AUTOHTONA - HRVATSKA STRANKA PRAVA
Ilica 31, 10000 Zagreb, Croatia

Mob: 099 827 65 10 E-mail: hrvatskipravasi@gmail.com
 
Početna
IZBORI 2015 TWITTER - DRAŽEN KELEMINEC IZ MEDIJA - YouTube FACEBOOK - A- HSP PREDSJEDNIŠTVO A-HSP-a
FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Video kanal A-HSP-aDražen KeleminecFacebook A-HSP-a


Himna A-HSP-a

web
counter

Statistika

Login

MISLILI STE DA SVE ZNATE O PUPOVCU? Otkrivamo zašto je nedodirljiv… Neke spoznaje ?e vas šokirati!

Autor: T. Budak Utorak, 02. Lipanj 2015. u 20:25

www.dnevno.hr

Što je i kako za vrijeme agresije na Hrvatsku radio profesor Pupovac, najbolje se vidi iz izvješ?a službe sigurnosti, takozvane "vojske RSK", o kontaktu izme?u njihove operativne veze dr. Milana Kresojevi?a iz srpske operacije "Kobra" s Paolom Raffoneom, šefom sektora za civilna pitanja Glavnog stožera UNPROFOR-a u Zagrebu 1994. godine.

“Nikada Pupovac ne?e mo?i pogledati Sun?ici u o?i, ne zato što je Srbin, nego zato što jednostavno nije ?ovjek”, zaklju?uje Joško Buljan u svojoj vrlo iscrpnoj analizi predsjednika SNV-a, Milorada Pupovca.

U polupraznoj sabornici zastupnicima Hrvatskoga sabora prikazan je dokumentarni film “Sun?ica” koji sadrži iskaze žena silovanih tijekom agresije na Hrvatsku. Nakon što su zastupnici HDZ-a u raspravi zamjerili da nitko od pripadnika SDSS-a nije našao vremena pogledati ovaj film, ?elnik SDSS-a Milorad Pupovac, koji od Sanaderova vremena drži klju?eve Banskih dvora i presu?uje tko ?e vladati Hrvatskom, replicirao je:

ZABRINUT ZA… PO?INITELJE SILOVANJA!

“Zašto ne pitate predsjednika svoje stranke, ili ?ete re?i da neki imaju obavezu gledati ovaj film, a drugi nemaju?” Ovakvu repliku omogu?io mu je vjerojatni budu?i premijer Tomislav Karamarko koji nije bio u Saboru, iako ga je na to obvezivala ne samo pla?a koju tamo prima, ve? i ?injenica da je stranka kojoj je na ?elu predvodila borbu za hrvatsku neovisnost. Što se ti?e Vlade Zorana Milanovi?a, ona je predložila zakon o nov?anoj naknadi žrtvama silovanja, iako joj manjka uvjerljivosti kada je rije? o stvarnoj volji da se po?initelje zlo?ina kazni.

Me?unarodni kazneni sud u Haagu silovanje žena priznao je kao dio plana za provo?enje eti?kog ?iš?enja. Taj su plan u Hrvatskoj provodili ?etnici regrutirani iz redova srpske manjine, potpomognuti Srbijom, Crnom Gorom i JNA. Završni akt tog zlo?ina današnje je negiranje i minoriziranje kojega u hrvatskom parlamentu provodi sveu?ilišni profesor Milorad, koji tragediju silovanih žena koristi za još jedno srbovanje u Saboru. Ruganjem žrtvama te banalnim uspore?ivanjem te tragedije s ve? procesuiranim slu?ajem u zatvoru Lora, Pupovac je još jednom pokazao da ne priznaje i nikada ne?e priznati agresiju Srbije i Srba na Hrvatsku…

Hrvati o Pupovci malo znadu, iako dobro poznaju njegovo politi?ko djelovanje. Njega je na Filozofskom fakultetu kao asistenta zaposlio Dubravko Škiljan koji je bio dugo godina šef odsjeka za lingvistiku i orijentalne studije. Škiljan je bio rigidni komunist i Jugoslaven, no imao je i neke vrline; u opho?enju s ljudima bio je gospodin, bio je obrazovan i doista je vjerovao u komunisti?ko-jugoslavensku ideologiju. Njemu je CK SKH u drugoj polovici 80-ih godina financirao “znanstveni” projekt koji je trebalo dokazati da zna?ajnih razlika izme?u hrvatskoga i srpskoga – nema. Na taj projekt, Škiljan je uklju?io i Pupovca koji je naknadno postao asistent. A to je zna?ilo – stalno radno mjesto. Nakon toga magistrirao je na temu marksizma i teorija jezika, a zatim je doktorirao iz podru?ja jezi?ne pragmatike, što nije toliko ideologizirana tema, a stru?njaci s toga podru?ja s kojima smo razgovarali na ovu temu kažu da im nije poznato da je njegov doktorat ikada itko igdje citirao.

STUDENTI GA NAZVALI “?OVJEKOM KOJEG NEMA”

Od 1990. godine Pupovac se bavi politikom. Bio je ?lan UJDI-a, u doba po?etka balvanijade u Hrvatskoj obilazio je svoje sunarodnjake u pobunjenim podru?jima, a labava pravila radne discipline na fakultetu koristio je uglavom zato da ga nema.

