Records 2461 to 2480 of 2622
Naslov
Datum
Uvod
Meni/Izbornik
Korisnik
 
?uker priznao slom dr?avnog proračuna 21.07.2009

Nakon prvog dana nagovaranja sindikata zaposlenih u javnim službama i državnim poduzećima da pristanu na još 6% manje plaće od 1. kolovoza, u utorak u 15 sati u Banskim dvorima slijedi nastavak. Iako je ministar Ivan Šuker zaprijetio da bez njihovog "da" država kreće u totalni kolaps, pa u rujnu neće biti za plaće i mirovine, čini se da sindikati nisu voljni vjerovati u to da baš o njihovoj žrtvi ovisi opstanak. Ipak, možda bi pristali na dodatno smanjenje od 4% što bi ukupno značilo 10% rezanje plaća, ali kad vide da se tako provodi i u drugim sektorima.

  Drazen Keleminec, 0
Hrvati izumiru do 2350. godine: Godi?nje umire 13 tisu?a vi?e stanovnika nego ih se ra?a 20.07.2009

TEMPOM od 13 tisu?a više umrlih nego ro?enih u Hrvatskoj godišnje, za 341 godinu istopit ?e se cijela hrvatska populacija, a Hrvati ?e postati jedan od izumrlih naroda o kojima ?e se pisati u povijesnim udžbenicima.

Prema informacijama Population Reference Bureaua danas na podru?ju Hrvatske živi 4,433,000 stanovnika, dok je umjereno predvi?anje da ?e nas 2050. godine biti 3,814,000 što je smanjenje za ?ak 14 posto. Godišnje se u našoj zemlji rodi 41 tisu?a malenih beba dok umre ?ak 54 tisu?a ljudi što je tragi?na brojka od 13 tisu?a ljudi manje u Hrvatskoj svake godine.

Hrvatska populacija stari

Uz to može brinuti i podatak kako je starih ljudi iznad 65 godina više od onih ispod 15 godina što pokazuje da Hrvati kao nacija stare. Onih do 15 godina starosti je 689 tisu?a, a onih iznad 65 godina ima 762 tisu?e što je razlika od 73 tisu?e.

To bi se moglo odraziti na naše mirovinske fondove i me?ugeneracijsku solidarnost te fondove koji se pune na taj na?in. Sve ve?i broj umirovljenika koji žive sve duže još ?e više optere?ivati prora?un za mirovine.

Ekonomska kriza donosi nove probleme u zasnivanju obitelji

O?ekivana dob u trenutku smrti Hrvata je 79 godina, a tu žene imaju prednost jer u prosjeku one umiru sa 79 godina dok muškarci sa 73 godine. Drasti?nom smanjivanju populacije ne doprinose niti neki zakoni koji se ovih dana donose u Hrvatskoj, a to je u prvom redu Zakon o potpomognutoj oplodnji.

Zbog njegovog donošenja broj djece za?ete na taj na?in ?e se smanjiti, a to ?e zna?iti i ukupno smanjenje ro?ene djece u Hrvatskoj. Još neki od negativnih trendova koji bi kratkoro?no mogli doprinijeti smanjenje populacije u Hrvatskoj je i gospodarska kriza koja donosi teže zasnivanje obitelji zbog nedostatka financija za, u prvom redu, stambeno zbrinjavanje obitelji. Sve u svemu, nastavi li se ovaj trend od 13 tisu?a više umrlih nego ro?enih u našoj zemlji, Hrvata na Zemlji više ne?e biti 2350. godine.

 

Index.hr

  Drazen Keleminec, 0
  20.07.2009

Na upit nekih simpatizera i ?lanova Autohtone – Hrvatske stranke prava zašto  u stranku ne pozovemo Stipu ?ori?a,  Peru ?ori?a, Peru Kova?evi?a i Ružu Tomaši? želimo dati sljede?i odgovor.

Autohtona – Hrvatska stranka prava navedene ne smatra pravašima pa stoga prosudite sami.

Pero ?ori?; ?lan HDZ –a, HIP-a , a od 2003.god. HSP-a. U Hrvatsku stranku prava došao zbog uspjeha na parlamentarnim izborima i osvojenih 8 mandata. Dolazak u HSP imao je za cilju samo svoj interes. Ubrzo postaje do predsjednik Glavnog stana HSP-a, a nakon izbora 2005. HDZ ga postavlja na dužnost voditelja za skrb o braniteljima u Vukovarsko - sremskoj županiji. Tu funkciju još i danas obavlja uz mjese?nu pla?u od 10.000,00 kuna.

