Records 2541 to 2560 of 2849
Naslov
Datum
Uvod
Meni/Izbornik
Korisnik
 
NE MO?E SRPSKO PRAVOSLJAVLJE U HRVATSKOJ IMATI VJERSKO - POLITI?KI MONOPOL 26.04.2010

Ovih dana digla se velika buka oko najave osnivanja u Hrvatskoj, Hrvatske pravoslavne zajednice, odnosno Hrvatske pravoslavne crkve. Aktivisti te vike jesu uglavnom pripadnici srpske nacionalne manjine u RH i ve? nam dobro poznati ORIJUNAŠI, odnosno pripadnici Organizacije jugoslavenskih nacionalista, tj, osniva?i monarhisti?ke i komunisti?ke velike Srbije 1918. I 1945. godine.

Danas pokojni Rije?ko – senjski nadbiskup dr. Josip Pavliši? jednom prilikom je rekao, kako je politika znanost, koja iziskuje poznavanje prošlosti, prosu?ivanje sadašnosti i predvi?anje budu?nosti. Zbog toga razloga i meni se name?e misao da malo odem u prošlost i tako vidimo tko je osniva? Srpske crkve i sa kojom je nakanom ona utemeljena. Za to moram po?i ovim redom i tako vidjeti u kojem grmu leži zec.
Rastislav ( Rastko ) Nemanji?, sin osniva?a srpske dinastije Nemanje, pobjegao je od ku?e oko 1190. g. U svojoj 17. g. kako bi se zamonašio u manastiru Atos u Gr?koj. Me?utim , ve? 1207. g. Vratio se on u Rašku i tu zapo?inje ostvarivati svoj vjersko – politi?ki program za stvaranje velike Srbije. Zahvaljuju?i povjesnim okolnostima njemu po?e za rukom da ga biznatski car Teodor Laskarin ustoli?i za ohridskog nadbiskupa, naime biskupije koja je do tada potpadala pod ohridskog nadbiskupa. I tako Rastko kona?no uspijeva odvojiti srpski narod iz sustava Katoli?ke crkve u kojoj se on do tada nalazio. Za vrijeme svog boravka u manastiru Atos Rasko mijenja svoje ime u ime Sava.
U to vrijeme Savin brat Stjepan uspijeva na prijevaru dobiti od pape Honorija III. 1217. g. Kraljevsku krunu i tako tadašnja Kneževina Srbija dobiva me?unarodno priznanje. Na žalost uskoro kralj Stjepan napušta Katoli?ku crkvu i pridružuje se svom bratu Savi te ujedno dobiva naziv Štefan Prvovjen?ani. Tim ?inom Sava i Štefan udariše temelje mnogim zlima, koji ?e se slijediti za susjedne narode i njihove zemlje nakon osnivanja srpske države i autokefalne crkve.
Rade?i na ostvarivanju plana stvaranja velike Srbije , koriste?i se poglavito Srpskom crkvom, zapo?e Srbija osvajati tu?e zemlje i narode. Nemaju više mira potomci starih Ilira na Kosovu i Albaniji. Nema mira niti Crvena Hrvatska ( Crna Gora ), a isto tako Makedonija te Bosna i Hercegovina, odnosno hrvatske zemlje zapadno od Drine. Osvajanja se šire i krv te?e. Na osvojenim podru?jima odmah se grade srpske crkve i manastiri kako bi dokazali da na tim podru?jima Srbi vekovno žive.

Ali dobra maj?ica priroda pobrinula se kao i svagdje, tako i u to povjesno razdoblje, da „srpska stabla ne izrastu u nebo“ ( L.V.Sudland ), odnosno dr. Ivo Pilar. Naime, ve? 1389. g. Turci osvajaju onodobno   Dušanovo carstvo i ujedno stavljaju srpski narod i njihovu Crkvu u svoja ekspanzionisti?ka osvajanja.

  Drazen Keleminec, 0
?estitka Damiru ?osi?u - Rodi 23.04.2010

Dana 18 travnja 2010. godine održani su izbori za ?lanove vije?a Gradskih kotara i Mjesnim odbora grada Splita. Autohtona – Hrvatska stranka prava izašla je na Kmanu, Mejašima, Su?idar i Srinjinama..  Treba naglasiti da se biralo po 7 ?lanova, tako da je izborni prag bio veoma visok. Unato? tome na Su?idru je dopredsjednik A-HSP-a Damir ?osi? – Roda uspio u?i u Vije?e. Na Mejašima , Damiru Stapi?u su nedostajala samo 4 glasa da i on u?e, a na podru?ju Kmana i Srinjima smo od 10 lista ostvarili 5 mjesta. Autohtona – Hrvatska stranka prava Split zadovoljna je sa rezultatima izbora.

