AUTOHTONA - HRVATSKA STRANKA PRAVA
Ilica 31, 10000 Zagreb, Croatia

Mob: 099 827 65 10 E-mail: hrvatskipravasi@gmail.com
 
Početna
IZBORI 2015 TWITTER - DRAŽEN KELEMINEC IZ MEDIJA - YouTube FACEBOOK - A- HSP PREDSJEDNIŠTVO A-HSP-a
FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Video kanal A-HSP-aDražen KeleminecFacebook A-HSP-a


Himna A-HSP-a

web
counter

Statistika

Login

KAO DUŽNOSNIK H?SP-a, POZIVAM ?LANOVE H?SP-a DA SVOJ GLAS POVJERE JEDINOJ PRAVAŠKOJ LISTI AUTOHTONE – HRVATSKE STRANKE PRAVA
Zašto lista br.3? Gra?anska je dužnost kao bira? odazvati se izbornom pravu koje je ujedno i moralna obveza pa tako je i politi?kim strankama dužnost braniti svjetonazore svojeg ?lanstva i bira?a. Približno 88% bira?a nakon besramne kampanje u koju su utrošeni milijuni bez prezentacije bilo kakvih bitnih ?injenica, nije izašlo na referendum o pristupanju EU ili je glasalo protiv. Tih 88% bira?a zaslužuju svoju listu za euro-parlament, a to je trenutno jedina neovisna pravaška lista A-HSP-a, lista br.3 na kojoj možete izabrati suverenistu i euroskeptika po vlastitom ukusu ili svjetonazoru.

 Pošto smo u EU trenutno nije potrebno diskutirati jesmo li za ili protiv EU nego definirajmo probleme tu u prostoru i vremenu gdje se nalazimo i imamo li kao država koristi od ?lanstva ili štetu? Kada odgovorimo na to pitanje onda možemo krenuti u dva pravca, prvi je potražiti na?in izlaska a drugi je kreativno sudjelovanje u unapre?enju i razvoju EU. Pošto nismo dovoljno dugo u ?lanstvu teško je odgovoriti na prvo pitanje iako sami pristupni pregovori i uvjeti koji su Hrvatskoj postavljani ne daju puno prostora nekim pozitivnim o?ekivanjima ipak odgovor još nije jasan pa ako smo se morali dugo i na vlastitu štetu dokazivati EU dajmo istoj još malo prostora da se ona dokaže Hrvatskoj i u dobroj vjeri pokušajmo definirati osnovne probleme EU pa tako trenutno i naše.

