AUTOHTONA - HRVATSKA STRANKA PRAVA
Ilica 31, 10000 Zagreb, Croatia

Mob: 099 827 65 10 E-mail: hrvatskipravasi@gmail.com
 
Početna
IZBORI 2015 TWITTER - DRAŽEN KELEMINEC IZ MEDIJA - YouTube FACEBOOK - A- HSP PREDSJEDNIŠTVO A-HSP-a
FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Video kanal A-HSP-aDražen KeleminecFacebook A-HSP-a


Himna A-HSP-a

web
counter

Statistika

Login

Mesi? se zabarikadirao u svojoj vili, 'spašavali' ga pirotehni?ari i policija! (FOTO)
Uo?i skupa u Srbu 27. 7. Autohtona – Hrvatska stranka prava pokušala je uru?iti bivšem predsjedniku prosvjedno pismo žele?i ga nau?iti povijesnim ?injenicama i istini! Nisu mu uspjeli uru?iti pismo jer ga je štitio kordon policije, a pismo su pravaši morali uru?iti prvo pirotehni?aru koji ga je pregledao da se slu?ajno ne bi radilo o bombi.
Slu?ajni ali i redoviti prolaznici jednog od elitnih dijelova Zagreba danas su svjedo?ili nesvakidašnjem prizoru ispred ureda bivšeg Predsjednika Republike, Stjepana Mesi?a. Kordon policije, pirotehni?ari, policijski psi od ranog prijepodneva osiguravali su bilo kakav prilaz Mesi?evom uredu jer je tridesetak ?lanova i simpatizera Autohtone - Hrvatske stranke prava pokušalo uru?iti prosvjedno pismo u kojemu su doživotnom bivšem predsjedniku pokušali pojasniti povijesnu istinu vezanu uz 27. srpnja 1941. godine kojeg ?e i ove godine predstavnici manjinske zajednice u RH obilježiti kao "Dan ustanka srpskog naroda u Hrvatskoj".
Kako je Mesi? prošle godine bio po?asni gost te "manifestacije", pravaši su ga željeli upoznati s povijesnim ?injenicama ako ih ne pamti. Na kraju do Mesi?a nisu uspjeli do?i jer se zabarikadirao u svom uredu. Spuštene rolete, tvrde pravaši, dokaz su da je "bivši" ipak bio u uredu, me?utim prosvjedno mu pismo nisu mogli uru?iti.
Nakon sat vremena prosvjeda i govora pravaških ?elnika, ispred ulaza ureda koji godišnje porezne obveznike košta milijun kuna, izašao je stru?njak pirotehni?ar koji je zaprimio pismo (?!). Nakon što je pregledao da u njemu slu?ajno nije eksplozivna naprava, papir formata A4 i jugoslavensku zastavu sa zvijezdom petokrakom unio je u ured.
Predsjednik A-HSP Dražen Keleminec kazao nam je kako je njihov cilj bio upoznati javnost s onim što se doga?alo i što ?e se i ove godine dogoditi u Srbu najviše zahvaljuju?i bivšem predsjedniku Mesi?u.

 