  Drazen Keleminec, 0
A-HSP BiH 21.04.2010

Autohtona - Hrvatska stranka prava aktivno radi na širenju stranke i na podru?ju Bosne i Hercegovine. U pripremi su izborni zborovi , a predsjednici I.O. su za Mostar gosp. Rade Mari?, Posušje Jerko ?ori?, Široki Brijeg Mile Cigi?, Livno Martin Pavi? i Ljubuški Mirko Šoše. 

Koordinator za Bosnu i Hercegovinu je gosp. Luka Bitunjac i svi zainteresirani mogu se javiti na broj mobitela 092 2168052 

  Drazen Keleminec, 0
OSVRT AMALIJE ?A?EK: Smr?u Kaczynskog troglavo ?udovi?te imenom Europska unija rije?ilo se glavobolje 20.04.2010

Za razliku od Kaczynskog naši politi?ari nisu skepti?ni prema EU, ?ak nemaju nikakvih zahtjeva, ve? se samo pokoravaju. Pod vodstvom Kaczynskog Poljska više nije ovisila o Europskoj uniji, a po?ela se sve više okretati Rusiji, što nije odgovaralo ni SAD-u.

"Progutat ?e vas ?udovište", poru?io je prošle godine Hrvatima kontroverzni David Icke, misle?i pritom na Europsku uniju. Iako je Icke samo jedan od teoreti?ara zavjera, koji je uspio dobro prodati svoje ideje koje se nisu uvijek temeljile na ?vrstim dokazima, moramo priznati da je po pitanju položaja Hrvatske u pravu. Teorije naših politi?ara o napretku Hrvatske kao ?lanice Europske unije i o ravnopravnosti s ostalim ?lanicama na žalost samo su iluzija. EU je naime ?udovište sa dvije velike i jednom zakržljalom glavom koje hoda na 24 noge.

  Drazen Keleminec, 0
  20.04.2010

Ivica Apatić, Dražen Keleminec i Stjepan Penc

  Drazen Keleminec, 0
  16.04.2010

  Drazen Keleminec, 0
PREDSTAVLJANJE HRVATSKOJ JAVNOSTI 16.04.2010

       

Dana 15. travnja 2010. godine održan je novi sastanak A-HSP-a, HSP-a i HČSP oko zajedničkog nastupa na predstojećim izborima za Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske. Polazeći od činjenice da su ove tri pravaške stranke izrazile volju i želju za zajedničkim nastupom odlučeno je da se dana 14. svibnja održi zajednička tiskovna konferencija na kojoj ćemo se predstaviti hrvatskoj javnosti.

Bog i Hrvati !

  Drazen Keleminec, 0
Stru?njaci tvrde:Vlada nema ni volje ni hrabrosti da nas spasi 13.04.2010

 
Hrvatska jedva preživljava, a Vlada nema ni volje ni hrabrosti da se obavi jedan, sigurno neugodan posao i izvede nas iz krize. Tako bi se mogle sažeti rije?i stru?njaka koji su prokomentirali stanje u zemlji nakon prognoza guvernera Rohatinskog.
Vode?i hrvatski ekonomisti, nakon izjava guvernera Hrvatske narodne banke, Lijepoj našoj ne daju tako lijepe prognoze. Tvrde kako "živi na aparatima" te da joj slijedi bezli?na godina koju ?emo u budu?nosti nastojati što brže zaboraviti.

Guverner Željko Rohatinski je, na skupu u Opatiji, rekao kako nemamo razloga za optimizam i da bismo trebali izvu?i pouku iz problema u koje je upala Gr?ka.

"Vlada nema ni snage ni motiva da se stvari po?nu mijenjati", rekao je Rohatinski.

Stru?njaci, i oni doma?i i inozemni, kažu kako još nemamo tako crn scenarij poput Gr?ke budu?i da dug nije probio granice održivoga. Sandra Švaljek, direktorica Ekonomskog instituta, žele?i da se napomene kako ne govori kao ?lanica Vladina ekonomskog savjeta, jer je to posve neformalna skupina stru?njaka za koju se pokazalo da ni na koji na?in ne utje?e na Vladine ekonomske odluke, kaže da se u na?elu slaže s Rohatinskim. Tužna je, kaže, ?injenica da Hrvatska ni u 2010. ne?e provesti nužne ekonomske reforme.

