AUTOHTONA - HRVATSKA STRANKA PRAVA
Ilica 31, 10000 Zagreb, Croatia

Mob: 099 827 65 10 E-mail: hrvatskipravasi@gmail.com
 
Početna
IZBORI 2015 TWITTER - DRAŽEN KELEMINEC IZ MEDIJA - YouTube FACEBOOK - A- HSP PREDSJEDNIŠTVO A-HSP-a
FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Video kanal A-HSP-aDražen KeleminecFacebook A-HSP-a


Himna A-HSP-a

web
counter

Statistika

Login

POLJUD

 

Autohtona - Hrvatska stranka prava: Narod je gladan i oplja?kan!
U predstavljanju su svi govornici istakli doprinos kandidata A-HSP-a u Domovinskom ratu, a isto tako i kroz javno politi?ki život na pravaškoj sceni Hrvatske.
Autor: PolitikaPlus

Autohtona Hrvatska stranka prava u Domu Hrvatske vojske na Poljudu imala je tiskovnu konferenciju na kojoj je predstavila ve?inu svojih kandidata za Europski parlament.

Tiskovnoj su nazo?ili uz predsjednika stranke Dražena Kelemineca, Damir Jakelji? iz Šibensko-kninske županije,Darko Kova?i? iz Zadarske županije,Ivan Lozo iz Splitsko-dalmatinske,Denis Šešelj iz Dubrova?ko-neretvanske te Miro Matijevi? iz Li?ko-senjske.

U predstavljanju su svi govornici istakli doprinos kandidata A-HSP-a u Domovinskom ratu, a isto tako i kroz javno politi?ki život na pravaškoj sceni Hrvatske.

Prenosimo priop?enje u cijelosti:

Mi smo skup domoljuba,pravaša suverenista koji nisu podlegli ucjenama ja?ih da bi se prodali za judine škude i ne?emo dozvoliti da nas ugase te unište našu pravašku misao.

Sprega udbaša, titoista i bivših komunista s „udbaškim pravašima“ svih ovih godina više je nego o?ita, i služi produljenoj vladavini eks-komunista u Hrvatskoj, te produljenju agonije zemlje koja je ve? ostala bez gospodarskog suvereniteta, a nacionalni suverenitet se ukinuo ulaskom RH u EU dana 1. srpnja 2013. godine, a uskoro ?e u ne tako dalekoj budu?nosti po?eti ponovo komadanje njenog teritorija, s obzirom da su u Srbiji rehabilitirani ?etnici zlo?inac Draža Mihailovi? preuzeli vlast i ?etni?ki pokret preimenovan u „antifašisti?ki“, isto kao što su eks-komunisti u Hrvatskoj komunisti?ki pokret preimenovali u „antifašisti?ki“.Hrvatski je narod danas oplja?kan, gladan jadan i izmu?en a saveznika nigdje. Režim na vlasti je posva?an sa svima, no zato danono?no trubi kako je antifašisti?ki ?. Milanovi? i Josipovi? se ne izjašnjavaju gdje su to onda fašisti ??. Danas pravog fašizma više nema, postoje samo desni?arske stranke u svim zemljama europe, no one nisu fašisti?ke.

Ljudi koji ne znaju ni osnove programa stranke prava, ne smiju sebe nazivati pravašima. A.Star?evi? bio je ogor?eni protivnik korupcije, potkupljivosti i oportunizma, a uprao to je ono na ?emu kvazipravaši poput ?api?a,Ruže,Srba i Miljka grade svoju politi?ku karijeru.

Pravaštvo je nastalo kao hrvatski narodni pokret i gledaju?i sa socijalnog aspekta politike onda je pravaštvo lijevo, kada su pak u pitanju ljudska prava i slobode onda je liberalno, a po nacionalnom pitanju je desno. To su poznate ?injenice koje se danas paraleno sa zatiranjem pravaštva, uzimaju?i ga realno politi?kom opcijom, žele promjeniti , iskriviti i prilagoditi interesima onih koji ga sustavno i sistematski zatiru.

Na ovim europskim izborima nudimo Vam naše kandidate sa liste na kojoj nisu samo ?lanovi A-HSP ve? i drugi nestrana?ki pravaši. Smatramo da su naši kandidati izlaz od dvopartijskog jednoumlja kojeg nam nude SDP-e i HDZ-e, a Vaš glas za naše kandidate - glas je za ostvarenje prave uloge zastupnika u EU parlamentu, koji koristi Vašem boljem životu.

Da Hrvatskoj, da slobodi i pravdi, da budu?nosti Hrvatskom narodu!