Stipo ?ori?; brat Pere ?ori?a  radio u zagreba?kom Holdingu pod vodstvom SDP-a, podružnice Zagreba?ke ceste kao tehni?ki direktor. Glavnu poslovnu politiku u Zagreba?kim cestama kreirao je upravo  Stipo ?ori? uz pomo? financijskog direktora Slobodana Gracina.Dolaskom na mjesto direktora Zagreba?kih cesta Igora  Ra?enovi?a , Stipo ?ori? dolazi s njim u izravni sukob. Igor Ra?enovi? ubrzo je shvatio da  od vrha do dna vlada korupcija i malverzacije golemih razmjera i odlazi u Uskok podnijeti kaznenu prijavu. U Zagreba?kim cestama od 350 milijuna kuna samo u jednoj godini nestalo je 170 milijuna kuna.  Igor Ra?enovi?  je nakon toga  premla?en bejzbol palicama.  Nakon afere sa Ra?enovi?em i novinarima Stipo ?ori? je udaljen s posla i još sada se vodi istraga protiv njega.  Stipo ?ori? je kao direktor stekao pravo malo bogatstvo, nekoliko stanova i ku?a.

Pero Kova?evi?; za vrijeme Jugoslavije pisao priru?nike za JNA o op?e narodnoj  obrani i društvenoj samo zaštiti, veli?ao Tita i pisao o unutarnjim i vanjskim neprijateljima. Pero Kova?evi? to nije mogao raditi da ga u JNA i Savezu komunista nisu smatrali politi?ki podobnima i da nije bio dio partijske kadrovske križaljke. A-HSP posjeduje knjige koje je pisao Pero Kova?evi?. U HSP doveo kriminalca Vladu Zeca koji danas sjedi u zatvoru. 2003. godine postaje ?lan HSP-a i iste godine ulazi u Hrvatski sabor. Nakon razlaza sa Antom ?api?em pod svoje skute uzima ga SDP i Milan Bandi?. U zagreba?kom Holdingu radi na mjestu pomo?nika predsjednika Uprave za pravne poslove. Ove godine kandidira se kao nezavisni kandidat za zagreba?ku Gradsku skupštinu. Nije prošao izborni prag ali je u svom mjesnom odboru Trnje dobio 2 mandata. Pošto nitko nije dobio ve?inu u Trnju, Pero Kova?evi? svoja dva glasa poklanja  Milanu Bandi?u i tako SDP uz pomo? Pere  kontrolira i Trnje. Ina?e posjedujemo i drugu dokumentaciju koja ne ide na ruku Pere Kova?evi?a.

Ruža Tomaši?; u rujnu 1991. god. telefonom je nazvao HDZ-ovac Željko Šelendi?, Dobroslava Paragu i zatražio hitan sastanak. Sastali su se u Draškovi?evoj 35, a tamo ih je do?ekala Ruža Tomaši?. Tražila je najprije da razgovara u ?etiri oka ali kako Paraga nije pristao zatražila je da svi prisegnu na ?uvanje tajne, tvrde?i da je i njezin život u opasnosti. Tada je kazala da se sprema atentat na vodstvo HSP-a, a koji se kasnije i dogodio gdje je ubijen dopredsjednik HSP-a Ante Paradžik. Ruža Tomaši? je tada radila kao šefica Tu?manova osiguranja. Ako se Ruža Tomaši? smatra pravašicom pozivamo je da kaže tko je naredio ubojstvo Ante Paradžika jer do god ne kaže javno, A-HSP je ne smatra pravašicom.

 

Autohtona – Hrvatska stranka prava

  Drazen Keleminec, 0
Poziv 18.07.2009

STANIMO OPET, RAME UZ RAME, U ISTI STROJ ZA HRVATSKU I ZA DOM, PRISTUPITE.

Autohtona - Hrvatska stranka prava

Bog i Hrvati !

Za dom spremni !

  Drazen Keleminec, 0
SJEDNICA PREDSJEDNI?TVA A-HSP-a 17.07.2009

Dana 16. srpnja 2009. god u prostrorijama stranke u Ilici 31 u Zagrebu održana je sjednica predsjedništva Autohtone - Hrvatske stranke prava.

Predsjedništvo A-HSP-a donijelo je odluku da sve organizacije A-HSP-a  trebaju održati svoje izborne zborove do kraja ove godine.. Autohtona - Hrvatska stranka prava zauzela je stav oko rebalansa državnog prora?una u kojem ?e najve?i teret smanjenja državne potrošnje podnijeti djeca, odnosno njihovi roditelji. Odlukom Vlade da se ukidaju besplatni u?benici za osnovne i srednje škole kao i besplatni prijevoz  za u?enike je sramotan. Država ?e s tim ukidanje zaraditi 350 milijuna kuna. Pitamo se kako ?e roditelji bez pla?a, a i oni s pla?ama isfinancirati u?benike i prijevoz. Ova mjera je udar na siromašne i mnogi ne ?e mo?i poslati svoju djecu  u školu. Zašti?eni su ponovno  ostali oni koji su oplja?kali Hrvatsku. Tražimo od Vlade da poništi tu sramotnu odluku i da uvede porez na tajkune. 

  Drazen Keleminec, 0
120 GODINA OD RO?ENJA dr. ANTE PAVELIĆA 13.07.2009

Na današnji dan 14. srpnja,1889 u selu Bradina kod Konjica na Ivan planini od oca Mile i majke Marije rođen je Dr. Ante Pavelić, diplomirani pravnik i doktor prava, dopredsjednik Hrvatske Stranke Prava, parlamentarni zastupnik i pokrainski zastupnik grada Zagreba, predsjednik vlade i poglavnik Nezavisne Države Hrvatske.

