AUTOHTONA - HRVATSKA STRANKA PRAVA
Ilica 31, 10000 Zagreb, Croatia

Mob: 099 827 65 10 E-mail: hrvatskipravasi@gmail.com
 
Početna
IZBORI 2015 TWITTER - DRAŽEN KELEMINEC IZ MEDIJA - YouTube FACEBOOK - A- HSP PREDSJEDNIŠTVO A-HSP-a
FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Video kanal A-HSP-aDražen KeleminecFacebook A-HSP-a


Himna A-HSP-a

web
counter

Statistika

Login

www.hrnews.hr

hrnews.hr/intervju-drazen-keleminec-osnovali-bi-hrvatsku-banku-pretvorbu-i-privatizaciju-ponistili-a-sve-koji-su-se-ogrijesili-o-zakone-poslali-u-remetinec/

 

INTERVJU DRAŽEN KELEMINEC Osnovali bi hrvatsku banku, pretvorbu i privatizaciju poništili, a sve koji su se ogriješili o zakone poslali u Remetinec

Dragovoljac Domovinskog rata od 28. 06. 1991. godine i  predsjednik  Autohtone – Hrvatske stranke prava, Dražen Keleminec, kontraverzni je politi?ar koji na ovim prostorima predstavlja pravu hrvatsku desnicu. Do sada nikada nisu odstupali od svojih stavova, niti su obilježeni nemoralnim koalicijama sa strankama ljevice ili još gore nekim strankama država agresora.

Dražen Keleminec kao hrvatski branitelj prošao je zapadnoslavonsko ratište i dao svoj doprinos u stvaranju i obrani Hrvatske.  ?lan HSP-a   postao je  u ranim 90 – im. Preko  Ante ?api?a, kojega je kako kaže u HSP poslao pokojni Ivan Veki? kodnog imena Sre?ko,  1993. godine HDZ uspostavlja  kontrolu nad  HSP-om i od tada kre?e pad HSP-a.  Sa takvom politikom nije se slagao. Stoga i danas smatra  da pravaš ne smije služiti nikome ve? samo svom vlastitom narodu i hrvatskoj Domovini.

Sa raskolom u pravaškim strankama, A-HSP je proširila svoje ?lanstvo. Unazad godinu dana bilježe porast popularnosti, ali navodno zbog ideologije koju zastupaju i medijske blokade, a možda i nedostatka novaca da sudjeluju u naru?ivanju anketa, rijetko im u nekoj anketi možete vidjeti stvaran rejting.

Upravo odli?an rejting A-HSP u našoj anketi o popularnosti strana?kih aktivnosti i posje?enosti web stranicama stranaka, bio je povod našem razgovoru. Naime, A-HSP je u toj anketi od svih pravaških stranaka imao najposje?eniju web stranicu, što pokazuje zainteresiranost javnosti za samu stranku.

Kako je osnovan A-HSP, o rejtingu stranke, uhi?enjima, osnivanju Hrvatskih domoljubnih snaga, ujedinjenju pravaša i hrvatskoj desnici, programu koji bi zastupali ukoliko dobiju mandat u Hrvatskom saboru, razgovarali smo sa predsjednikom A-HSP-a Draženom Kelemincom.

Kako je osnovana A-HSP?

