Records 2661 to 2680 of 2849
Naslov
Datum
Uvod
Meni/Izbornik
Korisnik
 
IZDAJA HRVATI 18.09.2009

Vijest prva
Iz ribarskih krugova u luci Savudrija i Savudrijskoj vali stigla je informacija da su 17,09.2009. oko 10,20 sati i oko podneva dvije ribarice iz Slovenije ribarile na dvije milje južno od crte sredine Savudrijske vale odnosno na prostoru 'dimnjaka' ucrtanog u sporazumu Ra?an –Drnovšek.Hrvatska policijska patrolna brodica samo je obavila kružnu putanju oko slovenskih brodica i vratla se na obalu.( Moj izvor )
I vijest druga RTL
Samo nekoliko dana nakon što su Slovenija i Hrvatska postigle sporazum o nastavku pregovora s EU, u Savudrijskoj vali 17.rujna su ribari primijetili dvije slovenske ribarice te jedno policijsko vozilo.
Oni su bili u hrvatskim teritorijalnim vodama, dvije milje južno od crte sredine Savudrijske vale, piše Barkun.hr.
Slovenci su plovili u dijelu mora koje je poznato kao tzv. dimnjak, odnosno prolaz na otvoreno more koje su dogovorili Ivica Ra?an i Janez Drnovšek.
Uskoro je na more izašlo i plovilo hrvatske policije, no nisu djelovali nego su se vratili na obalu.

  Drazen Keleminec, 0
  17.09.2009

 

  • glavna urednica informativnog programa HTV-a, Hloverka Novak – Srzi?
  • direktor programa Hrvatskog radija, Duško Radi?
  • ravnatelj HRT-a, Vanja Sutli?
  • sredstvima priop?avanja 

P R O S V J E D

 

Autohtona – Hrvatska stranka prava ( bivši Hrvatski pravaši – Hrvatski pravaški pokret ) sazvala je zajedno sa Hrvatskom ?istom strankom prava tiskovnu konferenciju u svezi samo jedne teme, a to je nevi?en medijski prostor, koji ste dali nepostoje?oj stranci Ruže Tomaši?. Na tiskovnoj konferenciji, htjeli smo demantirati izjave Ruže Tomaši?, koja na vašoj ( ne našoj ) televiziji i radiju tvrdi da ?e se naše stranke ukinuti ( studio Županja, 11. 09. ). Htjeli smo demantirati njezine izjave, da naši ?lanovi ( A-HSP i H?SP ) masovno ne prelaze u njezine redove. U skladu sa zakonom o medijima i radi demokracije, trebali ste dozvoliti našim strankama na obranu. Jasno je zašto niste došli na našu tiskovnu i dozvolili nam demante.

Tvrdimo, jer poznajemo zakon ( trebali bi i vi ) da se HSP dr. Ante Star?evi? ne može registrirati. Na mnoge naše pritužbe, zašto ne pratite rad naše stranke , uvijek su bila samo dva odgovora : šutnja ili ne pratimo rad neparlamentarnih stranaka. Ako ne pratite rad neparlamentarnih stranaka, objasnite nam onda, zašto ste dali nevjerovatan prostor Ruži Tomaši? i Peri Kova?evi?u, koji niti nemaju stranku, a kamoli parlamentaran status. Ako ste obra?ivali temu “pravaši”, zašto niste pozvali u svoje emisije i naše dvije stranke ? Autohtona – Hrvatska stranka prava na zadnjim lokalnim izborima ušla je u neka gradska i op?inska vije?a , a u Koprivni?ko – križeva?koj županiji sudjeluje u vlasti. Hrvatska ?ista stranka prava ima tako?er dosta vije?nika i ima vije?nike u Splitsko – dalmatinskoj županiji. Odgovorite nam zašto forsirate Ružu Tomaši?, a nas držite u izolaciji i cenzuri ? Iz mnogih HDZ-ovih i HTV-ovih izvora doznali smo da ste upravo Vi , gospo?o Hloverka dobili zada?u iz središnjice HDZ-a, o potrebnoj podršci i pra?enju Ruže Tomaši?. Znamo o tome i vjerujte da vašim nedolaskom na našu tiskovnu konferenciju, potvrdili samo ovo što svakodnevno ?ujemo. Gospo?o Hloverka, tvrdim vam da ne?ete uspjeti razbiti pravaški korpus u Hrvatskoj.

To ide i vas gosp. Radi?u i Sutli?u. Stvorili ste od Hrvatskog radija i Hrvatske televizije bilten HDZ-a. Želim vas samo izvjestiti da ste svojim prljavim poslovima još više ujedinili postoje?e pravaške stranke, koje ?e zajedno iza?i na predstoje?e izbore. Razmislite o tome ! Zbog ovog što ?inite, lako bi se moglo dogoditi da naša koalicija, nakon izbora u svom prvom zahtjevu, zahtjeva vašu smjenu, jer niste profesionalci i objektivni novinari, ve? sve radite po zadatku partije HDZ-a. Samo vi i dalje forsirajte bandi?evog ?ovjeka Peru Kova?evi?a i HDZ-ovku Ružu Tomaši?. I dalje nas cenzurirajte, jer “tko se zadnji smije najsla?e se smije”. Ja, ovaj dopis svjesno pišem i molim da me prijavite policiji za uznemiravanje i prijetnje vašim smjenama.

