AUTOHTONA - HRVATSKA STRANKA PRAVA
Ilica 31, 10000 Zagreb, Croatia

Mob: 099 827 65 10 E-mail: hrvatskipravasi@gmail.com
 
Početna
IZBORI 2015 TWITTER - DRAŽEN KELEMINEC IZ MEDIJA - YouTube FACEBOOK - A- HSP PREDSJEDNIŠTVO A-HSP-a
FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Video kanal A-HSP-aDražen KeleminecFacebook A-HSP-a


Himna A-HSP-a

web
counter

Statistika

Login

Tko je Vesna Na?, zamjenica ministra branitelja ?iju ostavku traže hrvatski branitelji?

 

Ro?ena je 27. listopada 1955. u Sisku. Na Pravnom fakultetu Sveu?ilišta u Zagrebu diplomirala je 1978. godine. U Centru za poslijediplomske studije Sveu?ilišta u Zagrebu 2008. godine završila je sveu?ilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalisti?ki studij Javne uprave i stekla stru?ni naziv sveu?ilišni specijalist Javne uprave.

Završni rad: Javna politika prema hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata. Od 1998. godine radi u tijelima Javne uprave, prvo u Sisku, a od 1983. u Gradu Zagrebu. Pet godina bila je vlasnik i direktor firme Vista d.o.o. za proizvodnju i prodaju IT opreme, sve do 2001. godine.
Od osnivanja Ministarstva branitelja 1998. godine radi na poslovima vezanim uz priznavanje statusnih prava hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i ?lanovima njihovih obitelji. Ovlašteni je predava? u Državnoj školi za javnu upravu Zakona o op?em upravnom postupku u Republici Hrvatskoj.Od 2012. imenovana je zamjenicom ministra branitelja. ?lanica je SDP-a od 2000. godine i aktivno djeluje u Mjesnoj organizaciji SDP-a Novi Zagreb zapad. Bila je ?lanica Mjesnog odbora Mjesne organizacije SDP-a Novi Zagreb zapad do 2010. godine i potpredsjednica Foruma žena te Mjesne organizacije.

?lanica je predsjedništva Socijaldemokratskog foruma žena SDP-a Novi Zagreb zapad.
Dana 23. studenoga 2013. godine na XII. Izbornoj Konvenciji Gradske organizacije SDP-a Zagreb izabrana je za potpredsjednicu Gradske organizacije SDP-a Zagreb.

KLIKNI NA VIŠE I ?ITAJ DALJE

Op?e je poznato kako hrvatskom branitelju koji je iz Domovinskog rata izašao kao invalid, da bi ostvario prava koja mu zakonski pripadaju, mora biti utvr?en status hrvatskog ratnog vojnog invalida (HRVI) po jednoj od osnova iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (ZOPHBDR).

Mora, dakle, biti utvr?eno i potvr?eno da je njegova invalidnost posljedica ranjavanja, ozljede, zato?eništva, bolesti ili pogoršanja bolesti. Tu se, naravno, otvara široko polje mogu?nosti za “kupovine”, lažiranja, mito, korupciju i kojekakve druge kriminalne radnje. O mnogim je takvim slu?ajevima u kojima su šakom i kapom kupovani i prodavani statusi hrvatskih branitelja i(li) hrvatskih ratnih vojnih invalida (HRVI) izvješteno Državno odvjetništvo Republike Hrvatske. U njima je potanko opisano kako se u okviru Ministarstva branitelja operativno rukovodilo tim kriminalnim radnjama.