Autohtona – Hrvatska stranka prava  osnovan je  2003. godine  u Zagrebu, od strane ?asnih pravaša. Želim i navesti   neke  od  njih: Zoran Marekovi? iz Vinkovaca, Andrija Ružek iz Osijeka, Vlado Ma?er  iz Bjelovara, Nikola Tomljenovi?  iz Rijeke, Ivica Šimi?  iz Koprivni?kog Ivanca,  Stjepan Soka?  i  Ivan Heruca iz  Križevaca, Mladen Lukuni? iz Gole, Ranko Dološ?ak iz Sokolovca , Mate Gotovac   iz Kaštela,  Ante Prgomet  iz Splita, Paško Jurin iz Primoštena, Bratislav Klarica iz Zadra, Ivica Husnjak iz Koprivnice itd. Na Saboru stranke u Zagrebu izabran sam za predsjednika. Pošto iza nas nije nikada stajao  HDZ ili SDP, nije nam bilo lako, zbog toga nismo imali medije  koje oni kontroliraju pa smo se  težim  putem uspinjali  na politi?koj areni.  Rekli smo,  idemo težim putem ali ispravnijim putem. Ja sam ponosan da smo samostalni, a tako ?e i  ostati.  Ipak što se ti?e medija danas je druga?ija pri?a jer postoje mnogi neovisni portali kao i vaš, a postoji i facebook koji tada nije postojao pa nam je našu ideju puno lakše širiti.

Da li je vaša politika ekstremno desno po uzoru na trenutne desni?arske trendove u Europi. Mislite li da je takva politika shva?ena u Hrvatskoj?

Autohtona – Hrvatska stranka prava je desna stranka. Ne smatramo se ekstremistima i to nismo. Kriva teza je spin od komunista i ljevi?ara da su svi oni  koji vole svoju Domovinu ekstremni ili ekstremisti. Danas je situacija u Hrvatskoj ekstremna, došli smo do ruba egzistencije u koju su nas doveli  SDP i HDZ. Ako zbog spašavanja Hrvatske moramo biti ekstremna stranka onda ?emo i biti, ali cilj nam je stvoriti bogatu i sretnu Hrvatsku.  Za to imamo uvjete ali moramo se riješiti lopova iz ovih velikih stranka i iza?i iz EU–ropstva.

KLIKNI NA VIŠE I ?ITAJ DALJE

.

Bezbroj puta ste uhapšeni, ovih dana planirate pokrenuti postupke zbog kako javno kažete ciljanog progona vas i vaših bliskih strana?kih kolega. Prema našim informacijama ovih dana vas je policija tražila izjavu zbog slike grba sa prvim bijelim po?etnim poljem na službenoj web stranici stranke. Tko i zašto vas progoni?