1930 godine osnovao je Hrvatsku Revolucionarnu Organizaciju –“ Ustaša “ (UHRO), dva puta osuđivan na smrt od Srpske vlade, organizirao je Velebitski Ustanak i atentat na srpskog kralja u Marselju, 1956. osnovao je Hrvatski Oslobodilački Pokret (HOP). Preživio je dva pokušaja atentata od strane Srba i komunista, jedan u Austiji, a drugi u Argentini. Od 1945  živio je u Italiji, Argentini, Paragvaju i Španiji, a umro je u Madridu 28.prosinca,1959. Sa suprugom Marom Lovričević imao je troje djece Velimira, Mirjanu i Višnju.

Svojim životom i domoljubljem ostavio je dubok trag u Hrvatskoj povjesti i našem narodu,

Veliki i bezpoštedni borac za Hrvatsku, rodoljub i intelektualac, koji je 1941 ostvario vjekovni san milijuna Hrvata, koji još i danas nose uspomenu na njega. Komunistièka diktatorska klika skoro 70 godina sustavno ga prikazuje kao zlikovca i krvoloka i svojom podlom laži i nesmiljenom propagandom komunisti su mu na dušu stavili stotone tisuæa života, a ponajviše onih koje su oni sami od 1945 pa sve do 1970 oduzeli od nas Hrvata.Tu surovu istinu o ’’Hrvatskom holokaustu’’ preživjeli brozovi koljači  i njihovi sinovi i dalje zataškavaju nazivajuči svaki pokušaj osvjetljivanja njihovih zločina revizionizmom, nastojeći uporno sačuvati svoju laž kao svetu istinu, a nama Hrvatima i dalje držati jaram na leđima, nož pod grlom i cijev na čelu, ko što su to činili  za vrijeme titove Jugoslavije. Žele silom ugasiti svaki spomen na Nezavisnu Državu Hrvatsku, zakonom to zabraniti, žele iskriviti i sakriti povjesne istine našeg naroda, žele Pavelića proglasiti zadrtim fašistom pa tako i svakog od nas koji nosimo uspomenu na svoje mrtve, pobijene djedove, braću i očeve. A istina je da Hrvati nisu nikada i niti će biti fašisti, a to što su pod silama osovine stvorili svoju državu i nakon 900 godina ostvarili svoj san, boli mnoge neprijatelje naše Hrvatske, napose Srbe i Engleze i titove crvene bandite, koji bi nas željeli držati u lancima još 9 stoljeća i koji evo još i danas, 70 godina nakon drugog svjetskog rata, 20 godina od sloma komunizma i 14 godina od naše pobjede u Domovinskom ratu, uporno Hrvatima rade o glavi i pokušavaju uništiti našu Hrvatsku državu, ne shvaćajući da im je sve zalud.

Bez obzira na svo zlo i progon, u mnogim od nas ostala je draga uspomena na Pavelića, prenesena najčešće od uha do uha i sa strahom od OZNE i UDBE, koja je ubijala i zatvara na spomen njegovog imena.Bojali su ga se živog, bojali su ga se mrtvog i boje ga se i danas dan svi oni koji ne misle dobro našem narodu i državi. Dok smo živi i dok ima Hrvata živjet će i uspomena na Dr. Antu Pavelića i čisto sumnjam da će naši dušmani u svome naumu uspjeti. Zato neka znaju da smo još uvjek za dom spremni i da čuvamo spomen i sječanje na našeg velikana i Hrvatskog Pravaša, bezkompromisnog borca za Hrvatsku državu i slobodu, na našeg Poglavnika Dr. ANTU PAVELIĆA . 
 

 

                                  AUTOHTONA – HRVATSKA STRANKA PRAVA 
 

  Drazen Keleminec, 0
Autohtona - Hrvatska stranka prava Stuttgart 13.07.2009

Mi iz A-HSP-a Stuttgart smo šokirani optužbom g. Ivana Loze da smo rasisti i fašisti. Kako izgleda g. Lozo iako je u zrelim godinama ne zna šta je rasizam, rasizam je kada jedan narod misli da je iznad drugog naroda, ali mi izvorni pravaši koji vjerujemo da su svi narodi pred Bogom jednaki želimo jedino sa?uvati svoju vrstu i kulturu u teškim vremenima globalizacije i multikulturalizma koje su opasnost za sve narode u Europi. I sam Ante Star?evic je rekao "Radujemo se sre?i svih naroda i tugujemo nad njegovim nevoljama. Ali neka svaki narod bude sretan- kod svoje ku?e". Ivan Lozo i današnji HSP su se pokorili masonima Europske unije i žele da Hrvatska u?e u novo ropsto EU i tako zabijaju nož u le?a osnivatelju HSP-a, Ocu Domovine Anti Star?evi?u koji je rekao "Narod koji uvijek traži zaštitnika, nije vrijedan slobode. Tko nije svoj taj je sva?iji, jer o njemu ne ovisi ?iji ?e biti. Dok bude doma?ih izdajica, imat ?emo tu?ina za gospodara. Zovite me imenom kojim ho?ete, samo ne onim izdajice." Nadamo se da ?e narod prepoznati da smo mi pravi izvorni HSP bez UDB-aša i mafijasa. Mi ?lanovi A-HSP-a Stuttgarta smo mladi i žedni istine i pravde i spremni za borbu za napredak zdravog poštenog hrvatskog nacionalizma dok današnji HSP sramoti nekada slavnu hrvatsku desnicu. Svi koji želi kontakt sa A-HSP-om Stuttgart neka se jave na a-hsp@live.de.

