AUTOHTONA - HRVATSKA STRANKA PRAVA
Ilica 31, 10000 Zagreb, Croatia

Mob: 099 827 65 10 E-mail: hrvatskipravasi@gmail.com
 
Početna
IZBORI 2015 TWITTER - DRAŽEN KELEMINEC IZ MEDIJA - YouTube FACEBOOK - A- HSP PREDSJEDNIŠTVO A-HSP-a
FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Video kanal A-HSP-aDražen KeleminecFacebook A-HSP-a


Himna A-HSP-a

web
counter

Statistika

Login

Oslobodimo Hrvatsku EU okupacije

 

POVODOM IZBORA ZA EU PARLAMENT, UZ ?ESTITKE I DOBRE ŽELJE U DALJNJEM RADU, PRIJATELJSKIM STRANKAMA KOJE SU ZABILJEŽILE VELIKI USPJEH NA PROTEKLIM IZBORIMA ZA EU PARLAMENT, O STANJU MEDIJSKIH I POLITI?KIH SLOBODA, SLOBODE GOVORA I DEMOKRACIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ.
HRVATSKA  JE 2013.g. NA PRIJEVARU ANEKTIRANA  OD STRANE  EUROPSKE UNIJE

25. svibnja 2014.godine održani su u Hrvatskoj drugi izbori za EU parlament.

Izbore je odradila vladaju?a oligarhija preko „kukuriku“ koalicije snažno poduprta svojim HDZ pandanima.
Demokracija je pokazala svoje rugobno lice vrije?aju?i i ono malo politi?kog razuma što je Hrvatima ostalo.
SDP i partneri s HDZ-om i njemu pridruženim unijašima pobijedili su Hrvatsku novcem pokradenim od hrvatske države i naroda, a uz svesrdnu pomo? Europske komisije , tijela neprijateljskog hrvatskom narodu. Našim novcem održavaju se i smjenjuju na vlasti hrvatski kvislinzi, politi?ka mafija koja je zarobila sve državne institucije i sudstvo u omjeru ve?em od 95% .
Na svakim izborima pobje?uju uz pomo? medija, potpla?enih i ucjenjenih novinara i sponzoriranih medijaskih ku?a kojima državni službenici opraštaju milijunske porezne dugove kako bi ih potom kontrolirali (slu?aj EPH grupacije i drugih).

Ta vladaju?a oligarhija pomo?u kontroliranih medija sprema se sada upravo svaku mogu?u po njih štetnu informaciju sakriti od javnosti; najavljuju novi pravilnik o medijskom pra?enju izbora, po kojemu ?e prikazivati, pratiti, kako kažu „samo relevantne“ stranke i pojedince. ONI više ne?e dopustiti da se ?uje niti jedan glas protiv njihovih kriminalnih radnji, organizirane plja?ke i veleizdaje.
Rugaju se hrvatskom narodu i Hrvatima u oporbi koji taj narod zastupaju u dobroj vjeri.

Hrvatskim politi?kim kvazielitama puna su usta demokraciji, izruguju se narodu kojemu su nametnuti. ONI guše slobodu govora i izražavanja, dostupnost javnih medija potpuno onemogu?uju oponentima, idu tako daleko da neistomišljenike pomo?u policije i samog ministra unutrašnjih poslova pod lažnim optužbama privode, uhi?uju, optužuju, odvode u psihijatrijske zatvorske bolnice i podvrgavaju torturi prisilnog lije?enja. Pri tom instrumentaliziraju sudove koji su uglavnom samo poluga izvršne vlasti u RH. Od Predsjednika države, Ministrice vanjskih poslova, Predsjednika Vlade RH i ministara do nižih razina,svi su uklju?eni u ovo, bilo otvorenim djelovanjem bilo to prešu?ivanjem i ne?injenjem. Jedan od najeklatantnijih slu?ajeva jest javni nastup ministrice Vesne Pusi? koja je otvoreno zastrašivala bira?e uo?i referenduma za EU: umirovljenicima je prijetila da im ne?e biti ispla?ivane mirovine ako ne pro?e referendum za EU.