Policija me progonila i za vrijeme vladavine HDZ-a , a i sada za vrijeme SDP-a . Uhi?en sam na Trgu bana Josipa Jela?i?a 2005. godine samo zato što sam javno komentirao  i to pozitivno o Anti Gotovini. Zbog tog komentara od Prekršajnog suda u Zagrebu kažnjen sam sa 700 kuna, a pošto nisam htio platiti kaznu jednog dana došla je policija da me odvede 3 dana u zatvor. Pošto sam prijetio policiji da ?e za ovo znati cijela Hrvatska i da ?u pred zatvorom sazvati tiskovnu konferenciji , u roku jednog sata sa dogovorom policije i Prekršajnog suda re?eno mi je da su riješili zastaru i da ne trebam u zatvor te da sam slobodan. Za vrijeme HDZ-a zbog organizacije prosvjeda u Srbu 2010. godine kažnjen sam sa 2100 kuna zbog toga što je netko pjevao ustašku pjesmu Marjane, Marjane. Ministar policije tada je bio Tomislav Karamarko. Koprivni?ka policija 2011. godine je  protiv mene montirala  lažni progon zbog kršenja javnog reda i mira. Na sudu sam prije nekoliko mjeseci dokazao svoju nevinost . Upravo  na taj montirani proces sam jako ljut  i podnio sam prijavu protiv policajaca koji su to u?inili.  Državno odvjetništvo je prije desetak dana odbilo moju prijavu sa obrazloženjem da je istina da sam oslobo?en optužbe, da nisam kriv ali da nema elemenata kaznenog progona  protiv policajaca koji su mi to napravili. Jedan od navedenih policajaca mi priznao da on nije kriv i da je on samo morao potpisati prekršajni postupak protiv mene. Zanima me tko je naredio taj montirani proces ? Na skupu protiv ulaska Hrvatske u EU 2012. godine sam  na Trgu bana Josipa Jela?i?a uhi?en, a zbog brutalnosti interventne policije povrije?ena mi je  kralježnica. Na sudu sam ponovno dokazao nevinost i oslobo?en optužbe. Ove godine, 28. velja?e  uhi?en  sam ponovno  u Zagrebu prilikom odlaska na grob našem Ocu Domovine dr. Anti Star?evi?u. U skandaloznoj optužnici je pisalo da su me uhitili jer nisam prijavio prosvjedni skup ispred groba Ante Star?evi?a. Prvo nikakvog prosvjednog skupa ispred groba Anti Star?evi?u nismo planirali ve? željeli položiti vijenac, zapaliti lampaš, pomoliti se i ispred groba položiti prisegu Domovini Hrvatskoj.  U  skandaloznoj optužnici pisalo je da policija traži od Prekršajnog suda da me se najstrože financijski kazni, da mi se trajno zabrani dolazak na Trg bana Josipa Jela?i?a i na grob Anti Stra?evi?u. Naravno i taj sud sam dobio, a zbog  ovoga posljedice je trebao snositi ministar unutarnjih poslova RH Ranko Ostoji? koji je  naredio moj progon, uhi?enje i zadržavanje u zatvoru na Oranicama. Trenutno policija protiv mene vodi  dvije optužnice i to zbog pjesme „Evo zore, evo dana“. Ju?er sam bio pozvan na razgovor na policiju i saznao da je I Policijska postaja u Zagrebu podigla novu optužnicu. Ova optužnica je da ?ovjek ne povjeruje. Optužuju me zbog grba naše stranke,  jer u grbu je prvo polje bijelo, zbog barjaka u našim prostorijama stranke jer ima prvo polje bijelo i zbog natpisa na našoj web stranici. Policiji smeta ovaj natpis : „ Braniti ?ast i slobodu Hrvatske, vrhovna je dužnost svakog Hrvata „ ! Odbio sam dati izjavu povodom ove sramne optužnice i ponovno se vidimo na sudu. Presuda ?e ponovno biti : NIJE KRIV !

Kako tuma?ite pozdrav „Za Dom Spremni“, a kako „Bog i Hrvati“. Da li su hrvatske vlasti zanemarile nacionalni identitet koji ostale države s ponosom njeguju i isti?u.

Za Dom Spremni  i Bog i Hrvati su stari hrvatski pozdravi. Sa tim pozdravima branili smo Hrvatsku 1991. godine i nikome taj pozdrav onda nije smetao.  Meni i mnogim ?asnim Hrvatima nikada nitko ne?e mo?i taj pozdrav zabraniti. Nema tog suda  i policije  da mi taj pozdrav zabrane. Jasno i glasno uzvikujem Bog i Hrvati ! Za Dom Spremni ! Sada oni,  koji su bili protiv Hrvatske, oni koji su sudjelovali u ubijanju i agresiji na Hrvatsku su gra?ani prvog reda, a mi koji smo stvarali gra?ani drugog reda. Vidjeli ste da je ministar Ostoji? dovukao Srbe koji su u policiji, one koji su vršili agresiju na Hrvatske da idu na branitelje i ulaze u crkvu na Markovom trgu.  Poru?ujem svim mrziteljima Hrvatske da ?e ovaj rat u mirnodopskim uvjetima izgubiti kao što su ga  izgubili i za vrijeme  Domovinskog rata. Hrvat se zna boriti za svoju Hrvatsku, za svoja prava, za svoju egzistenciju.

Nemirima u drugim pravaškim strankama A-HSP bilježi veliki porast popularnosti. Što mislite što se to doga?a  u drugim pravaškim strankama i kako vi to koristite za ja?anja svoje stranke?

Osobno vodstva takvih pod navodnicima drugih pravaških stranka ne priznajem jer sa pravaštvom nemaju ništa. To su sve podružnice HDZ-a , a njihov jedini cilj je kako ugrabiti što više privilegija za svoje osobne interese.  Ante Stra?evi? nikada nije gledao svoje interese ve? samo interese svog naroda i Hrvatske. Autohtona – Hrvatska stranka slijedi misao i djelo Ante Stra?evi?a i služi samo svom narodu i Hrvatskoj.

