AUTOHTONA - HRVATSKA STRANKA PRAVA
Ilica 31, 10000 Zagreb, Croatia

Mob: 099 827 65 10 E-mail: hrvatskipravasi@gmail.com
 
Početna
IZBORI 2015 TWITTER - DRAŽEN KELEMINEC IZ MEDIJA - YouTube FACEBOOK - A- HSP PREDSJEDNIŠTVO A-HSP-a
FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Video kanal A-HSP-aDražen KeleminecFacebook A-HSP-a


Himna A-HSP-a

web
counter

Statistika

Login

Miro Matijevi?:

Akcija koja vra?a pravaše svojim korijenima

 

Jedina akcija hrvatske desnice u zadnjih nekoliko godina koja je imala smisla i koja je pravaše vra?ala korijenima usprkos svim neda?ama završena je uspješno.

Organizaciju skupa kao sje?anje na Bori?evac i sve žrtve ?etni?kog terora na tom podru?ju koje su pale od ruku „ustanika" pokrenuo je Dražen Keleminac ispred A HSP prije pet godina. Ve? i sama ?injenica da je pred spomenikom u glavnoj ulozi bio Milorad Pupovac koji je danas glavni zagovornik nastavka te ?etni?ke politike koja je toliko zla na ovim prostorima izazvala, opravdavaju potrebu za organiziranjem našeg skupa. Pupovac u nedjelju nije polagao cvije?e i držao govor u sje?anje, ve? pripremao podlogu i poziciju, motivirao svoje abolirane jatake za nova zla za koje se ve? sprema godinama.

Policija je bila izuzetno korektna, ali njihov broj i plan razra?en do najsitnijeg detalja kako bi nas što više omalovažili i ponizili ljude koji su krenuli odati po?ast žrtvama i koji smatraju svojim demokratskim pravom te domoljubnom i pravaškom obvezom izre?i svoj stav prema tom doga?aju.

Sve što se doga?alo oko toga uklju?uju?i i polaganje vijenaca žrtvama ?etni?kog terora 26. srpnja od strane pravaških stranaka i odlazak na misa 27.srpnja u vrijeme našeg skupa iako hvale vrijedno ipak je bilo licemjerno i imalo zadatak odvu?i što više pravaša sa tog centralnog skupa. Umjesto da svi zajedno ukažemo na krivotvorenu povijest i nesretne toliko vremena prikrivane žrtve poslužili su samo kao dimna zavjesa HDZ-a i SDP-a koja je sve to trebala dodatno zamagliti. U srijedu se na tako malom prostoru tijekom samo jednog dana pokazao sav sjaj i bijeda pravaške scene.

Usprkos svemu skup je održan, bio je uspješan i protekao je dostojanstveno.

Ovom prilikom se još jedanput zahvaljujem svim našim ?lanovima koji su na skup došli sa svih strana kako bi na njemu sudjelovali, zahvaljujem se pojedincima iz HSP-a koji su se digli iznad politikanstva svog vodstava te ?lanovima Hrvatskog pravaškog bratstva iz Dalmacije koji su nam se u duhu svoga naziva pridružili.

BOG I HRVATI