Hrvatska Hrvatom - Bog i Hrvati !

predsjednik  A-HSP Stuttgart Šime Toli?

  Drazen Keleminec, 0
Umro je Ivan Dubravec 13.07.2009

?lan A- HSP-a i branitelj Domovinskog rata, Ivan Dubravec iz Vinkovaca,  napustio nas  je i ovim putem upu?ujemo su?ut obitelji.

Autohtona - Hrvatska stranka prava

  Drazen Keleminec, 0
Bubalo podnosi kaznenu prijavu protiv Đapića ! ? 10.07.2009

SPORAZUM O BIJELOJ LAĐI DOBIVA EPILOG

Glas Slavonije

Objavljeno: 9.7.2009.
 
Nakon što je prošlog tjedna naš list razotkrio skandalozan sporazum koji je bivši gradonačelnik Anto Đapić potpisao s tvrtkom Osijek-Koteks uz parcelu na kojoj se nalazila Bijela lađa, dio osječke javnosti, ali i sam gradonačelnik Krešimir Bubalo, izjavili su kako očekuju da se u cijeli slučaj uključi i Državno odvjetništvo.
Naime, riječ je o sporazumu kojim Đapić u ime Grada obećava da će u roku od tri godine biti donesen GUP prema kojem će biti dozvoljena gradnja na zelenoj površini iza Bijele lađe, ili će u suprotnom Grad tvrtki Osijek-Koteks isplatiti 14 milijuna kuna za preuzimanje parcele na kojoj se nalazila Bijela lađa. Krešimir Bubalo je odmah najavio da će dati razmotriti cijeli sporazum i tražiti način da ga Grad razvrgne jer ga nije potvrdilo Gradsko vijeće, a "Grad ne može biti ucijenjen na 14 milijuna kuna".
U Županijskom državnom odvjetništvu napominju kako se oni sastoje od kaznenog i građansko-upravnog dijela, koji reagira u slučajevima kada je ugrožena državna imovina.
- U ovom slučaju riječ je o gradskom zemljištu, pa to nije slučaj za građansko-upravni odjel. Stoga jedino novi gradonačelnik, u slučaju da smatra da je sklopljen štetan sporazum, može podnijeti kaznenu prijavu protiv bivšeg gradonačelnika Đapića - napominje Zvonko Kuharić iz Županijskog državnog odvjetništva, te dodaje da takvu prijavu još nisu zaprimili.
Inače, Đapić je sporni sporazum potpisao samo četiri dana prije izbora, odnosno 13. svibnja. N.Zekić
  Drazen Keleminec, 0
Zagrebački HSP tra?i Đapićevu ostavku : " Đapić je kao Staljin " 10.07.2009

ĐAPIĆEV NOVI PEŽO VRIJEDI 55000 EURA, A PODRUŽNICE STRANKE NEMAJU ZA STANARINU.
 
Gosp. Anto Đapić nanio je niz šteta svojim potezima nama pravašima, pravaškoj ideji. Prema tome, jasan je naš zahtjev jedino da Đapić da neopozivu ostavku. Mi ne želimo novog Staljina i nikakvog diktatora, a provodi se diktatura, rekao je Krešimir Mihajlović, član Časnog suda HSP-a.
 
Zagrebački HSP traži ostavku Ante Đapića jer više ne pravi razliku između sebe i stranke, te se ponaša kao novi Staljin. Anto Đapić raspustio je zagrebački HSP navodno zbog loših izbornih rezultata, a zapravo provodi čistku svojih neistomišljenika. Zbog negativne percepcije u javnosti, Đapić je postao teret HSP-a.
Nedavno raspuštanje zagrebačkog HSP-a tumače pukim pokušajem odmazde, jer je 16 od 17 ovdašnjih pravaških ogranaka zatražilo Đapićevu ostavku nakon više izbornih poraza i pošto je postao najkrupniji stranački teret. Sve njegove odluke smatraju nelegalnima i nevažećima, a zbog političkog nasilja prema neistomišljenicima, još jednom opetuju svoje zahtjeve: hitnu i neopozivu Đapićevu ostavku s čela HSP-a i sazivanje izbornog sabora stranke najkasnije do listopada ove godine. U ime članova Glavnog stana HSP-a Zagreb Ivan Tepeš je napomenuo kako njihove zahtjeve za Đapićevu ostavku dijele i mnoge pravaške podružnice u inozemstvu. Njegovu represiju prema neistomišljenicima ilustrirali su i podatkom da se stegovni postupak trenutačno vodi i protiv ugledne članice Ruže Tomašić, pod optužbom da je djelovala protiv stranke i naštetila njezinu ugledu. Inače, dok HSP muku muči s manjkom novca, pa nekim stranačkim podružnicama, poput one Pšćeničke, prijeti skoro izbacivanje iz prostorija jer nemaju za najam, Anto Đapić kupio je za sebe peugeot 607, automobil vrijedan čak 55 tisuća eura – optužuju zagrebački pravaši.
 