"Ni ovaj put, kao ni do sada, nije problem u Vladinu neznanju, jer ekonomsku potkovanost mogli su dobiti i od ?lanova savjeta. Problem je u nedostatku politi?ke volje i hrabrosti da se obavi jedan, sigurno neugodan posao", kazala je za Jutarnji list Švaljek.

Njezino mišljenje gotovo da je podijelio i analiti?ar Velimir Šonje.

"Ako je guverner bio u istupu strog prema Vladi, to je dobra vijest. Korisno je kada netko ?ije rije?i imaju težinu odlu?i u javnost iza?i s konkretnim brojkama. Rohatinski je to ve? više puta napravio i nikada nije bilo uzalud", rekao je Šonje.

Vladu su najmanje kritizirali bankari nekoliko velikih banaka, piše Jutarnji. Ve?ina njih ipak o?ekuje da ?e Vlada ove godine provesti "neke od potrebnih mjera", ali znatno sporijom dinamikom od poželjne.

  Drazen Keleminec, 0
  12.04.2010

09.04.2010. Delegacija Koprivničko-križevačke županije povodom Dana Županije položila vijenac na Gradskom groblju u Koprivnici

 

Polaganje vijenca na Gradskom groblju

Povodom Dana županije predstavnici Koprivničko-križevačke županije položili su u jutarnjim satima, u petak 9. travnja, vijenac kod centralnog križa na Gradskom groblju u Koprivnici.          

Uz župana Darka Korena i predsjednika Županijske skupštine Damira Felaka ovom tradicionalnom činu odavanja počasti preminulima priključili su se i zamjenik župana Ivan Pal, predstojnik Ureda državne uprave Damir Hudelist, predsjednik županijskog Savjeta za branitelje Dražen Keleminec, te predstavnici Vijeća albanske nacionalne manjine.

  Drazen Keleminec, 0
"Hrvatski nacionalni front" 10.04.2010

10. travnja 2010. godine na dan kada je 1941. god. obnovljena  Hrvatska država u Zagrebu je osnovana  udruga "Hrvatski nacionalni front ". Zadaća udruge je čuvati i braniti nacionalne interese. Za predsjednika izabran je Stjepan Penc iz Vodnjana, dopredsjednika Damir Đuran iz Solina, a tajnika Mario Macan iz Slavonskog Broda.

Bog i Hrvati !

Za dom spremni !

  Drazen Keleminec, 0
Autohtona - Hrvatska stranka prava - Đurđevac 10.04.2010Dana 09. travnja u Đurđevcu je održana osnivačka skupština Autohtone - Hrvatske stranke prava. Za predsjednika Gradske organizacije Autohtone - Hrvatske stranke prava ( A-HSP ) Đurđevac izabran je Slavko Grčić, za dopredsjednike Bernarda Majnović i Željka Burlic, tajnika Đuro Vuzem, rizničara Slavko Ivandija, a za članove Izvršnog odbora Ivan Biškup i Katarina Grčić. Za članove nadzornog odbora  izabrani su : Ivica Apatić, Ivan Maričić i Stjepan Majnović.Na Osnivačkoj skupštini nazočio je Milan Bingula član Glavnog stožera A-HSP-a i županijski vijećnik u Županijskoj skupštini Koprivničko - križevačke županije, Luka Škvorc predsjednik A-HSP-a Koprivnica i Dražen Keleminec predsjednik Autohtone - Hrvatske stranke prava. Gradska organizacija A-HSP Đurđevac za sada ima 50 članova i taj broj će ubrzo biti povećan. Na skupštini je bilo govora o raznim aferama u Hrvatskoj od Daimlera, HEP-a, HŽ-a, Hrvatskih cesta do Podravke. Autohtona - Hrvatska stranka prava pred građane Hrvatske izlazi čistog obraza i vjeruje da će na predstojećim izborima ostvariti rezultat kao i za Županijsku skupštinu Koprivničko - križevačke županije. . Također je bilo govora o sotonizaciji branitelja od  kojih 90 % danas jedva preživljava i na rubu su siromaštva.

Bog i Hrvati !

  Drazen Keleminec, 0
  02.04.2010
 
  
Autohtona- Hrvatska stranka prava  želi vam sretan i blagoslovljen Uskrs!
 
 
 
predsjednik, Dražen Keleminec
  Drazen Keleminec, 0
Klub ?ena A-HSP - Zagreb 02.04.2010

Gradska organizacija Autohtone - Hrvatske stranke prava - Zagreb utemeljila je Klub žena . Za predsjednicu Kluba izabrana je Sanja Blažeka, a za tajnicu Danijela Žunić

  Drazen Keleminec, 0
Norve?ka protiv ulaska u EU : Stanje u Grčkoj najgora je poruka kandidatima 23.03.2010

 

TEŠKOĆE s kojima je suočena Grčka te duboka javnofinancijska kriza utjecale su i na odnos Norvežana prema članstvu u Europskoj uniji. Sve veći broj stanovnika te sjevernoeuropske zemlje protivi se pristupanju EU integracijama.

