AUTOHTONA - HRVATSKA STRANKA PRAVA
Ilica 31, 10000 Zagreb, Croatia

Mob: 099 827 65 10 E-mail: hrvatskipravasi@gmail.com
 
Početna
IZBORI 2015 TWITTER - DRAŽEN KELEMINEC IZ MEDIJA - YouTube FACEBOOK - A- HSP PREDSJEDNIŠTVO A-HSP-a
FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Video kanal A-HSP-aDražen KeleminecFacebook A-HSP-a


Himna A-HSP-a

web
counter

Statistika

Login

Zagreb, 14. 05. 2014.
-          Državno izborno povjerenstvo                                                                                                                         -          Agencija za elektroni?ne medije                                                                    -          HTV – Zagreb                                                                                                   -          Veleposlanstvima u Hrvatskoj                                                                                                                   -          Svim medijima u Hrvatskoj i Europskoj uniji

 

-         PREDMET : P R O S V J E D
IZBORI ZA EU PARLAMENT SU  NEDEMOKRATSKI !
Kao što su raspisani izbori za Europski parlament u svim državama Europske unije tako su za 25. svibnja 2014. god. raspisani i u Hrvatskoj. U Hrvatskoj postoji Zakon o izboru zastupnika u Europski parlament ( NN 92/11 i 23/13 ) , Pravilima o postupanju elektroni?kih medija s nacionalnom koncesijom u RH tijekom izborne promidžbe ( NN 165/03 , 105/07 ) te uputama nadležnih tijela.
Autohtona – Hrvatska stranka prava smatra da je Hrvatska televizija u službi dvije politi?ke stranke SDP-a i HDZ-a na ovim izborima za Europski parlament. Hrvatska televizija omogu?ila je dva bonusa od dvije minute i jedno predstavljanje od deset minuta svakoj stranci koja se kandidirala za Europski parlament i to na HRV-4 koji je vrlo malo gledan i koji se ne može gledati po cijeloj Hrvatskoj.
Istodobno, svaki dan HTV na  drugom i tre?em dnevniku objavljuju priloge sa skupova i tiskovnih konferencija SDP-a i HDZ-a. Zna se da je HTV-1 i dnevnik najgledaniji. Naravno sve je ovo skrivena kampanja SDP-a i HDZ-a jer u prilozima se pojavljuju njihovi predizborni skupovi ali puštaju predsjednici stranka koji nisu kandidati za EU parlament. Sada postavljamo pitanje da li su ovi izbori legitimni, da li su ovi izbori ravnopravni i da li su ovi izbori u skladu sa Zakonom o izboru zastupnika u Europski parlament. HTV provodi politiku u kojoj SDP-u i HDZ-u omogu?avaju medijski prostor svaki dan, a drugima dekorativnu ulogu u cilju osiguravanja lažnog višestrana?ja i demokracije.                         Zbog medijske nezainteresiranosti za  izbore za EU parlament ( zainteresirani samo za promidžbu SDP-a i HDZ-a ) izlaznost  ?e biti mala. Bira?i ne znaju da su izbori 25. 05. 2014. , a ovo je strategija SDP-a i HDZ-a da na izbore izlazi upravo samo njihova pla?eni?ka vojska po op?inama , gradovima i županijama od strane vije?nika i zaslužnih za dobivanje radnog mjesta.
Autohtona – Hrvatska stranka poziva Državno izborno povjerenstvo da sprije?e diktaturu medijskog prostora SDP-a i HDZ-a jer Hrvatska televizija je televizija svih gra?ana !
Autohtona – Hrvatska stranka prava poziva Državno izborno povjerenstvo da HITNO sprije?e promidžbu SDP-a i HDZ-a preko prvog programa HTV-a.
Autohtona – Hrvatska stranka prava ponovno poziva Državno izborno povjerenstvo da nam HTV vrati jedan bonus koji nam je podvalila sa prilogom koji nas ne može zadovoljiti, a koji je bio i napravljen ne za našu promidžbu ve? da nas se prikaže u lošem svijetlu.
Autohtona – Hrvatska stranka prava poziva Državno izborno povjerenstvo na o?itovanje u slu?aju predstavljanja predsjednika stranke Dražena Keleminec gdje je voditeljica oduzela 35 sekundi kod završne poruke bira?ima. Tako?er , predstavljanje od strane voditeljice je bilo neprofesionalno uz stalno prekidanje , a da nije bilo govora o širenju mržnje ili diskriminacije bilo koga.
Autohtona – Hrvatska stranka prava traži HITNO o?itovanje i spre?avanje navedenih radnji.
Ve? sada slobodno možemo re?i da su ovi izbori farsa i u skladu sa nedemokratskim okvirima posloženi samo za SDP i HDZ.
Bog i Hrvati !
Autohtona – Hrvatska stranka prava
predsjednik, Dražen Keleminec