Ovdje iznosimo slu?aj g. Marka  Franciškovi?a, koji je punih devet mjeseci bio zatvoren i mu?en u psihijatrijskim zatvorskim bolnicama zbog sva?e na fejsbuku s ministrom policije Rankom Ostoji?em.
Marko Franciškovi? je intelektualac, publicist, ekonomist, naš prijatelj, sudionik hrvatskih parlamentarnih izbora na listi naše stranke, A-HSP:

http://narod.hr/hrvatska/pozadina-slucaja-franciskovic-je-oholost-samovolja-ranka-ostojica/


Protiv naše A-HSP  stranke i predsjednika g. Dražena Keleminca, nacionalna televizijska ku?a, Hrvatska televizija, ?iji je direktor Goran Radman, obožavatelj mega zlo?inca Josipa Broza Tita, dakle ta je televizija 30.12.2013.g. pokrenula, još od vremena komunisti?ke Jugoslavije nevi?eni medijski lin?, pravu lavinu monstruoznih optužbi, podmetnutih od tajnih službi kojima Hrvatska televizija poslušno služi. Prema tim lažnim iskonstruiranim optužbama naša stranka je na fejsbuku pripremala strijeljanje ministra prosvjete i športa Željka Jovanovi?a:
POGLEDAJTE PRILOG IZME?U sedme i jedanaeste minute: kako komunisti montiraju ponovo titoisti?ko-staljinisti?ke politi?ke procese.
Ministre Željko Jovanovi?u, ne bojte se, ne bismo vas ni štapom dirali.

AUTOHTONA - HRVATSKA STRANKA PRAVA, A-HSP, imala je na ovim izborima za EU parlament nekoliko jasnih poruka za bira?e, a te su poruke mediji sakrili, jednostavno su ih odbili prikazati.
U malverzacijama prednja?i Hrvatska televizija. Zatajili su, ignorirali i frizirali naše poruke, po nalogu svojih politi?ko korporacijskih gospodara onemogu?ivši da jasne proturežimske poruke dopru do bira?kog tijela. Time su onemogu?ili jedinim protivnicima EUnijskog projekta u Hrvatskoj , A-HSP-u, da iznese svoj politi?ki program hrvatskom bira?kom tijelu. Onemogu?ili su nam da plasiramo sljede?e poruke:

1) Autohtona - Hrvatska stranka prava je POKRET OTPORA, POKRET PROTIV Eunije i doma?ih veleizdajnika, jedina istinska dosljedna domoljubna hrvatska desna opcija..
2) A-HSP NE PRIZNAJE LEGALITET I LEGITIMITET REFERENDUMA ZA ULAZAK HRVATSKE U EU te isti smatra ništavnim, jer je referendumski rezultat nelegalan, suprotan tada važe?em zakonu, plod je medijsko politi?kog nasilja i manipulacija s 917 000 bira?a (devetsto sedamnaest tisu?a) što ?ini oko 23% bira?kog tijela viška na bira?kim popisima od stvarnog broja hrvatskih bira?a.
Sudjelovanju na izborima za EU Autohtona - Hrvatska stranka prava pristupa jedino zbog mogu?nosti otpora i djelovanja protiv te iste Unije koja nas je porobila.
3) A-HSP SMATRA SVOJIM PRIJATELJIMA SVE ONE KOJI SE BORE ZA UKINU?E EUnije, a protivnicima one stranke i institucije koje podržavaju Euniju, bili oni u zemlji ili inozemstvu.
4) A-HSP ?E SE ANGAŽIRATI U BORBI ZA HRVATSKU SUVERENOST.
Veleizdajnici su svi koji su radili na dokidanju hrvatskog suvereniteta kroz pridruživanje EUniji , koji su potpisivali bilo kakve po Hrvatsku štetne ugovore. Njima ?emo suditi za veleizdaju.
5) A-HSP se bori za to da Hrvati postanu gospodari i prestanu biti roblje u svojoj lijepoj i bogatoj zemlji.