Prema posljednjim istraživanjima javnoga mnijenja, koja su objavljena na mreži NRK, a u kojima je sudjelovalo 959 osoba, stoji da je 56 posto ispitanika protiv članstva u EU. S druge strane, EU je ostalo naklonjenih 30 posto ispitanika.

U anketi koja je objavljena prošli mjesec je protivnika pridruživanju bilo za šest postotnih poena manje nego u najnovijem istraživanju, dok je zagovornika europskih integracija bilo osam posto više. Norveški političari su drastičan pad potpore EU u samo mjesec dana pripisali financijskoj krizi s kojom se bori Atena.

Norvežani su već dvaput glasali protiv učlanjenja u EU, davne 1972. i 1994. godine. Zasad nije u planu novi referendum o ulasku u EU.

  Drazen Keleminec, 0
  23.03.2010

ISTINA O KOJOJ SE U HRVATSKOJ ŠUTI

  Drazen Keleminec, 0
  22.03.2010

Dva ili jedno pismo?Vukovarci referendumom 'protiv' ćirilice

 

Hrvatska stranka prava prikupila je u Vukovaru 7000 potpisa na temelju kojih će zatražiti referendum s pitanjem- treba li ćirilica biti službeno pismo u tom gradu ili je treba izbaciti. Na taj korak ponukao ih je tamošnji dogradonačelnik koji je tražio dokumente za sjednicu i na ćirilici.

U nešto manje od mjesec dana vukovarski HSP uspio je prikupiti 7000 potpisa pomoću kojih će zatražiti referendum o pitanju ćirilice."Ovo je prvi put u povijesti Hrvatske da je uspio jedan referendum. Prikupili smo dovoljan broj potpisa građana Vukovara koji žele sami odlučiti o životu u gradu, a ne da o svemu odlučuje nekoliko političara. Pričekat ćemo ishod današnje sjednice Gradskoga vijeća i o ovisno o njoj odlučiti što dalje. Ako vijećnici promijene sporni članak Statuta još bolje, ali ako ne, potpisi će biti predani u gradsku upravu", kazao je prvi čovjek HSP-a Danijel Srb. Prema njegovim riječima i vijećnici i gradonačelnik na taj bi način izgubili svaki legitimitet kod građana te bi jedini izlaz bili izvanredni izbori.

"HDZ je sada u teškoj situaciji, ali su si sami krivi za to. Oni se moraju riješiti jednoga od koalicijskih partnera, SDSS-a i HSP-a dr. Ante Starčević ili, pak, ne izglasati promjene Statuta i tako poslati jasnu poruku svim građanima", prokomentirao je Srb za Večernji list

Njegov stranački kolega i potpredsjednik vukovarskog HSP-a  Petar Macut tvrdi da je prikupljenih 7000 potpisa više nego što je na izborima dobio i HDZ, ali i gradonačelnik Željko Sabote da je to dovoljna poruka vijećnicima i čelnicima grada.

  Drazen Keleminec, 0
  17.03.2010

A-HSP SPLIT izlazi samostalno na ;

Lokalne  izbore u Splitu za vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora; 

           

      Dana 15. ožujka 2010. gradonačelnik grada Splita raspisao je izbora za gradske kotare i mjesne odbore. Izbori će se održati  18. travnja 2010. u u prostorijama  gradskih kotara – mjesnih odbora odnosno na jednom mjestu za razliku od ostalih izbora. Liste se moraju predati do 24. ožujka u ponoć. Na svim listama bit će po (sedam) 7 kandidata osim u G.K. Kocunar (pet)5.

Pozivaju se svi pravaši, članovi i simpatizeri  gradske organizacije A-HSP Split koji su zainteresirani za sudjelovanje na izborima da se jave u izborni stožer  u stranačkim prostorijama Kraj sv, Marije 1/II (na dnu pjace) ili

na tel Fax . (021/339-093). Iza 18.00 sati, Odnosno na mail adresu                                                                   a-hsp.split@hi.t-com.hr, mob 098/686-324 (DAMIR ĆOSIĆ_RODA) ili

                    098/542-165 (IVICA VLADAVA_ĐOVANI)

Pozivamo sve građane, umirovljenike, studente  okupimo se u savez obespravljenih, prevarenih . Organizirajmo se i riješavajmo probleme u našem gradu u našim kotarevima.