 
Poruka za gosp. Josipa Miljka, predsjednika HČSP-a !
Gospodine Miljak, objavili smo ovaj članak na našoj web stranici. Po vama sad opet napadamo pravaša, vašeg saveznika Antu Đapića s kojim bi vi, kako kažete, svaki pravaš trebao makar  vode popiti. Molimo Vas da nas ponovno napadnete zbog toga, što smo se osudili objavili ovaj članak u kojem svoje nezadovoljstvo vašim prijateljem iskazuje 16 ogranaka iz zagrebačkog HSP-a.

  Drazen Keleminec, 0
Za?to Autohtona Hrvatska stranka prava ? 09.07.2009

Poznato je, da osim Hrvatske stranke prava, kojoj je na čelu Ante Đapić, postoji još nekoliko pravaških stranaka, koje su nastale zahvaljujući njegovom razornom načinu vođenja stranke. Osim osobne diktature i raznih mutnih poslova, to ide tako daleko, da je u politici te stranke sada već vrlo teško pronaći pravaške elemente, a ne naziru se ni državotvorne osobine odnosno domoljublje. Takva stranka potrebna je izdajnicima , ali ne i hrvatskom narodu. Da se podsjetimo : umjesto da se podigne ratom oštećeno gospodarstvo, pod HDZ-om i SDP-om je nastavljeno, kroz kriminalnu privatizaciju, smanjivanje industrijske i poljoprivredne proizvodnje, praćeno gašenjem radnih mjesta. Pri zatvaranju nekog od proizvodnih pogona, dužnosnici nas uvjeravaju, kako će radnici biti zbrinuti. Međutim nigdje ne objašnjavaju na koji način. Jedno je vidljivo, da nezaposlenih ima sve više, da vanjski dug države sve brže raste, a isto tako i strah od budućnosti, koji se uvukao u naše građane. Nikada nitko građanima nije objasnio smisao takve politike : jedino što se čuje jest, da je to zahtjev Europske unije. Nismo informirani ni o prednostima i nedostacima ulaska u EU, kao ni o tome, zašto hrvatska, jedina od kandidatkinja, unaprijed ispunjava svaku, pa i najmanju želju Bruxellesa. Ne znamo ni kako hrvatski pregovarački tim radi i što je sve potpisao. Tako sudbonosni koraci i toliki napori trebali bi se ulagati oko pristupa EU jedino uz uvijet, da je hrvatskim građanima sve jasno i da se oni slažu s ulaskom u EU. Naime, Hrvati ne smiju prihvatiti stanje lošije od onog, što imaju.Osim što se ne vidi kako će to nama građanima Hrvatske biti bolje ako na primjer rasprodamo strancima svoje najvažnije gospodarske i prirodne resurse ( kao da ne znamo i sami njima upravljati ! ) nitko ne postavlja pitanje, kome to zapravo služe HDZ i SDP. Vlastitim građanima, koji vlastitim znojem i krvlju konačno, poslije devet stoljeća oslobodili svoju državu, koja im je jedina zaštita od stranih posezanja i unutrašnjeg nerada i koji uredno plaćaju porez, ili služi birokratima u Bruxelesu, koji, očito, ne brinu previše o hrvatskim pravima, a još manje o interesima. HDZ i SDP rade sve osim onog, što je potrebno hrvatskom narodu. Nema nikakvog otpora, a demokracija ne može postojati bez oporbe, slobodnih medija i naravno odgovornosti !

Nasuprot  tome, Autohtona - Hrvatska stranka prava ( A-HSP ), osim što polazi od učenja svog osnivača Ante Starčevića, zalaže se za interese i prava vlastitog naroda, kako ona prorodna, tako i ustavna, odnosno zakonska. Iz svega navedenog vidljivo je, da HDZ i SDP drastično krše prava naroda, čemu se A-HSP oštro protivi. Jasno je zašto smo skeptični prema ulasku u Eu : njihovi zahtjevi preduboko zadiru u suverenitet RH i ne osiguravaju nam bolju budućnost. Hrana je svakako jedan od najvažnijih proizvoda za svaku državu, pa selo zaslužuje posebnu brigu. Prema nekim stručnih mišljenjima, Hrvatska ima toliko obradive zemlje, da bi mogla prehraniti 20 miliona ljudi.  RH uvozi ogromne količine i to nekvalitetne hrane povečavajući time vanjski dug, dok domaći poljoprivrednici ne mogu spojiti kraj s krajem, što su nedavno jasno pokazaki svojim prosvjedom u Zagrebu. Na tom prosvjedu vlada je dala obećanje seljacima i oni su otišli kućama, ali ne izgleda da će ih ispuniti. Čak ni ministar poljoprivrede, koji je iz redova HSS-a, nije pokazao dovoljno razumjevanja, što je za osudu. No vidjelo se nešto važno : studenti i građani su jasno pokazali na čijoj su strani !