U jesen 1991. Pupovac je odbio potpisati peticiju za me?unarodnim priznanjem Hrvatske u vrijeme kada je drugi predstavnik hrvatskih Srba ?uki?, potpisao. Iako predaje nekopliko kolegija, po vjerodostojnom svjedo?enju studenata doga?a mu se da do?e na nastavu i ne zna iz kojeg drži predavanja! U jednom razdoblju gotovo uop?e nije držao konzultacije i predavanja pa su mu studenti na vrata nalijepili natpis “?ovjek kojega nema”. Taj je natpis stajao tjednima, što potvr?uje da u tom periodu uop?e nije dolazio u svoju sobu.

KLIKNI NA VIŠE I ?ITAJ DALJE

Svoju društvenu i politi?ku mo?, Pupovac gradi na protuhrvatskoj mitologiji o Drugom svjetskom ratu, komunizmu i jugoslavenstvu. Kad ne govori tugaljivim glasom da bi nešto za sebe postigao, Pupovac bljuje laži. U Najtežim danima nove Hrvatske u velja?i 1992. izjavio je da je u Hrvatskoj “11 tisu?a srpske djece pokršteno” ?ime je dao svoj obol srpskoj propagandi u Hrvatskoj. Zato je okružni zagreba?ki tužitelj u svibnju podigao optužnicu protiv Pupovca zbog širenja lažnih vijesti. Do procesa nikada nije došlo.

PUPOVAC U SRPSKIM ŠPIJUNSKIM IGRAMA

Što je i kako za vrijeme agresije na Hrvatsku radio profesor Pupovac, najbolje se vidi iz izvješ?a službe sigurnosti, takozvane “vojske RSK”, o kontaktu izme?u njihove operativne veze dr. Milana Kresojevi?a iz srpske operacije “Kobra” s Paolom Raffoneom, šefom sektora za civilna pitanja Glavnog stožera UNPROFOR-a u Zagrebu 1994. godine. Izvješ?e koje je sastavio 25.06.1994. godine pukovnik Dušan Smiljani?, “pomo?nik komandanta za obaveštajno-bezbednosne poslove”, potpuno razotkriva obavještajno djelovanje Milorada Pupovca protiv Hrvatske. Paolo Raffone svojim je obavještajnim djelovanjem kršio sve propise UN-a i zlorabio gostoprimstvo Hrvatske, o?ito rade?i za interese talijanske i srpske obavještajne službe. Objašnjavao je Kresojevi?u da UN i me?unarodna zajednica pokušavaju svojim pritiscima uvesti Hrvatsku u proces regionalizacije, koja zna?i stvaranje šest velikih regija te da ?e Hrvatska biti prisiljena pod pritiscima izvršiti odre?ene ustavne promjene vezano za svih tih šest regija. Kada se to dogodi, svih šest regija trebalo bi u?i sa svojim predstavnicima u Europski parlament i time bi se ostvarila jedna od najve?ih garancija Krajini za opstanak. Obavještajac Raffone iznosi Kresojevi?u da je o svemu ovome razgovarao s Miloradom Pupovcem , koji se slaže u cjelini s tim planom. Raffone tvrdi da je Pupovac “li?nost koja ?e braniti Srbe i srpsko pitanje unutar Hrvatske”, i da se on na neki na?in priprema za tu ulogu. Raffone je kao visoki dužnosnik osiguravao prijevoz i dolazak srpskih obavještajaca u Karlovac i Zagreb kako bi se susreli sa svojim istomišljenicima na hrvatskoj strani. Srpskom špijunu Kresojevi?u nudio je mogu?nost da se sastane s Pupovcem i “poznatim ekonomistom” Brankom Horvatom jer su ova dvojica spremni do?i na razgovore u tzv. RSK! U daljnjem razgovoru Raffone obavještava Kresojevi?a kako je bio na sastanku s Jankom Velimirovi?em, “oficirom za vezu11. pješa?ke brigade 21. Kordunskog korpusa” tzv. “vojske RSK”. Doti?ni Velimirovi? opisan je kao veliki prijatelj Milorada Pupovca s kojim se susreo zahvaljuju?i špijunskom transportu koje je za potrebe srpske obavještajne mreže organizirao UN…

Koalicijski sporazum HDZ-a i SDSS-a omogu?io je Miloradu Pupovcu da postigne sve ciljeve za koje su ga strani i srpski obavještajci pripremali, a što je vidljivo iz obavještajnog izvješ?a. Zbog svega toga, Pupovac je postao jedini partner HDZ-a kojeg Ivo Sanader nije uspio prevariti. Taj sramotni sporazum potpuno je nezakonit i protuustavan, a njime se srpska manjina izdignula iznad položaja svih ostalih manjina.

Pupovac je Srbin po dužnosti, pa ipak, za Srbe je u?inio vrlo malo. Za sebe i krug oko sebe iznimno puno, i to reketare?i sve prijašnje koalicijske partnere i netransparentno troše?i novac namijenjen vlastitoj nacionalnoj manjini. Pupovac i SDSS svojim sastavom i djelovanjem ne predstavljaju cjelokupnu srpsku manjinu pa ?ak ni njen ve?inski dio. Naro?ito je “tanak” na prostorima gdje naši sugra?ani srpske nacionalnosti nisu bili dio oružane pobune protiv Hrvatske. Ali zato imaju najve?e uporište me?u Srbima u nekadašnjim okupiranim podru?jima. Takav tip planskog Pupov?evog i Stanimirovi?evog oslanjanja na proagresorsku bazu neminovno dovodi Pupovca u situaciju da u Saboru izrazi bojazan nad mogu?noš?u procesuiranja po?initelja ratnog zlo?ina silovanja…