Pozivamo i sve nezavisne kandidate sa programima, javite nam se dogovorit ćemo se u pet minuta. Ne skupljajte potpise bespotrebno, mi stojimo iza Vas. Na ovim izborima se biraju obični ljudi sa idejama i voljom, a ne političari, stranke i ideologije. Ovo su Vaši izbori!!Naša su vam vrata otvorena. Dobro došli ! BOG I HRVATI!!

  Drazen Keleminec, 0
  17.03.2010

Istina o kojoj se u hrvatskoj šuti

 
Autor: Kruno Pavlović 
                                  
 

Vozač kamiona iz Slovenije je negdje na TV-u rekao kako radi dnevno po
16-18 sati za golu plaću, bez plaćenih prekovremenih sati, bez plaćenog toplog obroka. Kad bi se pobunio, kaže, to njegov gazda jedva čeka, jer bi ga poslao na burzu i uzeo Rumunja koji bi mu vozio u pola cijene, ali gazda istovremeno priča kako je u EU super, jer svaki mjesec kupi novi kamion.


Bugarin (poslovni partner) priča kako je Bugarska živjela od izvoza voća i povrća, a sada sve uvoze iz EU, dok se država sve više zadužuje.

Mađari pričaju kako su postali najamni radnici u (do jučer svojim) vinogradima, jer su ih Francuzi najprije uništili s niskim (dampinškim) cijenama, da bi, kada Mađari nisu više mogli vraćati banci kredite, od banaka kupili za sitan novac gotovo sve vinograde. Tako se sada najpoznatiji Mađarski vinogradi (Tokajac) nalaze u vlasništvu Engleza.

U Češkoj je EU prisilila vlasnike šećerana da zatvore tvornice, dok su radnici završili na burzi, a sve zato jer EU ima previše šećera, a previše šećera ima zato jer ga EU uvozi iz Kube i na njemu je puno veća zarada.

Njemačka je zbog prekoraćenja kvote dozvoljenog zagađivanja, prema sporazumu iz Kijota, veliki dio prljave industrije prebacila u Češku.

  Drazen Keleminec, 0
  10.03.2010

 

Foto: Arhiv EPH

Glavna slika

Haški tužitelji u panici Gotovina nadomak slobode

Globus / 09.03.2010. 19:50:10

U očekivanju završnih riječi optužbe i obrane na suđenju trojici hrvatskih generala u Haagu, koje bi trebale biti dane u svibnju, a presuda se predviđa početkom ili, najkasnije, potkraj ljeta, haško Tužiteljstvo nije optimistično

Kada je donedavna glavni tužitelj u procesu protiv hrvatskih generala u Haagu Alain Tieger napustio taj slučaj i preuzeo ulogu glavnog tužitelja u postupku protiv Radovana Karadžića, u kuloarima Tribunala navodno su Tiegera ogovarali tužitelji koji su ostali raditi u procesu protiv trojice hrvatskih generala – Ante Gotovine, Ivana Čermaka i Mladena Markača – čije je suđenje sada u završnoj fazi. Naime, još traju ispitivanja svjedoka koje je pozvalo sudsko vijeće u svrhu pojašnjenja nekih tema iz postupka, a kada taj dio bude gotov, tužiteljski i odvjetnički timovi trebali bi iznijeti svoje završne riječi.

Je li Tiegerovo odustajanje od ovog slučaja pred sam njegov finale, prije davanja završne riječi, bilo motivirano profesionalnim izazovom preuzimanja “haškog slučaja broj jedan”, kako figurira postupak protiv Karadžića, ili je to bilo “napuštanje slučaja koji za tužitelja loše stoji”, kako neki vide njegovu odluku, može se samo nagađati. Bilo kako bilo, završne riječi trebale bi biti na rasporedu u svibnju, s tim što će tužitelji govoriti u svom završnom obraćanju dva dana, a obrane generala po jedan. Nakon toga očekuje se presuda; ili će biti izrečena prije ljetne stanke u radu Tribunala ili, realnije, odmah nakon povratka s godišnjih odmora, početkom rujna.

  Drazen Keleminec, 0
Večernjakova domovnica 2010 09.03.2010 Photobucket

Šime Tolić A-HSP i Goran Majic direktor portala hrsvijet.netU subotu je u njemackom gradu Bad Homburgu koji je u blizini Frankfurta na Majni, odrzana dodjela Vecernjakove domovnice najpopularnijim hrvatskim iseljenicima u kategorijama sporta, glazbe, glume i spektakla.

  Drazen Keleminec, 0
Records 2541 to 2560 of 2849