AUTOHTONA - HRVATSKA STRANKA PRAVA
Ilica 31, 10000 Zagreb, Croatia

Mob: 099 827 65 10 E-mail: hrvatskipravasi@gmail.com
 
Početna
IZBORI 2015 TWITTER - DRAŽEN KELEMINEC IZ MEDIJA - YouTube FACEBOOK - A- HSP PREDSJEDNIŠTVO A-HSP-a
FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Video kanal A-HSP-aDražen KeleminecFacebook A-HSP-a


Himna A-HSP-a

web
counter

Statistika

Login

KELEMINEC DOBIO SUD PROTIV POLICIJE

 

- Sredstvima priop?avanja


Šaljem vam presudu PREKRŠAJNOG SUDA U ZAGREBU iz koje se vidi da sam oslobo?en optužbe od strane policije u svezi doga?aja na Trgu bana Josipa Jela?i?u, dana 21. 01. 2012., dan prije održavanja referenduma ZA ili PROTIV ulaska Hrvatske u Europsku uniju.Iz presude se vidi da je policija tada prekora?ila svoje ovlasti i nezakonito me napala, uhitila i ozlijedila.Napad policije na organizatore skupa protiv ulaska Hrvatske u EU ,  bio je napad na demokraciju i slobodu ljudskih prava u  Hrvatskoj.Tako?er moram re?i da  me?u policijom i sudstvom još ima ?asnih i poštenih ljudi. Kao branitelj i dragovoljac Domovinskog rata i dalje ?u se boriti protiv MASONSKE I OKUPACIJSKE EUROPSKE UNIJE.

Autohtona - Hrvatska stranka prava

predsjednik, Dražen Keleminec

ISPOD PRESUDE KLIKNI NA VIŠE I DALJE ?ITAJ PRESUDU !