AUTOHTONA - HRVATSKA STRANKA PRAVA
Ilica 31, 10000 Zagreb, Croatia

Mob: 099 827 65 10 E-mail: hrvatskipravasi@gmail.com
 
Početna
IZBORI 2015 TWITTER - DRAŽEN KELEMINEC IZ MEDIJA - YouTube FACEBOOK - A- HSP PREDSJEDNIŠTVO A-HSP-a
FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Video kanal A-HSP-aDražen KeleminecFacebook A-HSP-a


Himna A-HSP-a

web
counter

Statistika

Login

 

Glavne to?ke politi?kog programa Autohtone - Hrvatske stranke prava :

1. LUSTRACIJA.
Lustracija zna?i da pripadnici i suradnici bivših jugoslavenskih obavještajnih službi UDBA-e i KOS-a ne mogu više biti državni dužnosnici , niti mogu obnašati rukovode?e funkcije u državnim i javnim poduze?ima.
2. REVIZIJA PRETVORBE I PRIVATIZACIJE
Revizija zna?i poništenje nezakonito provedene plja?ke društvene imovine, te kazneni progon po?initelja i oduzimanje lopovski ste?ene imovine.
3. NACIONALIZACIJA PRIRODNIH RESURSA I JAVNIH PODUZE?A OD OP?EG ZNA?ENJA
Šume, voda, rudno bogatstvo, energetski potencijali plin-nafta, kao i željeznice, ceste, i elektri?na energija, ne smiju se 'privatizirati' niti prodavati stranim vlasnicima nego su u vlasništvu Hrvatske države i njenih gra?ana.
4. VRA?ANJE MONETARNOG SUVERENITETA RH
Monetarni suverenitet zna?i da država emitira vlastiti novac i da ga može beskamatno posu?ivati/ investirati u gospodarstvo i u op?e društvene potrebe. Hrvatska narodna banka mora biti podre?ena hrvatskim državnim institucijama a ne ovisna o stranim financijskim centrima mo?i.
5. IZLAZAK IZ EUROPSKE UNIJE
Trenutni moratorij na sve zakone i zakonske odredbe koje Hrvatsku dovode u podre?eni i zavisan položaj prema europskoj totalitarnoj tvorevini. Svaka budu?a suradnja s europskim državama i nacijama mora po?ivati na na?elu nacionalnog suvereniteta, ravnopravnosti i nezavisnosti.