Prema našem izvoru, klju?na osoba u Ministarstvu branitelja u proteklih desetak godina bila je gospo?a VESNA NA?. Ona je u ministarstvo došla 2000. godine, kao SDP-ov kadar, brzo prošavši stepenice u hijerarhiji od obi?ne referentice, preko na?elnice Odjela za upravni postupak i pravne poslove, pa do dužnosti zamjenice ministra i koordinatorice lije?ni?kih povjerenstava. Ukratko re?eno, ona je bila osoba koja je vukla sve konce kada su u pitanju utvr?ivanje statusa HRVI, ostvarivanje prava na invalidske mirovine u skladu sa ZOPHBDR-a, stambeno zbrinjavanje i sve ostalo. Prije nego što je postala zamjenicom ministra branitelja, gospo?a Vesna Na? bila je na?elnica Odjela za upravni postupak i pravne poslove u Upravi za pravne poslove. Iako slove?i za SDP-ov kadar, uspješno je napredovala u službi baš tijekom mandata HDZ-ove (Sanaderove) vlade.

Za napredovanje uvelike može zahvaliti ro?akinji tadašnjeg veleposlanika u SAD te bivšeg ministra vanjskih poslova (Miomira Žužula).,g?i.Miri Žužul. Navodno je ?ak i omogu?io njezinom sinu školovanje u Americi o trošku države.

Kako je u to vrijeme cvjetalo “trgovanje” lažnim statusima unutar Ministarstva branitelja? Najvažnije je bilo da tadašnja g?a. Na?elnica, kasnije g?a. Zamjenica, drži pod svojom kontrolom lije?ni?ka povjerenstva. Konkretno, kada bi ne?iji spis trebalo “dobro obraditi” (?itaj: da mu se dodijeli status ili “uve?a” invalidnost) jednostavno bi došla do referenta kod kojeg je bio spis doti?noga te mu rekla: “Daj ovoga meni. Za njega je zvao taj i taj ministar”.

Spis bi potom spremila “u ceker” i osobno ga odnijela nekom od lije?ni?kih povjerenstava kojima je ionako bila koordinator, a ?iji su ?lanovi upravo zbog toga znali da im valja donositi rješenja po volji njihove šefice. Od samih izdavanja lažnih rješenja ništa nije išlo u njihove džepove, no zato je išlo u njezin. No, nisu joj se željeli zamjerati jer im je lojalnost te vrste u pravilu zna?ila novi mandat u povjerenstvu kada bi došlo vrijeme reizbora. Pritom valja znati da su lije?nici u tim povjerenstvima pla?eni po svakom spisu, bez obzira dali pozitivnu ili negativnu ocjenu o ne?ijoj invalidnosti.

No, tu nije bio kraj. Kada bi branitelj “podmazavši” postupak kod g?e.NA? dobio status HRVI-ja, tada bi ga ona, preko svojih ljudi uputila na sljede?i korak, a to je ostvarivanje prava na invalidsku mirovinu. Tu je posao odra?ivao alfa i omega u tom sustavu, Gospodin Primarijus TABORSKY koji bi svakom “podmazaniku” svojim mišljenjem da je invalidnost nastupila 100 % u svezi rata, omogu?io pravo na najpovoljniju mogu?u invalidsku mirovinu.

Kada bi sada ve? takav HRVI ostvario i to pravo, na red je obi?no dolazilo rješavanje njegovog stambenog pitanja. O tome kako je funkcionirao taj dio “posla” ve? znaju i ptice na grani, a sve vezano uz bivšeg pomo?nika ministra branitelja DINKA MIKULI?A, kojeg USKOK sumnji?i da je od direktora jedne Varaždinske gra?evinske tvrtke tražio mito u iznosu od 250.000 eura. Uglavnom, naš lažni invalid trebao je nabaviti potvrdu ili preporuku neke od mnogobrojnih braniteljskih udruga (naj?eš?e je to bila HVIDRA) da živi u teškim materijalnim i socijalnim uvjetima, a po potrebi i potvrdu Centra za psihosocijalnu pomo?. Nakon toga bi tvrtka koja je legalno poslovala s Ministarstvom branitelja na procjeni stambenih jedinica višestruko “napumpala” iznos kredita koji doti?nome valja odobriti, da bi na koncu odobrenje dala Stambena komisija Ministarstva branitelja.

Doga?alo se tako da je stvarni 60-postotni HRVI ostvarivao pravo na punu braniteljsku invalidsku mirovinu zbog op?e nesposobnosti za rad, na koju je utjecala bolest 100 % u svezi sa ratom. Sve je to riješeno za manje od godinu dana,te dobio kredit i uselio u stan.