Tko i što prije?i ujedinjenju pravaša?

Ujedinjenje pravaša ? Pitanje je moglo biti jeste li za ujedinjenje sa lažno pravaškim ograncima HDZ-a. Sa njima nema ujedinjenja. Kada nekome služiš uvijek služiš. Samo svojom politikom pravaštvo može do?i do pozicije i rezultata.

Na svom facebook profilu odli?an ste komentator dnevno-politi?kih zbivanja u Hrvatskoj. Možete li se kratko osvrnuti na politiku koju naizmjeni?no vode stranke koje su do sada obnašale vlast na državnoj razini?

U Hrvatskoj na vlasti se smjenjuju samo dvije stranke. Sve se vrti u krug. Malo SDP, pa malo HDZ. Sve zlo, svi štetni zakoni, sva plja?ka, gubljenje radnih mjesta itd. i itd.  su krive ove navedene stranke. U Hrvatskoj ne?e biti bolje do god se ove dvije stranke ne maknu sa politi?ke scene.

Vidjeli smo nedavno ste stvorili svoju vojsku i pokušali ju postrojiti na glavnom zagreba?kom trgu. Koji je cilj te formacije?

Hrvatske domoljubne snage su naš Klub unutar naše stranke. Cilj tog Kluba je ja?anje nacionalne svijesti, polaganje vijenaca i paljenje lampaša svim poginulima za Hrvatsku, a ako ?e biti potrebno  sutra braniti Hrvatsku od agresije. Hrvatske domoljubne snage nemaju oružja i nisu nikakva teroristi?ka organizacija.

Neprestano organizirate tribine, imate veliki broj aktivnosti. Stalno nešto protestirate, palite, svojim akcijama pokušavate reagirati na neka aktualna pitanja. No, kada bi osvojili mandat u Hrvatskom saboru morali bi se prikloniti lijevoj ili desnoj ve?ini. Kome bi se priklonili i kakvu politiku bi tada zastupali. Ima li A-HSP izborni program.

Pošto su mediji u ve?ini u službi plavih i crvenih, jedino što nam predstoji da održavamo tribine, protestiramo i radimo da budemo primije?eni. Da osvojimo mandat u Hrvatskom saboru, Autohtona – Hrvatska stranka prava ne bi  se priklonila ni plavima ni crvenima. Pogrešna je teza da su jedni desni, a drugi lijevi. I jedni i dugi nisu ni lijevi ni desni. Mislim na vrh tih stranka, mislim na njihovu politiku. To je sve postavljeno tako da kad su na vlasti, njima jer dobro, a kad su oporba opet im je  dobro.

A-HSP ima izborni program i izlaz iz ove teške situacije. Da do?emo na vlast uveli bi visoke carine i tako sprije?ili uvoz  tre?erazredne robe koja nam je uništila gospodarstvo. Osnovali bi svoju Hrvatsku banku i ra?un otvorili u našoj banci. Svim op?inama, gradovima i županijama naredili bi da tako?er otvore ra?une u našoj hrvatskoj banci, a svojim primjerom pozvali bi i Hrvatice i Hrvate. Tako bi spasili odljev kune u inozemstvo preko stranih banaka i stvorili monetarni  suverenitet i temelje za razvoj. Pošto smo protiv Europske unije, našim postupcima za boljitak svih u Hrvatskoj, ta ista Europska unija izbacila bi nas iz ?lanstva. Vjerujte mi, tada  bi Hrvatska doživjela preporod i postala bogatija od Švicarske. Naravno, donijeli bi zakon o lustraciju s kojim bi zabranili svim onima koji su nas doveli do ovog stanja  da se bave  politikom. Pretvorbu i privatizaciju bi poništili, a sve one koji su se ogriješili u zakone poslali u Remetinec.