Donosimo pismo upu?eno bivšem predsjedniku:
"Pošto veli?ate ?etni?ke zlo?ine, ovim putem Vas pozivamo da nau?ite povijesne ?injenice i istinu! Ako se ove godine pojavite u Srbu, smatrat ?emo da pljujete po svom vlastitom narodu i svim nevinim žrtvama! Ako imate samo malo ?asti i dostojanstva osudit' ?ete ?etni?ki dernek i otkazati Miloradu Pupovcu sijanje mržnje i stvaranje nove velike Srbije! Autohtona – Hrvatska stranka prava i petu godinu zaredom organizira prosvjedni skup u Srbu 27. 7. 2014. godine. Svojim dolaskom želimo sprije?iti da laž postane istina.
U Srbu 1941. i 1990. godine nije bilo antifašizma ve? velikosrpske politike s tenzijama osvajanja i oduzimanja dijelova Hrvatske. Zbog njihove velikosrpske politike ?etnici su 1941. i 1990. godine ubijali nedužan hrvatski narod. Organizator veli?anja ?etni?kih zlo?ina i njihovoga derneka je Milorad Pupovac kojem su oba brata Mladen i Vojislav bili u postrojbama zlo?inca kapetana Dragana.
To zlo vlada i danas. Zapravo jedina konstanta naše zbilje zadnjih 100 godina je velikosrpstvo. Sve ostalo, kao i države su manje bitne. Ono se širi i jedina je prijetnja miru u našoj zemlji. Ne zaboravite. Savka Dap?evi? je izjavila za proslavu 27. 7. 1941. da je to dan velikosprske mržnje. Na raznim plenumima KPJ-e Josip Broz je ?esto i sam upozoravao na velikosrpske ideje koje treba iskorijeniti. Iako je dozvolio da ustanak srpske mržnje bude dan ustanka protiv fašizma.
Tim ?inom je dopustio razvoj velikosrpske ideje. Nije se 1990. godina baš na tom mjestu skupilo slu?ajno 150 000 krvožednih Srba, da bi pozvali na klanje. Iz te simbolike je izašla ?injenica da su Vojislav Šešelj i ekipa tog dana izrekli ?injenicu kako je to teritorij Srbije. Danas Milorad Pupovac poru?uje da je ovo dan ponosa, pod pokroviteljstvom države Hrvatske. Što to danas zna?i? Zna?i da u našoj vlasti imamo velikosrpsku ideju.
Prije tog morbidnog ustanka u Bori?evcima je živjelo 119 obitelji. Poslije pokolja i paleži niti jedna, 400 ubijenih civila, niti jedan nije bio vojnik. U Brotinju su bacili 38 Hrvata u jamu, najmla?e dijete je imalo 2 godine. Divljanje je nastavljeno u Mišljenovcima, Poljicama, pa sve do Kulen Vakufa, gdje su se sklonili izbjegli. I tamo je napravljen masakar nad civilima Hrvatima i Bošnjacima. Dio kolja?a i ubojica je nosio ?etni?ke oznake, dio partizanske, ali ?injenica da su bili Srbi. Baš kao i 1990, kad su neki došli sa kokardama a neki sa zvijezdama, ali im je svima bila na pameti samo 'velika' Srbija. U Vukovar su ulazili i ?etnici i crvenozvezdaši zajedno. Kada vlast dopušta klanje i ubijanje kao blagdan ona je protuhrvatska. Takva je bila i Titova vlast, kao što je i ova danas. Dozvoljava slavljenje monstruoznih zlo?ina i veli?anje velikosrpske ideje.
I ove ?e godine folklor biti isti. Srbi slave svoje heroje, koji su pobili Hrvate, a ?uva ih 1000 hrvatskih policajaca. Nevjerojatan osje?aj za ro?ake žrtava i za prosvjednike sa hrvatske strane. Osje?aj je odvratan. Sve to govori da je velikosrpska ideja uspjela ovladati hrvatskom politi?kom scenom. Izgubljeno u ratu nadokna?uje u miru.
Srbovanje u Srbu je nastavak (?)etni?kog ?iš?enja Hrvata
A evo te neporecive istine: Tog 27. srpnja 1941. u Trubaru je kod Drvara ubijen drvarski župnik Waldemar Maksimilijan Nestor i ve?a skupina pripadnika njegove župe koji su se vra?ali s hodo?aš?a Svetoj Ani u Kninskom Polju. Hodo?asni?ki vlak pri povratku je bio zaustavljen nekih 18 km od Drvara. Svi hodo?asnici su okrutno poubijani, a tijela su im ba?ena u jamu Golubnja?u. Istog dana, orkestrirano je, uz iste metode (?)etni?kog ?iš?enja, izveden i napad na susjednu katoli?ku župu Bosansko Grahovo, tako da slu?ajni preživjeli nakon pokolja u Drvaru i okolici, ne bi mogli upozoriti susjede, odnosno da grahovljanski Hrvati ne bi mogli pobje?i pred ?etni?kom kamom nakon što bi mogli doznati što se dogodilo drvarskim Hrvatima. O tom zlo?inu u Bosanskom Grahovu svjedo?io je Ante Mile Krvavica:
„Genocid nad ovim nedužnim Hrvatima, fizi?ko istrebljenje po?elo je to?no dana 27. VII. 1941. (Dan ?etni?ko-fašisti?kog pokolja nad Hrvatima). Toga dana u 10 sati ujutro ?etni?ki ustanici pod vodstvom krvolo?nog ?etni?kog vojvode Brane Bogunovi?a (koji je 1944. godine izvršio samoubojstvo) uhitili su tamošnjeg katoli?kog župnika Jurja Gospodneti?a, rodom s Bra?a. Sazvali su zbor Srba ispred katoli?ke crkve sv. Ilije. Nabili su mu na le?a magare?i samar i 'jašili' po njemu oko crkve, i to ispred njegove majke. Naložili su i veliku vatru. Nabili su ga na ražanj i pekli, te uz to pjevali uz silnu kriku i viku. Svi uhva?eni Hrvati-djeca, žene i starci, koji nisu uspjeli pobje?i, morali su gledati ovaj stravi?an ?in kako se pe?e njihov župnik na obližnjoj visoravni koja se zove Jeli?a polje, na istoj vatri s ustašom Tomislavom Sari?em (ne?ak Tomislava Sari?a, Marko, 86 g., i danas je živ, nap. a.). Nakon ovih kalibanskih seansi pokupili su sve, natovarili ih na konjske zaprege i odvezli u selo Tiškovac. Smjestili su ih u željezni?ki tunel gdje su prije likvidacije vršili stravi?na mu?enja. Jedan dio odvezli su u Kamenicu kraj Drvara i tako?er žive pobacali u jame".

  • Autor: D.Boroš

  • Photo: dnevno.hr

  • Datum: ponedjeljak, 21. srpnja 2014. u 16:02