru financija ne može ništa. Glavna oporba HDZ je u totalnom rasulu, a bit ?e i gore kad se Karamarko riješi Milijana Brki?a koji ga je doveo na vlast u stranci. Alternativni drugi ešalon HDZ-a, nazvan Savezom, prepun je likova koji su koristili iste metode u zadnje 24 godine. Sve se urušilo i samo se o?ekuje ulazak u bankrot. Bolna situacija gdje ?e se stvoriti za?arani krug iz kojeg je teško iza?i. To ?e bit okida? za narod, prosvjedi i nemiri. No, ima ona uzre?ica da 'kasno Marko na Kosovo stiže'.

U našem narodu nema potencijala za promjene jer zemlju napuštaju mladi, progresivni ljudi, a ostaju uhljebi s kupljenim diplomama. Mi smo ''udbo država'' s ve?inom ljudskih resursa iz onog sistema. Zamislite, kao alternativa se pojavljuje komunist Gabri? koji je sinonim nepotizma i komunisti?kog klijentelizma. Taj ?ovjek je povezan sa svim bitnim ljudima koji su zemlju doveli do ovog stanja. Iz medija iska?e 'iz paštete' kao svojevremeno Jadranka Kosor. Tko pita za odgovornost bivše zastupnike kao i trenutne? Nitko. Te sluge svojih partijskih šefova uništile su Hrvatsku državu!

Što biste poru?ili glasa?ima, posebno onima u dolini Neretve?

Neka mi budu „za dom spremni“ i neka izaberu Listu broj 3, na kojoj sam i ja, prvi od kraja. Sigurno ne?e pogriješiti, a da ne govorim o zadovoljštini koju ?e pri tom osjetiti.