AUTOHTONA - HRVATSKA STRANKA PRAVA
Ilica 31, 10000 Zagreb, Croatia

Mob: 099 827 65 10 E-mail: hrvatskipravasi@gmail.com
 
Početna
IZBORI 2015 TWITTER - DRAŽEN KELEMINEC IZ MEDIJA - YouTube FACEBOOK - A- HSP PREDSJEDNIŠTVO A-HSP-a
FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Video kanal A-HSP-aDražen KeleminecFacebook A-HSP-a


Himna A-HSP-a

web
counter

Statistika

Login

Autohtona-Hrvatska stranka prava u subotu 20. rujna organizira u povodu 23. obljetnice ubojstva legendarnog hrvatskog domoljuba Ante Paradžika simpozij o njegovom životu i radu. Simpozij ?e po?eti u 12,00  sati u strana?kim prostorijama A-HSP-a u Ilici 31.
Sutradan u nedjelju 21. rujna u 11 sati položit ?e vijence na grob Ante Paradžika. Popodne u 19,00 sati u Župi Presvetog Srca Isusova, Palmoti?eva 31, bit ?e misa zadušnica.
Ante Paradžik ro?en je 1943. u Ljubuškom (Predgra?e), gdje je poha?ao osnovnu i srednju školu. Pravni fakultet završio je u Zagrebu. Aktivno se uklju?uje u Hrvatsko prolje?e i postaje vo?a studentskog pokreta sedamdesetih godina. Zbog organizacije studentskog štrajka, vlasti komunisti?ke Jugoslavije osudile su ga na tri godine zatvora. Ponovo je uhi?en 1975. kada provodi u istražnom zatvoru ?etiri mjeseca. Zbog svojih stavova te zagovaranja demokracije i ljudskih prava Paradžika 1976. tadašnje vlasti ponovno zatvaraju. Kao hrvatski domoljub jedan je od najprogonjenijih protivnika komunisti?kog režima.
Paradžik je 1989. sudjelovao u osnivanju Hrvatske demokratske stranke (HDS). Zbog neslaganja s programom i na?inom rada istupa iz HDS-a , jer se kao cilj nije isticala državna neovisnost Hrvatske.
Zajedno s Krešimirom Paveli?em pristupa osnivanju poticajnog odbora, koji ?e raditi na obnovi Hrvatske stranke prava (HSP), kao nastavak Stranke prava dr. Ante Star?evi?a i dr. Eugena Kvaternika. HSP je obnovljen 25.2.1990.; za predsjednika je izabran Dobroslav Paraga, a za dopredsjednika Paradžik. Po?etkom Domovinskog rata 1991. vodstvo HSP-a je donijelo odluku o osnivanju Hrvatskih obrambenih snaga (HOS), ?iji prvi na?elnik Ratnog stožera HOS-a postaje upravo Paradžik.
Dana 21. rujna 1991. Paradžik je na povratku sa strana?kog skupa u Križevcima ubijen u Sesvetama od hrvatskih policajaca. Formalno, krivci su nakratko završili iza rešetaka, pravdaju?i se da su dobili anonimnu dojavu da su u automobilu “marti?evci”. Sintagma “politi?ko ubojstvo” u medijima samostalne Hrvatske prvi je put upotrebljena za ubojstvo dopredsjednika HSP-a…
Kao na?elnik Glavnog stožera HOS-a Paradžik se iskazao kao izvrstan organizator, koji je u nekoliko mjeseci organizirao respektabilnu vojnu postrojbu od više tisu?a pripadnika; oni su bez sumnje dali golem doprinos u obrani Hrvatske: od Dubrovnika do Vukovara. Ubojstvom Ante Paradžika HSP je izgubio ?elnika i vo?u, ?ija je domoljubna vizija Hrvatske bila i ostala obveza za svakog njenog ?lana.