Poznato je tko su veleizdajnici: HDZ sa svojim sitnim pomaga?ima i SDP sa svojim saveznicima. Svi do jednoga iznjedreni iz Saveza komunista Hrvatske, odnosno primarno iz Komunisti?ke partije Jugoslavije. To su stranke koje se ve? 24 godine smjenjuju na vlasti i jednoumno podržavaju Euniju .
Svi ti muškarci i žene imaju svoja imena i prezimena, od kojih niti jedno nije vrijedno spomena, ali ?e ipak biti upisani u crnu knjigu hrvatske povijesti kao veleizdajnici.
Svi oni, ili su sami bili ?lanovi komunisti?ke partije u raznim ina?icama, ili su djeca i unu?ad dužnosnika te iste komunisti?ke partije, ili su suradnici u agenturama Josipa Perkovi?a, Zdravka Musta?a,( ova dvojica trenutno borave u njema?kim zatvorima zbog ubojstava politi?kih protivnika) i drugih više rangiranih politi?ara i generala jugoslavenskih tajnih službi . Oni su radili te još i danas bili aktivni u plja?ki i razbijanju hrvatske države.

Oni ne silaze s vlasti nego naslje?uju vlast od svojih o?eva i djedova komunista . U Hrvatskoj nije provedena lustracija, kao što su to u?inile mnoge druge europske postkomunisti?ke zemlje, nego se nadalje slavi komunizam pod krinkom antifašizma, postupaju?i suprotno Deklaraciji Vije?a Europe veli?aju?i svoje zlo?ina?ko porodi?no naslje?e.
U javnim ustanovama, medijima i poduze?ima nitko tko ne pripada njihovoj grupaciji ne može dobiti posao, a kamo li imati ?elno mjesto.

Dajemo ovo na znanje svim dobronamjernim prijateljima u svijetu, osobito onima u parlamentu EUnije. Želimo da naši prijatelji shvate kakav je položaj Hrvatske i hrvatskog naroda u opisanim okolnostima tiranije komunisti?ke politi?ke mafije koja sebe prikazuje ugla?enim i naprednim Europejcima.

?estitamo našim istomišljenicima po zemljama ?lanicama EU, u Francuskoj, Velikoj Britraniji, Njema?koj, Ma?arskoj , koji su odnijeli veliku pobjedu na ovim izborima i pokazali da Europa ne želi više biti poligon za multikulti propali projekt, niti plodno tlo za institucionalizirani liberalizam što napada sve tradicionalne ljudske zajednice, osobito obitelj i narodnu samosvjest.
Pojmove: ?ovjek, ljudi, državljani, narodi... liberalizam s prijestolja EU svodi na amorfnu masu pogodnu za manipulaciju koju nazivaju' gra?ani'.Terorizirani smo pojmom 'gra?anin'; 'gra?ani' koji je u medijima i institucijama EU najfrekventnija rije? . 

Zato ?estitamo i želimo uspjeh i napredak svojim prijateljima koji se bore protiv divljanja liberalnih ili lažnih pu?kih opcija, koji se bore protiv nasilnika što svoju pravu narav pokazuju tek kad zaposjednu totalnu vlast – ruše i uništavaju tisu?ljetne temelje kulture i tradicije, okre?u?i naopa?ke sve vrijednosti.
Drago nam je što su u Europi oja?ale snage koje shva?aju pravu bit opasnog projekta EUnije.
Ujedno nas raduje što su stasale stranke i njihove vo?e s jasnom vizijom Europe kao zajednice naroda povezanih zajedni?kim interesima, op?ekorisnim projektima, krš?anskim korjenima, dobrosusjedskim odnosima... Takva je Europa socijalno osjetljiva, dobronamjerna i u njoj se prava ve?ine ne?e više gaziti liberalnim nasilništvom tzv. pozitivnom diskriminacijom raznih marginalnih skupina upravo izmišljenih za nasilje nad ve?inom ljudi, za razbijanje obitelji, za uništavanje narodne samobitnosti, za mijenjanje svijesti.

Živjela Europa slobodnih ljudi i naroda!


Autohtona – Hrvatska stranka prava
predsjednik, Dražen Keleminec