AUTOHTONA - HRVATSKA STRANKA PRAVA
Ilica 31, 10000 Zagreb, Croatia

Mob: 099 827 65 10 E-mail: hrvatskipravasi@gmail.com
 
Početna
IZBORI 2015 TWITTER - DRAŽEN KELEMINEC IZ MEDIJA - YouTube FACEBOOK - A- HSP PREDSJEDNIŠTVO A-HSP-a
FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Video kanal A-HSP-aDražen KeleminecFacebook A-HSP-a


Himna A-HSP-a

web
counter

Statistika

Login

TKO KOALIRA SA HDZ-OM TAJ PODR?AVA PUPOVCA I NJEGOVE ?ETNIKE !
Pupovac je veza izme?u SDP-a i HDZ-a
13.05.2014

 

?esto novinarska medijska pamet boluje od amnezije, a iza amnezije stoji uvijek manipulacija. Laž uvijek pati od amnezije. Tako je u slu?aju velike koalicije SDP-HDZ.  Ona postoji ve? preko dvadest godina, što je dokaz nepromijenjeno stanje. Politika te dvije stranke mijenja zakone, ure?enja i pristupa Uniji po dogovoru. Pravosu?e je neure?eno zbog te dvije stranke. Privredu su sustavno uništavala obje stranke.  Beograd je bio dio tog gledanja na državu, a do sada nitko od te dvije stranke nije odblokirao HNB, niti uspio prilagoditi sustav brzim ulaganjima, jer se zakoni mijenjaju kako kome paše još od privatizacije, a namjena zemljišta se mijenja prema uputama lokalnih šerifa. Sve je to potpuno isti sustav sdepeovske i hadezeovske titove omladine. Koliko se svi trudili, ipak se vidi jedan poražavaju?i socijalisti?ki sustav. Koji danas vode komunisti, a zovu se kapitalisti.

Ipak jedina je konstanta Milorad Pupovac. vrlo mo?an lik u politici, koji je svojevremeno se palio na Borisa Tadi?, provoditelja memoranduma srpskog, drugio dio…Kao što maratonci tr?e po?asni krug, tako i Srbi tr?e drugi krug memoranduma, koje je pisao tadi?ev otac. Pupov?evi su ionako bili dio sao ?etništva, pa nije niti ?udo da je ovaj lik naše politi?ke zbilje dio tog cirkusa, na suptilniji na?in.

On je poveznica naše dvije stranke, a kako participira u vlasti ima i sve informacije što se u vladi doga?a. Na taj na?in kontrolira situaciju, a s time u svezi ima mo? neizmjernu. Kada on provali da je Oluja zlo?ina?ka akcija, nema posljedica, a kada  neki Keleminec do?e njemu pred vrata stranke, završi u policiji kao ekstremista. Zna?i da ?ovjek ima mo?. Mo? dobiva uplivom u vode?e stranke, a one na taj na?in priznaju vezu sa srpskim interesima na Balkanu, što nema veze sa glavnim politi?kim ideolozima  kod Hrvata, kao što je Star?evi?. To je neka triper kombinacija kao Ma?ekova, politika ni na nebu niti na zemlji, od koje je odustao i povjesni?ar Franjo Tu?man shvativši Ma?ekovu zabludu. Triper kombinacija sa Srbima dovela je Hrvatsku do rata, jer kad ne znate tko pije, a tko pla?a, tada ste u velikim problemima… Pla?a krvlju narod. Što je u kona?nici manje briga Pupovca. On svoju prosrpsku politiku provodi bez problema jer su vode?e stranke servis za njegovo djelovanje. I one mu to omogu?uju.

Kada dolaze izbori, onda hadezeovci trabunjaju, kako je glas za male stranke u kona?nici glas za sdepeovce i Pupovca. Nesvjesno pokazuju vezu sa njime, a opet manipuliraju, jer su kao zabrinuti da on dobiva glasove, ako neka mala stran?ica rasprši glasove, umjesto da se pripoje glasovi ovoj dvadesetgodišnjoj koaliciji. U ?emu je caka? Tom laži se ubija volja bira?ima da iza?u na izbore, jer kao bit ?e opet podjela na kradeze i sdepeovce, a ostali nemaju šanse, narod se radi maloumnim, a potencijalnim novim nadama ruši nada. Sve u svemu, Pupovcu uvijek dobro, prosrpskoj politici uvijek dobro. Taj model gebelsovštine treba razbiti. Velika koalicija vlada državom i nikada nije sišla sa vlasti, a time omogu?ila razvoj prosrpske politike. Samo novim snagama, nevezanim za ove dvije vode?e struje može se srušiti tajna velike koalicije… I pri?e o nekakvom davanja glasova Pupovcu, ako glasate za neku minornu stranku govori o najve?oj laži, jer davanje glasa vode?im stranka zna?i davanje glasa Pupovcu, zbog njegove kolizije sa njima oduvijek. Malo je sa kradezeovcima, malo sa sdpejašima, ali uvijek na vlasti, kraj vlasti i sve bliže srpskoj retorici vu?i?eve ekipe.

Igor Drenjan?evi?