AUTOHTONA - HRVATSKA STRANKA PRAVA
Ilica 31, 10000 Zagreb, Croatia

Mob: 099 827 65 10 E-mail: hrvatskipravasi@gmail.com
 
Početna
IZBORI 2015 TWITTER - DRAŽEN KELEMINEC IZ MEDIJA - YouTube FACEBOOK - A- HSP PREDSJEDNIŠTVO A-HSP-a
FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Video kanal A-HSP-a



Dražen Keleminec



Facebook A-HSP-a


Himna A-HSP-a

web
counter

Statistika

Login


Njema?ko veleposlanstvo u Zagrebu
NPD - Njema?ka


Povodom još jednog pokušaja zabrane rada politi?ke organizacije NPD – a od strane Njema?kog saveznog vije?a, kao domoljubna i demokratska stranka dužni smo javno iznjeti svoj stav i mišljenje.
Živimo u slobodi demokracije, slobodi mišljenja, slobodi prava na politi?ku pripadnost i aktivnost. U demokraciji, sloboda zna?i pravo na ideje lijevih i desnih mišljenja. Na žalost u Njema?koj kao i u Hrvatskoj rije? demokracija se izgovara ali ne provodi. U Hrvatskoj vladaju najgori sljedbenici komunizna, koji progone sve domoljube , a razaraju sve domoljubne vrijednosti.
Upoznati smo da se to doga?a i u nama bliskoj Njema?koj. Danas u demokratskoj Njema?koj progone se neistomišljenici i politi?ki protivnici. Komunisti, ljevi?ari i licemjeri koriste sva sredstva kako bi razorili nacionalnu svijest svakog Nijemca i pripadnika politi?ke opcije NPD-a.
Zabranom NPD-a nacionalnu svijest svakog Nijemca ne?e uništiti ve? oja?ati. Vjerujemo u najviši Njema?ki sud “ Bundesvarfassungsgericht “ koji ne?e pasti pod pritisak onih koji žele da Njema?ka sutra ne bude Njema?ka.

Autohtona – Hrvatska stranka prava upu?uje veliku podršku ?lanovima i vodstvu politi?ke organizacije NPD-u , sa željom da pobjede u pravnoj borbi !
Bog i Hrvati !
Za dom spremni !

Autohtona – Hrvatska stranka prava
predsjednik, Dražen Keleminec