Autohtona - Hrvatska stranka prava je na strani seljaka i radnika te će se boriti za pravnu i socijalnu državu, u kojoj će porezni obveznici biti zadovoljni načinom, na koji se troši njihov novac !  Stoga nam se pridružite !

 

Autohtona - Hrvatska stranka prava

Gradska organizacija Zagreb

Ivan Dujnić

  Drazen Keleminec, 0
POZIV NA UČLANJENJE  

Pozivamo sve zainteresirane za članstvo u Autohtonu - Hrvatsku stranku prava, da popune pristupnicu koja se nalazi u lijevom kutu naše web stranice.

  Drazen Keleminec, 0
Neka se vidi tko surađuje sa Đapićem 09.07.2009

 24. prosinca 2008. Badnjak
ZAGREB – Luka Podrug bit će zajednički kandidat HSP-a i HČSP-a za splitskog gradonačelnika na lokalnim izborima u proljeće sljedeće godine. Kako se neslužbeno doznaje to je dogovoreno na sastancima vodstava dviju stranaka koje će u svibnju 2009. u Splitsko-dalmatinskoj županiji, ali i u većem dijelu Hrvatske na izbore izaći sa zajedničkim kandidatima i listama što je svojevrsni uvod u ujedinjenje ovih dviju stranaka. Kandidat za župana Splitsko-dalmatinske županije bit će šef tamošnjeg HSP-a Ivan Protrka.
– U Dalmaciji, posebice u Splitsko-dalmatinskoj županiji naša koalicija ima veliki potencijal. HČSP je tu nezaobilazan faktor, a istraživanja govore da u Splitu možemo računati na deset, a u županiji na čak 15 posto glasova. Pozvao sam sve koji su prošli kroz HSP da se u njega vrate, a o suradnji naših dviju stranaka već dugo razgovaram s Podrugom, izjavio je za naš list predsjednik HSP-a Anto Đapić.
Da je zajednički izlazak na lokalne izbore uvod u dugoročnu užu suradnju dviju stranaka potvrdio nam je i predsjednik HČSP-a Josip Miljak koji kaže da je »HSP ipak kao stranka najbliži HČSP-u i da su bez obzira na sve reforme ipak ostali pravaši«.

 

Ponovno je na web stranici HČSP-a napadnuta Autohtona - Hrvatska stranka prava. Ovim tekstom želimo podsjetiti tko surađuje sa izdajnikom pravaša Antom Đapićem. Napadaju Autohtonu - Hrvatsku stranku prava jer im smeta naše novo ime, jer više neće moći manipulirati sa onima koji odlaze iz HSP i prilaze u HČSP,  ne shvaćajući da su na taj način ostali i dalje u skutima Ante Đapića.

  Drazen Keleminec, 0
  08.07.2009

HSP zatražio poništenje A-HSP                                                                                                7. srpnja 2009.
HSP je izgleda do kraja iživciralo najnovije ime jedne, navodno pravaške, stranke koja se nazvala A-HSP. Kako saznajemo nije sporno samo ime nego i grb koji je identi?an HSP-ovom. Od visokoga dužnostnika HSP-a smo doznali da je uložena žalba i zatraženo poništenje te stranke, ali ne samo zbog imena i grba nego i zbog lažnoga predstavljanja kao pravaške stranke, a sva njihova politika je samo bla?enje drugih. Pitaju se otkad je bla?enje drugih pravaštvo? Pravi pravaš cijeni svakoga tko je za Hrvatsku spreman makar i ?ašu vode popiti.

 

Na web stranici H?SP-a osvanuo je ?lanak pod naslovom " HSP zatražio poništenje A-HSP-a". Pošto znamo da su u ponedjeljak u Zagrebu imali zajedni?ki sastanak Miljak, Podrug i Anto ?api?,  to nas ne iznena?uje. U ?lanku stoji da su informaciju saznali od visokog dužnosnika HSP-a ( Ante ?api?a ). Nama je normalno da im naše ime smeta ali to je njihov problem , a ne naš. U ?lanku se navodi da smo mi "navodno pravaši", da se "lažno prestavljamo kao pravaška stranka", da "blatimo druge pravaše" i da pravi pravaš mora cijeniti svakoga tko je za Hrvatsku spreman makar i ?ašu vode popiti.

