AUTOHTONA - HRVATSKA STRANKA PRAVA
Ilica 31, 10000 Zagreb, Croatia

Mob: 099 827 65 10 E-mail: hrvatskipravasi@gmail.com
 
Početna
IZBORI 2015 TWITTER - DRAŽEN KELEMINEC IZ MEDIJA - YouTube FACEBOOK - A- HSP PREDSJEDNIŠTVO A-HSP-a
FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Video kanal A-HSP-aDražen KeleminecFacebook A-HSP-a


Himna A-HSP-a

web
counter

Statistika

Login

PRIOP?ENJE ZA JAVNOST, Ivan Lozo i Vladimir Kin?erski kandidati za zastupnike u EU parlamentu na listi A-HSP-a


Predsjednik H?SP-a obmanjuje hrvatsku javnost tvrdnjom da nema ?lanova H?SP-a kandidiranih na ovim europarlamentarnim izborima. Na listi A-HSP-a nalazimo se ?lanovi H?SP-a, Ivan Lozo iz Podbablja – Imotska krajina i Vladimir Kin?erski iz Samobora. Zašto smo tako odlu?ili?

 
Gra?anska je dužnost kao bira? odazvati se izbornom pravu koje je ujedno i moralna obveza pa tako je i politi?kim strankama dužnost braniti svjetonazore svojeg ?lanstva i bira?a. Bit postojanja svake politi?ke stranke pa tako i H?SP-a je izlazak na izbore uz korištenje svih demokratskih mehanizama koji idu uz to. Defetizam nije sadržan u srži pravaštva i povla?enje pred monolitnim dvopartijskim sistemom koji nas je višegodišnjom opstrukcijom gurnuo iz izborene slobode u euroslaviju ne dolazi u obzir. H?SP je na prethodnim EU parlamentarnim izborima imao jaku listu kojom smo se ponosili i u zadnjih godinu dana nije se ništa bitno promijenilo osim utapanja H?SP-a u tzv. velikoj domoljubnoj koaliciji oko HDZ-a. Svugdje, i u politici rade se greške ali kada se ve? dogode treba ih pokušati ispraviti te reagirati na situaciju što ispravnije u skladu s pravaškom misli i vlastitom savjesti. Imaju?i to u vidu odlu?ili smo kao ?lanovi H?SP-a pridružiti se listi A-HSP-a na ovim izborima za EU parlament. H?SP je demokratska stranka sastavljena od poštenih pravaša i naš postupak, vo?en domoljubljem prvenstveno treba pokazati na ?injenicu nužnosti suradnje me?u pravaškim strankama i naravno neslaganje sa stavljanjem H?SP-a u službu grobarske politike koja je izme?u posljednja dva popisa stanovništva iz domovine istjerala u emigraciju hrvatske mladosti u veli?ini jednog grada poput Rijeke, zadužila nas poput Gr?ke...

Pravaši imaju svoje bira?ko tijelo i zaslužuju na svakim izborima jednu pravašku listu kojoj nije mjesto ni u kakvim HDZ-SDP koalicijama. Ono što do sada nije bilo mogu?e radi nesloge vo?a pravaških stranaka sada su omogu?ili pretjeranom trkom za ''koalicijama'' i kona?no je na sceni ostala samo jedna pravaška lista. To je situacija koju pravaši godinama ?ekaju i putokaz za budu?e izbore. Kao ?lanovima H?SP-a želja nam je bila da naša stranka bude ta koja bi zauzela takvu poziciju na hrvatskoj politi?koj sceni ali ostavimo to nekim sljede?im izborima. Do tada, imaju?i u vidu ovo kratko obrazloženje pozivamo sve pravaše i bira?e koji su se do sada suzdržavali od izbornog prava da svoj glas daju jedinoj suverenisti?koj listi, listi A-HSP-a, br.3. gdje ih ne?e razo?arati niti jedan od 11 istaknutih euroskeptika, suverenista i eurorealista.

Slobodni od HDZ-a, SDP-a i sli?nih korporativnih grobara hrvatske politike, pozdravljaju Vas ?istog srca i savjesti Ivan Lozo i Vladimir Kin?erski

 

17.svibnja 2014.