AUTOHTONA - HRVATSKA STRANKA PRAVA
Ilica 31, 10000 Zagreb, Croatia

Mob: 099 827 65 10 E-mail: hrvatskipravasi@gmail.com
 
Početna
IZBORI 2015 TWITTER - DRAŽEN KELEMINEC IZ MEDIJA - YouTube FACEBOOK - A- HSP PREDSJEDNIŠTVO A-HSP-a
FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Video kanal A-HSP-aDražen KeleminecFacebook A-HSP-a


Himna A-HSP-a

web
counter

Statistika

Login

www.makarska-post.com

A-HSP osniva ogranak u Makarskoj – Marko Veki?: U Makarskoj nema prave desnice

Premda u Makarskoj, s manje ili više odjeka, djeluje (ili se to tek takvim ?ini) nekoliko stranaka pravaške orijentacije izgleda da je došlo vrijeme za još jednu stranku desnice

 
  • Tekst i foto JL

Autohtonu hrvatsku stranku prava nerijetko nazivaju radikalnom desnom, nacionalisti?kom, konzervativnom strankom, ?ije se djelovanje posljednjih godina uglavnom prepoznaje po neuvijenoj retorici i tvrdim stavovima temeljenim na naglašenom domoljublju i glasnom otporu liberlano- postkomunisti?kim tendencijama u Hrvatskoj. Dražen Keleminec, predsjednik stranke, u svojim istupima ne štedi nikoga, pa niti one za koje bi se moglo pomisliti kako su svjetonazorski bliski programu A – HSP-a. Usprkos brojnim procjenama analiti?ara hrvatskog politi?kog života kako je rije? o radikalnoj stranci marginalnog utjecaja, ?ini se kako im u posljednje vrijeme prilazi sve ve?i broj novih ?lanova.
Premda u Makarskoj, s manje ili više odjeka, djeluje (ili se to tek takvim ?ini) nekoliko stranaka pravaške orijentacije izgleda da je došlo vrijeme za još jednu stranku desnice. Ovaj put rije? je upravo o A-HSP ?iji ?e ogranak uskoro biti utemeljen. O tome kako vidi budu?nost nove stranke, ali i ukupnu politi?ku scenu, s naglaskom na desni spektar, razgovarali smo s Markom Veki?em, povjerenikom A-HSP za Makarsku rivijeru koji najavljuje osnivanje ogranka kroz, otprilike, mjesec dana.

Makarska ?e uskoro dobiti još jednu politi?ku stranku. Recite nam nešto pobliže.

Uskoro osnivamo ogranak Autohtone hrvatske stranke prava u Makarskoj. Za sada imamo 50-ak ?lanova, a ono što svakako treba naglasiti je to da ?e nam se priklju?iti i odre?eni broj ?lanova drugih pravaških opcija u Makarskoj razo?arani dosadašnjim djelovanjem njihovih stranaka. Moram istaknuti kako je prvenstveno rije? o mladim ljudima, ali i onih starijih generacija.

Još jedna pravaška opcija u Makarskoj. Nije li to malo tijesno za sve koji se tako vole deklarirati?

Ovisi što podrazumijevate pod pojmom „pravaštvo“. One koji to zaista jesu ili one koji jednostavno žele dio politi?kog kola?a za sebe. Obzirom na ?injenicu da u Makarskoj pravaška scena jednostavno ne postoji, a osobito ako govorimo o HSP-u koji po mom mišljenju nije istinska pravaška stranka, smatram da taj dio politi?kog života na ovim prostorima naprosto treba jednu iskrenu i ?vrstu desnu opciju.  Klijentelizam (po ?emu su se doma?i tzv. pravaši ve?inom prepoznavali u javnosti) i kalkulacije nas ne zanimaju. Mi smo iskreni, izravni i ?vrsti u svojim uvjerenjima svidjelo se to nekome ili ne. Kao ilustraciju o makarskoj pravaškoj sceni rekao bih tek to da pravaška stranka koja koalira s HDZ-om (ovakvim kakav je danas) naprosto nije vjerodostojna i ne može nositi predznak najstarije politi?ke misli u Hrvata. Današnji HDZ je uništio hrvatsku državu, potkrada narod ve? više od 20 godina. Pravaštvo nije služiti HDZ-u, kao što to rade Ruža Tomaši? i Pero ?ori? (koji ?e uskoro i formalno prije?i u HDZ, vjerujte mi), pravaštvo nije služiti Englezima kao što to radi Danijel Srb (njegovi savjetnici su istodobno i savjetnici-pla?enici Marine Lovri? Merzel – na pla?i od 5 tisu?a kuna u upravnim odborima).

Što vas je potaknulo da se pridružite upravo A – HSP-u?