KLIKNI NA VIŠE I ?ITAJ DALJE

Prvi je što EU nije parlamentarna demokracija gdje Parlament donosi odluke, budimo svjesni ?injenice da taj birokratski stroj ?inovnika koji se nazivaju zastupnicima ne može izglasovati zakon ve? je samo savjetodavno tijelo Evropske komisije koja nije birano tijelo ve? imenovano.
Ako pre?emo i preko te ?injenice vidimo oko sebe mastodontsku multinacionalnu državu prepunu me?usobnih sukoba u kojoj se privreda urušava a tu nešto podsje?a na državu iz koje smo nedavno izišli.
 Gdje je korijen tog urušavanja koje nije samo naša specijalnost ve? cijelog zapadnog svijeta? Dio odgovora, ali manji, se nalazi u brzorastu?oj kineskoj izvoznoj sposobnosti a ve?i dio u jednoj novonastaloj društvenoj klasi koja pustoši zapadnu civilizaciju poput najezde skakavaca. Pretpostavljam da poga?ate, radi se o financijskoj klasi ili popularno managerima. Rije? je o ljudima koji upravljaju tu?om imovinom radi i u cilju ostvarivanja osobne koristi što samo po sebi nije nikakvo ?udo ali je ?udo da oni pri tome u pravilu nemaju osobne odgovornosti niti zaprije?enih bitnijih sankcija a njihov utjecaj je obi?no ve?i i od utjecaja samog državnog aparata.
Ta društvena klasa po?ela se razvijati poslije drugog svjetskog rata i kao nova pojava u društvu nije na vrijeme bila zakonski regulirana što je dovelo do bezvlaš?a u tom podru?ju koje je imalo odsko?nu dasku u strogoj zakonskoj regulativi ostalih segmenata društva koja sputana ustaljenim normama nisu imala snage uspostaviti ravnotežu i tako vrlo brzo financijska klasa postaje najutjecajniji segment društva s ogromnim pravima a nikakvim obvezama ili posljedicama za loš, štetan ili zlonamjeran rad.
Nacrti zakona o kontroli mamagamenta postoje od osamdesetih godina ali nikada u praksi nisu zaživjeli dok imamo smiješne zakone poput Zakona o golfu ili Zakona o strateškim investicijama koji su i više nego o?igledno doneseni radi pogodovanja financijskoj klasi a na štetu društva u cijelosti. Dakle manageri koji odlu?uju u tu?e ime i za osobu korist koriste?i financijski uticaj na društvo, dakle i na EU odbijaju zakonsku regulativu vlastitog djelovanja a traže i dobivaju mogu?nost zakonskog reguliranja ostalih sastavnica društva što je jedno neprihvatljivo stanje koje neizbježno dovodi do katastrofalnih zlouporaba pogubnih po ?itave privredne grane. Zna?i da mi kao europarlamentarci možemo i moramo djelovati u smjeru promoviranja donošenja jednog tako bitnog zakona koji je preduvjet prestanu devastacije evropskog pa tako i hrvatskog gospodarstva. Prijedlozi takvih zakona su bili u pripremi kod obiju politi?kih opcija koje su nakon rata vladale Hrvatskom ali samo kada su djelovali iz opozicije što nas jasno navodi na zaklju?ak da s pozicije vlasti zastupaju suprotne interese nego što su interesi društva u cjelini. Takvo stanje nas navodi k potrebi za još jednim zakonom koji bi se strogo odnosio na politi?ku djelatnost tj. na ljude koji su birani na javne funkcije ali ne na dosadašnje na?ine koji daju imunitet od kaznenog progona, ve? suprotno lustracijskim principom vršiti korekcije djelovanja politi?ke klase koja je uz financijsku tako?er postala jedna od novih utjecajnih društvenih klasa a koja tako?er odbija zakonsku regulativu svojeg djelovanja ?ak do te bezobrazne mjere da su iz KZ RH izbacili djelovanje protiv interesa RH kao kazneno djelo. Dakle, s jedne strane imamo prenormirano društvo gdje se proganjaju bakice sa sirom i vrhnjem, a s druge strane djelovanje protiv interesa RH nije kazneno djelo. Tu je prostor za odgovorne ljude u europarlamentu da promoviraju zakonska riješenje koja kada budu prihva?ena na razini EU automatizmom postaju i naša stvarnost i taj na?in je najefikasniji za razbijanje monolitnog dvopartijskog sustava šteto?ina koje su do sada bile na vlasti. Zato ako možemo EU iskoristiti na kreativan na?in za popravljanje stanja u Domovini to je prilika koja se ne smije propustiti a ukoliko ne možemo ostvariti jasnu i opipljivu korist za Hrvatsku nama u EU nije mjesto i nužno je tražiti put izlaska. Nama ne treba EU koja nas vidi samo kao tržište, jeftinu radnu snagu ili izvoznika sirovina.
I na kraju, pošto H?SP na ovim izborima nema vlastitu listu, kao ?lan H?SP-a i kandidat na listi A-HSP-a koja je na ovim izborima jedina neovisna pravaška lista pozivam sve bira?e iz one skupine od 88% koji nisu glasali za ulazak u EU da ne apstiniraju od izbornog prava i da biraju po vlastitoj savjesti a bilo tko od 11 kandidata s liste br.3 Vas ne?e razo?arati jer želimo novu Hrvatsku s jasnim sustavima odgovornosti na svim razinama društva a ne samo kada je u pitanju pogrešno parkiranje ili bakice sa sirom i vrhnjem.

 

 Vladimir Kin?erski.