Tako je funkcionirala mreža. Pitanje je samo koliko je proizvela takvih slu?ajeva.

Iako bi se reklo da gore navedena Vesna Na? možda spada u jedne od srednje bogatih dužnosnika, a do ju?erašnjih državnih službenika,uvidom u imovinsku karticu stekne se sasvim druga?iji dojam-evo kako to izgleda u slu?aju Vesne Na?:

Od nekretnina posjeduje:
1. STAN U ZAGREBU površine 114 m2 vrijednosti cca 1.500.000,00 kuna
2. GARAŽU U ZAGREBU površine 15 m2 vrijednosti cca 90.000,00 kuna
3. APARTMAN U ZAGREBU površine 26 m2 vrijednosti cca 331.000,00 kuna
4. VIKENDICU U VUROTU površine 55 m2 vrijednosti cca 150.000,00 kuna
5. VO?NJAK U VUROTU površine 1.400 m2 vrijednosti cca 5.000,00 kuna
6. KU?U U PIROVCU površine 50 m2 vrijednosti cca 375.000,00 kuna
7. STAN U ZAGREBU površine 75 m2 vrijednosti cca 675.000,00 kuna
___________________________________________________________
SVEUKUPNO………………………………………………….cca 3 126 000, 00 kuna
Uvidom u imovinsku karticu koju je Vesna Na? uredno predala Povjerenstvu za odlu?ivanje o sukobu interesa vidljivo je sljede?e:
1.da je u imovinskoj kartici od 24.01.2012.god.,prijavljen osobni dohodak
Iznos pla?e/naknade (bruto/neto):
15.100,79 / 9.865,58
2.da je u imovinskoj kartici od 03.04.2013.god.,prijavljen osobni dohodak
Iznos pla?e/naknade (bruto/neto):
30.878,40 / 16.495,71
RAZLIKA U PRIMANJIMA:
Bruto: 15.777,61 kuna
Neto: 6.630,13 kuna
I dok se braniteljska prava po tko zna koji put smanjuju,nepoznato je tko je i zbog ?ega povisio primanja Vesni Na? i to ne u malom iznosu.
“Prije samog dolaska Tome Bogovi?a u Ministarstvo branitelja, u ?ajnoj kuhinji, Park Stara Trešnjevka 6/III sjede VESNA NA?,LUCIJA LEOVAC i JADRANKA KRGA i komentiraju kako za Kosori?inog pomo?nika za pravne poslove dolazi Tomo Bogovi? iz MORH-a, a VESNA NA? kaže “ma šta ?e nama taj lažnjak” (kasnije se ispostavilo da su svi sve znali,a nitko nije htio ili nije smio reagirati)….
Zna?i gospodine Baji?u, dade se naslutiti iz svega da je VESNA NA? htjela tada biti to što je postao Tomo Bogovi?, pa je VESNA NA? iskopirala iz njegovog spisa dokumentaciju koja ga kompromitira, pa on sav “operativni posao” i dalje ostavlja VESNI NA? i njezinoj kompaniji,a on ostaje sjediti i potpisivati rješenja.
Ja mislim da je pametnom dosta,samo je bitna volja i postaviti pitanje: Tko stoji iza toga ?.,pa da vidimo tko je sljede?i.”

Albina Hrži? hmmm interesantno, volontirah 8 god u Udruzi proizašloj iz Domovinskog rata…kako mlada bijah, kako naivna, a šta svašta vidjeh i ?uh, a kao slu?ajno jedan od dr je još uvijek u povjerenstvu(jednom od)…pa i sam dr ima 2 stana dobivena od države, i kao slu?ajno još je i predsjednik i jedina ovlaštena osoba u Udrugama ( ima ih samo 6)…ali Gdin dr nikad nebi bio takav , ipak je On gdin dr….pa bolje da šutimo”

(podaci o autoru poznati Redakciji HAZUD-a).