Osjetio sam mogu?nost slobodnog i iskrenog djelovanja, kako bi se u Hrvatskoj ipak nešto pokrenulo, koje se pruža pod vodstvom Dražena Keleminca, a kao uvjereni domoljub nisam dvojio o pristupanju stranci. Trenutno sam povjerenik za Makarsku Rivijeru, a tko ?e biti predsjednik ogranka odlu?iti ?e ?lanovi na osniva?koj skupštini. To treba biti trenutno najbolji od nas, a što se mene osobno ti?e ne pripadam skupini „foteljaša“ i složiti ?u se sa svakim izborom ?lanstva. Moram kazati da u svojim redovima imamo mlade intelektualce, ali i ?lanove razli?itih zanimanja i razine obrazovanja što nikako ne smatramo preprekom za zajedni?ko djelovanje u pravcu boljitka našeg društva – naprotiv to je upravo naša snaga s kojom ra?unamo. A HSP na listi za izbore u EU Parlament ima i ljude koji nisu ?lanovi stranke, a od desetoro kandidata njih pet je iz Dalmacije. Dakle nije rije? o centralisti?koj stranci.

Autohtona stranka prava poznata je po oštroj retorici. Ne štedite politi?ke suparnike

Tako je, mi sve prozivamo ako i kada to treba. Bez obzira deklarirali se neki kao desna ili lijeva politi?ka opcija. ?elnik Hrvatske Zore dr. Milan Kujundži? bi koalirao sa SKOJ-evcima da se domogne vlasti!? Pa što nakon toga misliti o takvoj vrsti domoljublja? Keleminac je ?ovjek koji prosvjeduje protiv svega što ne valja i to me privuklo. On ?e se izjasniti protiv EU, protiv gay brakova, ?irili?nih natpisa u Vukovaru itd. Osobno se u potpunosti slažem s njegovim stavovima i zato sam se priklju?io. Stranka je zahvaljuju?i tome vrlo aktivna i rejting nam se diže svakodnevno. Pristupa nam velik broj ?lanova desne orijentacije, a posebno iz drugih stranaka gdje su se razo?arali vodstvom.

Postoji li, prema Vašem mišljenju, istinska desnica u Hrvatskoj?

Trenutno ne vidim istinsku stranku desnice na našoj sceni. Mnogi se pozivaju na lik i djelo dr. Ante Star?evi?a i izvorne Stranke Prava.

Ali, nešto moram naglasiti: sa SDP-om i HDZ-om nema nikakva razgovora – to nema šanse i to vam mogu odmah kazati. Naše geslo je „Kontra mraku (SDP) – Kontra sili (HDZ)“. Dakle, „Kontra mraka i zvijezde sa pet kraka“!

Ipak ?ini se da je ve?ini od njih to tek maska – pokri?e za ostvarivanje osobnih ambicija (koristoljublja). Otuda i toliki egoizam, sajam taština, i vje?ito neslaganje onih koji bi po prirodi stvari trebali djelovati u cilju op?eg dobra. Možda bi se jedino H?SP mogao nazvati pravom desnom opcijom, ali ni tu nisam baš posve siguran. Što se Makarske ti?e tu naprosto nema nikoga, a sve govori u prilog tome da ima prostora za jednu beskompromisnu stranku tog spektra. Upravo na tome temeljimo i svoj optimizam, što se uspjeha ti?e, a programski ?emo podržati svaku dobru zamisao u cilju razvoja Grada i Rivijere, osobito ako dolazi s desne politi?ke opcije.

Kao mlad ?ovjek kako ocjenjujete trenutno stanje društva?

Zašto uop?e trošiti rije?i na trenutno stanje u hrvatskom društvu. Pa to je valjda ve? svima jasno – da tonemo sve dublje i dublje u mrak iz kojega smo mislili da smo se izvukli tijekom Domovinskog rata. Mladi ljudi su bez perspektive, a što je najgore ?ini se da nam je uskra?eno i pravo da javno negodujemo. To može danas u Hrvatskoj biti vrlo opasno. Navest ?u samo primjer našeg intelektualca i domoljuba Marka Franciškovi?a koj je trenutno jedini politi?ki uznik u Europi zbog , navodnog, djela verbalnog delikta. Sto posto montiran proces, nakon prepiske na društvenim mrežama s aktualnim ministrom unutarnjih poslova, Franciškovi? je zatvoren, pa nakon tretmana lijekovima proglašen neura?unljivom osobom i prisilno hospitaliziran na psihijatriji. Rije? je o magistru ekonomije, ?lanu udruge Pravednik, koji je naprosto odlu?io di?i svoj glas protiv struktura sanjaju?i i žele?i jednu bolju, humaniju Hrvatsku u kojoj vlada sloboda mišljenja i govora. Istinom protiv zla – to je njegovo geslo i zbog toga je danas tamo gdje je. To je naprosto nedopustivo. Eto i to je jedan od razloga zbog kojih se trebamo boriti za budu?nost Lijepe Naše. Koristim prigodu u svoje, ali i u ime cijele A HSP svima zaželjeti Sretan Uskrs!