AUTOHTONA - HRVATSKA STRANKA PRAVA
Ilica 31, 10000 Zagreb, Croatia

Mob: 099 827 65 10 E-mail: hrvatskipravasi@gmail.com
 
Početna
IZBORI 2015 TWITTER - DRAŽEN KELEMINEC IZ MEDIJA - YouTube FACEBOOK - A- HSP PREDSJEDNIŠTVO A-HSP-a
FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Video kanal A-HSP-aDražen KeleminecFacebook A-HSP-a


Himna A-HSP-a

web
counter

Statistika

Login

Po?etak okrupnjavanja HSP-a BiH - pravaške opcije se priklju?uju matici

 

ŠIROKI BRIJEG - Hrvatska Stranka Prava (HSP) BiH danas je krenula s okrupnjavanjem pravaške scene u Bosni i Hercegovini s obzirom da je u Širokom Brijegu potpisan Sporazum o zajedni?kom djelovanju HSP-a BiH, HSP-a dr. Ante Star?evi? Herceg-Bosne i Autohtone Hrvatske Stranke Prava.

 

Sporazum su potpisali dopredsjednik HSP-a BiH Stanko Primorac - ?ane, te predsjednici HSP-a dr. Ante Star?evi? Herceg-Bosne Zoran Bošnjak i Autohtone Hrvatske Stranke Prava Mile Cigi? poru?ivši ovom prilikom da je bilo dosta podmetanja unutar pravaške scene i kako ?e ove stranke zajedni?ki dijelovati u izbornom i postizbornom vremenu i na svim razinama vlasti zajedni?ki iza?i, sve u interesu hrvatskog naroda, sve odluke donositi konsenzusom predstavnika svojih stranaka.

"Vjerujem da ?e nam se uskoro još neki politi?ki subjekti priklju?iti i da ?emo u ovoj županiji, pa i šire postati respektabilan politi?ki ?imbenik. Ve? duže vrijeme radimo na okrupnjavanju pravaške scene, postignuti su dogovori i sa HNZ-om dr. Milenka Brki?a, H?SP-om Tadije Ljubi?i?a, pregovaramo s HSS-om Stjepan Radi? tako da želimo stvoriti jednu istinsku alternativu HDZ-u koji radi na raslojavanju hrvatskih stranaka" - kazao je ovom prilikom Stanko Primorac - ?ane, dopredsjednik HSP-a BiH.


On smatra da je ve?i broj unutar HNS-a zloupotrebljen, neke stranke su prema njegovom mišljenju to ve? shvatile, a neke ?e uskoro shvatiti.


"Zajedno smo ja?i. Napravili smo grešku i ovdje i u Hrvatskoj i sada tu grešku želimo ispraviti. Bio sam sudionik osnivanja HNS-a, a s obzirom da su se kao ?lanovi HNS-a tada pojavili predstavnici pet politi?kih opcija bilo me sramota svega toga. Tko nas je razvodnio ne znam, ali ovim putem želim pozvati sve pravaške opcije da se vrate pod okrilje HSP-a BiH" - kazao je Zoran Bošnjak, Predsjednik HSP-a dr. Ante Star?evi? Herceg-Bosne.

 

Zajedni?ki stav svih sudionika današnjeg sastanka je kako HSP BiH želi sudjelovati u radu HNS-a, ali se prethodno HNS treba vratiti izvornim na?elima iz 2010. godine koja su donesena u Novom Travniku.