AUTOHTONA - HRVATSKA STRANKA PRAVA
Ilica 31, 10000 Zagreb, Croatia

Mob: 099 827 65 10 E-mail: hrvatskipravasi@gmail.com
 
Početna
IZBORI 2015 TWITTER - DRAŽEN KELEMINEC IZ MEDIJA - YouTube FACEBOOK - A- HSP PREDSJEDNIŠTVO A-HSP-a
FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Video kanal A-HSP-aDražen KeleminecFacebook A-HSP-a


Himna A-HSP-a

web
counter

Statistika

Login

IVAN LOZO – NEOVISNI KANDIDAT IZ REDOVA H?SP-a NA LISTI A-HSP-a ZA EU IZBORE PREDIZBORNI GOVOR U SPLITU
Ja sam Ivan Lozo, sin ponosne Imotske krajine. Djetinstvo i radni vijek kao pravni referent i sudski tuma? proveo sam u Njema?koj.
?lan sam Hrvatske ?iste stranke prava premda sam nedavno dao ostavku na mjestu me?unarodnog tajnika nakon što je vodstvo H?SP-a odlu?ilo koalirati sa HDZ-om. Pravaštvo ne trpi prodaju za Judine skude i zato vjerujem u ozdravljenje pravaštva i H?SP-a.
Mi koji smo puškom branili Hrvatsku moramo biti spremni braniti je u u Bruxellsu nakon što su nas do sada vladaju?e nelustrirane garniturene na prevaru gurali u tu nakaradnu Uniju.
?ast mi je kao neovisni kandidat biti dio teama liste br. 3., liste A-HSP-a. To je lista pravaša iz raznih pravaških stranaka, jedina pravaške liste i jedine liste suverenista za EU izbore. Lista A-HSP-a je lista ponosne Hrvatske koja ?e se suprostavljati prenošenju suvereniteta iz Sabora na guvernere ESM-a.
KLIKNI NA VIŠE I ?ITAJ DALJE

Dok ?e se zastupnici nelustriranog HDZ-a i Saveza za Hrvatsku u Bruxellsu na?i u istom taboru, u frakciji europskih pu?ana, mi ?emo se priklju?iti frakciji Europa slobode i demokracije koja radi na tome da se tutorska i nedemokratska Unija pretvori u demokratski savez ravnopravnih i suverenih nacionalnih država. Zato je lista A-HSP-a alternative, lista za hrvatsku Hrvatsku a na za Hrvatsku kakvu su zamislili HDZ i njihovi poltroni, lažni domoljubi i koalicionari iz kokošinjca. HDZ i SDP su nam u preambulu Ustava upisali da nam se domovina temelji na zakljuc?ima ZAVNOH-a a ne na domovinsko-oslobodila?kom ratu i plebiscitarnom voljom hrvatskoga naroda.
Ne isklju?ujemo mogu?nost organiziranja referenduma o izlasku Hrvatske iz ove nakaradne Unije od koje korist imaju samo bankari i krupni kapital a ne obi?an covjek kojega su HDZ i SDP doveli na prosija?ki štab.
Mi pravaši dijelimo sudbinu svoga, osiromašenog i prevarenog hrvatskog naroda. Koliko su pravaši desni?ari toliko su i ljevi?ari, ako su u pitanju socijalna prava. Zato ?emo se baviti i temama, kao što su problemi socijalne pravde, opstanka mladih u domovini, problem ribara, zaštita okoliša, razvoj održivog turizma i poljoprivreda. Ja osobno želim biti glas Hrvatica i Hrvata izvan domovine te Hrvata iz Herceg-Bosne prema kojima su se sve dosadašnje vlade macehski ponašale. Suprostavljati ?e mo se ulazku Bosne i Hercegovine u EU sve dok se ne revidira nepravedni Daytonski sporazum i ne riješi teritorijalna povezanost dubrova?ke regije sa ostatkom Hrvatske. Sa ovoga mjesta se zahvaljujem predsjedniku H?SP BiH gospodinu Tadiji Ljubi?i?u na javnoj potpori listi A-HSP-a.
O rezultatu kojeg polu?i lista pravaša-suverenista na EU izborima ovisiti ce ho?eli pravaštvo nakon nadolaze?ih parlamentarnih izbora dalje zahvalom raznovrskih lažnih pravaša ?api?a, Tomaši?ka ostati politi?ko ruglo ili postati nezaobilazni politi?ki faktor, korektiv nacionalne i socijalno pravedne politike.
Apeliram na istinske pravaše, kolege iz redova H?SP-a, prijatelje iz redova Hrvatska stranka pravaškog bratstva (HSPB), Hrvatskog demokratskog slobodarskog saveza Dalmacije (HDSSD) i drugih stranaka pravaške provinijencija, apeliram na suvereniste okupljene u stranci Volim Hrvatsku da svoj glas podare jedinoj listi pravaša-suverenista, listi broj 3. listi A-HSP-a.
Pravašice i pravaši, ako pak mislite da ja zaslužujem Vaše povjerenje zaokružite moje ime pod rednim brojem 2. sa liste broj 3. Ja Vas sigurno iznevjerit ne?u.
U to ime ostajem: Bog i Hrvati i Za dom spremni!
Split, 09.05.2014
Ivan Lozo, sudski tuma? i prevoditelj neovisni kandidat iz redova H?SP-a na listi A-HSP-a za EU parlament 2014.