AUTOHTONA - HRVATSKA STRANKA PRAVA
Ilica 31, 10000 Zagreb, Croatia

Mob: 099 827 65 10 E-mail: hrvatskipravasi@gmail.com
 
Početna
IZBORI 2015 TWITTER - DRAŽEN KELEMINEC IZ MEDIJA - YouTube FACEBOOK - A- HSP PREDSJEDNIŠTVO A-HSP-a
FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Video kanal A-HSP-aDražen KeleminecFacebook A-HSP-a


Himna A-HSP-a

web
counter

Statistika

Login

www.hop.hr

Skandal: Ekipa HRT-a pobjegla sa snimanja pravaša, kada je Matijevi? po?eo iznositi lopovluke u pravosu?u

01.05.2014

Prije dva dana bilo je burno u Ilici, na predstavljanju europskih parlamentaraca A-HSP-a  na HRT-i. Konferencija sazvana za podne, održana je u jednoj ?udnoj atmosferi… HRT-a je došla sa nekoliko snimatelja i novinara u prostorije stranke, bez pozdrava i uobi?ajne kurtoazije, kao da su došli na sajmište kupiti stoku, a oprema je bila, poglavito rasvjeta na nivou televizije Zagreb iz sedamdesetih. Pravaši, koji vide rje?e medije nego lanjski snijeg, imali su jedva što za re?i.. kao da su kolerom zaraženi, bježali su novinarka i haerteova ekipa od njih… Bilo je to komi?no gledati, jer sve to skupa nema previše veze sa profesionalizmom, a time su i pridošli mediji ostali pristrani, iako su servis gra?ana. Simpati?ni novinar HINA-a nije se uplašio pravaša, kao histeri?na novinarka HRT-a, te je ostao do kraja konferencije za tisak, zajedno sa mojom malenkosti.

Kada je Miro Matijevi? po?eo nabrajati grijehe pravosu?a, za koje krivi i EU, jer sve mirno gleda, novinari HRT-e su u pola izgovorene re?enice na nagovor histeri?ne novinarke zbrisali, kao da je zahvatio potres Ilicu. Matijevi? je vrlo jasno objavio da su u Lici na vlasti zlo?inci i lopovi, od policajaca ponekih do politi?ara, a da Vrhovinama, rodnim selom tajnice Jove Raškovi?a, ministrice Milanke Opa?i? vlada SDSS-ovac sa me?unarodne tjeralice, što nikoga u EU uop?e ne brine… ?uvši takve neke detalje, novinari naše tragikomi?ne dalekovidnice su zbrisali u svoj HRT-ov brlog. Negodovanje u dvorani je jasno reklo HRT-i, koliko su objektivni, a koliko ovise o histeriji pojedinaca

Igor Drenjan?evi?