AUTOHTONA - HRVATSKA STRANKA PRAVA
Ilica 31, 10000 Zagreb, Croatia

Mob: 099 827 65 10 E-mail: hrvatskipravasi@gmail.com
 
Početna
IZBORI 2015 TWITTER - DRAŽEN KELEMINEC IZ MEDIJA - YouTube FACEBOOK - A- HSP PREDSJEDNIŠTVO A-HSP-a
FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Video kanal A-HSP-aDražen KeleminecFacebook A-HSP-a


Himna A-HSP-a

web
counter

Statistika

Login

Autohtona - Hrvatska stranka prava - Koprivnica

 

Dana 15. 09. 2012. u dvorani Gradske vije?nice u Koprivnici održan je Izborni zbor Autohtone- Hrvatske stranke prava, Gradske organizacije Koprivnica.

Na Izbornom zboru izaslanicima su se obratili ?lan Županijske skupštine g. Milan Bingula i predsjednik A-HSP g. Dražen Keleminec.

Za predsjednika A-HSP-a Koprivnica izabran je Alen Želimorski, dopredsjednike: Renato Cika?, Dubravko Klauderoti, Matija Hemetek i Goran Cirkvenec, tajnika Miroslav Glavini?, rizni?ara Damir Martin?i?, a za ?lanove izvršnog odbora: Ivica Husnjak, Majkl Horvat, Diana Kuzminski, Josip Dol?ek, Luka Škvorc, Marko Martin?i?, Barbara Gaži i Dominik Špoljar.

Na skupu je re?eno da pravaštvo živi i živjet ?e u Koprivnici te da ?e biti žestoki protivnik SDP-u i njihovoj politici protiv Hrvatskih gradana i Hrvatske države. Otvaranje medijskog sveu?ilišta , a da nikakvog interesa Grad Koprivnica nema je neprihvatljivo. Našim novcem iz našeg prora?una financirat ?emo studente iz cijele Hrvatske, a kada završe škole vratit ?e se u svoja mjesta od kuda su došli i raditi za ljevi?arski Jutarnji list. Pobrkani su pojmovi, ako studenti imaju besplatno školovanje onda bi to trebalo pla?ati iz Državnog prora?una, a ne iz našeg koprivni?kog prora?una. Nezamislivo je da naši mladi studenti odlaze u druge gradove po Hrvatskoj i ti gradovi im pla?aju studij. Toga nema i ne?e biti, ali vidite ima samo u Koprivnici. A-HSP - Koprivnica svoje vodstvo je potpuno pomladilo i pozivamo i druge mlade da nam se pridruže rekao je novo izabrani predsjednik Alen Želimorski.

Bog i Hrvati !