?lanovi, Autohtone - Hrvatske stranke prava nisu "navodno pravaši" ve? pravaši od prvih dana i godina stvaranja HSP. Ne?emo dozvoliti pravašima koji su to postali prije par godina, da nas izvorne pravaše nazivaju "navodno pravaši". Želimo posjetiti da je Luka Podrug u po?etku bio u HDS-u, a ne u HSP-u, da je Luka Podrug nakon toga bio šef tajnih službi u Splitu i ?ovjek koji je pomogao ?api?u da na silu uz pomo? policije 1993.god. oduzme izvornim i ?asnim pravašima, koji su bili uz Paragu strana?ke prostorije u Splitu. Miljka se mi tih godina, a i kasnije uop?e ne sje?amo pa prosudite tko je istinski, a tko lažan pravaš. Autohtona - Hrvatska stranka prava uvijek ?e biti protiv onih koji ne žele dobro Hrvatskoj. Od prvih dana stvaranja naše politi?ke stranke bili smo protiv ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Zašto ? Shvatili smo da nam ne žele dobro, ve? nas kapitalom žele osvojiti. Pošto smo protiv ne prijatelja Hrvatske države tako smo i protiv lažnih pravaša i izdajica tipa magistra Ante ?api?a. Anto ?api? je od 1993. godine do danas iz stranke izbacio 15 tisu?a ?asnih i poštenih pravaša. Zašto je to u?inio ? U?inio je zato da može bolje trgovati i sebi stvoriti materijalnu korist. Gospodo iz H?SP-a zar je vama Anto ?api? pravaš koji šalje na pravaše gorile sa bejzbol- palicama, zar je vama pravaš koji prisno sura?uje sa SDP-om, zar je vama pravaš onaj koji u Saboru diže ruku za promjenu imena  Hrvatski državni sabor  u Hrvatski  sabor, zar je vama pravaš onaj koji odlazi u Izrajel i traži oprost za Hrvatsku, zar je vama pravaš onaj  koji poru?uje da bi Srbima prije vratio imovinu, zar je vama pravaš onaj koji je u zadnje ?etiri godine postao jadan od najbogatiji Hrvat, zar je vama pravaš onaj koji je u Osijeku reketario Firme za vrijeme mandata gradona?elnika, zar je vama pravaš onaj koji je 1993. godine uz pomo? Ivi?a Pašali?a ukrao HSP i stavio se u službu poltrona. Gospodo iz H?SP- a za nas Anto ?api? nije pravaš i mi s takvim ?ovjekom ne želimo ni ?ašu vode popiti. Vi sa Antom ?api?em pijte vodu, koalirajte i dalje sura?uj te, ali Vas pozivamo da nas više ne prozivate "navodnim pravašima". Što se ti?e našeg imena Autohtona - Hrvatska stranka prava, pravno ne može biti zabranjena. Jer vam jasno !

 

Bog i Hrvati !

Za dom spremni !

Autohtona - Hrvatska stranka prava

  Drazen Keleminec, 0
POZIV 03.07.2009

Pozivamo sve iseljene Hrvate i pravaše u Americi, Kanadi, Australiji i Europi koji su razočarani sadašnjom politikom Hrvatskog političkog vrha, one koji se sa punim pravom osječaju izdani i prevareni od strane vođa drugih pravaških stranki da nam pristupe i pomognu u našoj borbi za ponovno ujedinjenje '' Hrvatskih Pravaša.'' Da vratimo snagu i sjaj pravaša kroz Autohtonu-Hrvatsku Stranku Prava, da zaustavimo sramotni proces izdaje i uništavanja Hrvatske države i naroda od strane komunista, plaćenika i EU ulizica. Da vratimo sve što je istinska vrijednota Hrvata, a to su naša vjera, ponos, domoljublje, obitelj i jedinstvo koje nam dušmani i izdajnici skriveni pod skračenicama sada vodećih Hrvatski političkih stranaka. sustavno i smišljeno uništavaju ,od samog začetka i osamostaljenja naše mlade demokratske države. Uništili su našu vojsku, razjedinili naš narod i vode nas u nove saveze i nove Hrvatske tamnice. Zato pristupite nam, stanite u naše redove, jer Hrvatska nas danas treba možda više nego devedesetih. Ne stojte po strani neodlučni, pridružite nam se, jer jedino Hrvatski Pravaši ujedinjeni i vođeni autohtonom i istinskom pravaškom idejom mogu pobjediti u ovoj ponovnoj borbi za domovinu. Jedino Hrvati vođeni naukom i mišlju oca domovine, Ante Starčevića, mogu vratiti ponos i sjaj našoj Hrvatskoj.   BOG i HRVATI !
 
Marko Malić , A-HSP SAD

  Drazen Keleminec, 0
EU upozorava: Europa će biti okupirana emigrantima 03.07.2009

Europske vlasti iz Bruxellesa objavljuju u ponedjeljak 29. lipnja 2009 izvještaj koji prikazuje da će kroz poplavu emigranata doći do alarmantne brojke u Europi za nekoliko godina. Do godine 2060, Italija će dobiti 12 milijuna više emigranata nego danas.

U cijeloj EU zona emigranata će porast za 46,2 milijuna, obavještava talijanske novine Il Giornale.

Prema Bruxellesu, broj emigranata u Španjolskoj će se povecati na 11,6 milijuna, dok će broj emigranata u Njemačkoj porasti na 8,2 milijuna.

"Prema tim procjenama, transformacije Španjolske i Italije iz zemlje podrijetla u zemlje odredišta će se realizirati u sljedećih nekoliko desetljeća", pokazuje izvješće.

Zbog starenja, past će stanovništvo u Italiji, Njemačkoj, Malti, Grčkoj, Sloveniji i Slovačkoj. Stanovništvo se povećava u Belgiji, Francuskoj, Španjolskoj, Irskoj, Cipru, Nizozemskoj, Finskoj, Luksemburgu, Portugalu i Austriji.

U izvještaju se također navodi da ce u 2060 prosječna doba ljudi biti 55-godina-stari, i tako u 10 tinejdžerima od 15-godina-stari bit će 8 osoba od 80-godina-starosti.

Italija ima oko 4 milijuna emigranata, dok Njemačka ima 4,6 milijuna emigranata.

Sve ove brojke predstavljaju samo službenu statistiku. Neslužbeni brojevi koji ne uključuju i ilegalne emigranata mogli bi biti čak dva ili tri puta više.

  Drazen Keleminec, 0
Đapić :Neću dati ostavku na zahtjev grupice nezadovoljnih 02.07.2009

ZAGREB – »Situacija u stranci je vrlo dobra, pa nema nikakvog razloga ni za mojom ostavkom, niti za izvanrednim saborom pravaša«, izjavio je šef HSP-a Anto Đapić na konferenciji za novinare u srijedu. Nazivajući »glupošću« zahtjev za ostavkom zbog gubitka izbora u Osijeku, a što navodno traži čak 50 posto HSP-ovih ogranaka diljem zemlje, Đapić je decidirano rekao da neće dati ostavku, jer »iza tog zahtjeva stoji samo grupica nezadovoljnih ljudi koji u medijima dobivaju golem prostor, dok u samoj stranci imaju minoran utjecaj«. Ta se skupina nezadovoljnika boji demokratskih unutarstranačkih izbora s više kandidata koji predstoje HSP-u, napomenuo je, najavljujući da će se do kraja rujna izabrati novi sastav Glavnog stana, koji će onda odlučiti i o terminu održavanja izbornog sabora.

Pravaši, Anto Đapić nikad neće otići iz HSP-a, zbog toga što od stranke živi, a žive i nekolicina oko njega. Autohtonoj - Hrvatskoj stranci prava to je jasno već odavno i stoga članovi HSP-a, svi u A- HSP !

  Drazen Keleminec, 0
JEFTINO DAM, SAMO DA RASPODAM HRVATSKU 01.07.2009

Braćo pravaši, branitelji i građani Hrvatske, izdajnici nam rasprodaju Hrvatsku !


 
Rus zakupio plažu za 30 kn po metru kvadratnom
Ruski bogataš Sergej Rodionov dobio je koncesiju na 4000 kvadratnih metara plaže u Lovranu, gdje će investirati novce za uređenje.
Rus zakupio plažu za 30 kn po metru kvadratnom
 

Ruski bogataš Sergej Sergejevič Rodionov dobio je koncesiju na plažu u Lovranu, koju mu je odobrila Primorsko-goranska županija.

Zahtjev za koncesiju je podnijela tvrtka 'Portić d.o.o.' koja je u njegovom vlasništvu.

Koncesija nad plažom, koja je pomorsko dobro, obuhvaća nešto manje od 4000 kvadratnih metara, 3000 metara mora i 800-tinjak metara obale.

Naknada od 30 kn po metru

Naknada za ovu koncesiju iznosi 119.220 kuna, odnosno 30 kuna po metru kvadratnom, piše Slobodna Dalmacija.

-.--.-Lovran,
Lovran,
Tvrtka ruskog bogataša namjerava investirati u sportsko-rekreativne aktivnosti te namjerava uložiti oko 650.000 kn. Osim ulaganja u sportski sadržaj, tvrtka planira otvoriti i dva radna mjesta, te namjerava sanirati plažu, lučicu i staze uz more.

Ova koncesija je potpuno legalna i prema tvrdnjama pročelnika Nikole Mendrile, u skladu sa zakonom. Prije donošenja pozitivnog mišljenja o izdavanju koncesije, s ponudom se složilo i Općinsko poglavarstvo Lovrana.

Ovo nije prva takva koncesija na tom području. Sličnu koncesiju dobila je i tvrtka 'Agrokor' koja je zakupila 11.000 metara kvadratnih, te za to plaća godišnju naknadu od 554.000 kuna.

 

  Drazen Keleminec, 0
Umro je Stjepan Zimet  

Umro je naš prijatelj, član stranke i pripadnik HOS-a Stjepan Zimet. Stjepan Zimet ratovao je na području Vukovarsko - sremske županije pod zapovjedništvom Ivana Zupkovića. Napustio nas je jučer u 44 godini života  nakon iznenadne i kratke bolesti.

Pokop Stjepana Zimeta bit će u srijedu 01. 07. 2009. u 13, 00 sati na groblju u Reki kraj Koprivnice.

  Drazen Keleminec, 0
Samo za članove A- HSP  

Pozivamo sve članove koji su zainteresirani za DVD snimku sa Sabora Autohtone - Hrvatske stranke prava u Koprivnici dana 20. lipnja 2009. da se jave na : hrvatskipravasi@gmail.com.

Cijena 60, 00 kuna + poštarina

  Drazen Keleminec, 0
Records 2461 to 2480 of 2622