Imate li smjelosti i hrabrosti ispraviti pogreške, koje ste svjesno u?inili i napokon po?eti pratiti rad A-HSP-a i H?SP-a ? Da li ste spremni pozvati me kao predsjednika A-HSP-a i Josipa Miljka kao predsjednika H?SP-a, na vaš HTV i Hrvatski radio ? Su?eljite nas sa vašom propalom politi?arkom i vašom miljenicom Ružom Tomaši?. Vjerujte, da nakon te emisije, Ruža Tomaši? više nikad ne bi lagala, kao što je lagala u svezi ubojstva dopredsjednika HSP-a Ante Paradžika.

PREKINITE CENZURU, VRATITE DEMOKRACIJU !

 

Autohtona – Hrvatska stranka prava

 

predsjednik, Dražen Keleminec

  Drazen Keleminec, 0
HLOVERKA NOVAK - SRZI? ZAJEDNO NA ZADATKU SA RU?OM TOMA?I? 16.09.2009

Hloverka Novak Srzi?: Od ponosne ?lanice SKJ do tvrdokorne HDZ-ovke

  Drazen Keleminec, 0
Zajedni?ka tiskovna konferencija Autohtone - Hrvatske stranke prava i Hrvatske ?iste stranke prava 16.09.2009

  - Neprimjereno velik medijski interes za stranku gospo?e Ruže Tomaši? koja uop?e ne postoji nas navodi na zaklju?ak da su elektronski mediji koji podupiru vladaju?i HDZ odlu?ili doprinijeti razbijanju pravaškog korpusa i to u trenutku kad je ujedinjenje svih stranaka prava postalo vrlo izgledno – rekao je predsjednik Autohtone - Hrvatske stranke prava Dražen Keleminec dodaju?i kako je nemogu?e registrirati stranku s imenom doktora Ante Star?evi?a, jer bi za to trebao pristanak obitelji Oca domovine ?iji pripadnici nisu me?u živima. – Stranku s istim tim imenom je sredinom devedesetih pokušao utemeljiti Dobroslav Paraga, pa mu nije pošlo za rukom – nastavio je Keleminec napomenuvši kako Sabor A-HSP-a nije bio medijski pokriven uz objašnjenje da se radi o izvanparlamentarnoj stranci. – Gospo?a Tomaši? sada doslovno iska?e iz paštete premda nema nikakvu, a kamo li parlamentarnu stranku – naglasio je ?elnik autohtonih pravaša, prisjetivši se kako ga je tadašnja potpredsjednica HSP-a prozivala kad je napadao istog ?api?a kojega ona posljednji dana razapinje. – Najbliži suradnici Ruže Tomaši? su u stranku došli 2005. a ona u medijskim istupima izražava sumnju u naše pravaštvo, premda smo u toj politi?koj opciji ve? osamnaest godina – poentirao je Keleminec.

   - Naše dvije stranke su se odlu?ile približiti, a ra?unamo i na potporu HSP-a kad odstupi njihov predsjednik Anto ?api? – rekao je Josip Miljak predsjednik H?SP-a dodaju?i kako bi se njihovom zajedni?kom nastupu na parlamentarnim izborima u teoriji mogla priklju?iti i stranka Ruže Tomaši?, premda je to u praksi teško o?ekivati. 
 

                                        Ante Podrug

 

                                                                                                                                      Slobodna Dalmacija

 

RUŽA TOMAŠI?  SA HLOVERKOM NOVAK - SRZI? ODRA?UJE ZADATAK KOJI IM JE POVJERIO HDZ

 

Danas je u prostorijama A-HSP održana zajedni?ka konferencija za medije A-HSP i H?SP. Na
sjednici su govorili predsjednici stranaka Dražen Keleminec i Josip Miljak.

Danas je obznanjena suradnja triju pravaških stranaka, u cilju udruživanja i zajedni?kog
politi?kog rada. Dakle, HSP. H?SP i A-HSP, na?elno su dogovorili suradnju, a kona?ni dogovor
slijedi nakon izbornog sabora HSP, na kojem bi bio izabran novi predsjednik HSP. umjesto
A.?api?a. To je ujedno bio i uvjet da se s HSP u?e u razgovore oko ujedinjavanja.

Zna?i, nakon sabora HSP, tri stranke po?inju predstavljati zajedni?ki program, koji ?e se
prili?no razlikovati od sadašnjeg ?api?evog sluganstva HDZu. Primarno ?e biti pitanje
nacionalnih vrednota, a koje u ovom trenutku na politi?koj sceni Hrvatske nitko ne zagovara bez
figa u džepu.

Na presisi je tako?er izneseno mišljenje o radu samoprozvane najpravašice R.Tomaši? i
malobrojne svite okupljene u kvazi stranku poštenog imena.
G. Miljak i g. Keleminec , uskratili su pravo R.Tomaši? da stranku nazove imenom
A.Star?evi?a, jer se tim imenom ne može , za sada, nitko koristiti, a upitno je da li ?e se
takvo mo?i i registrirati.

Tako?er je ustvr?eno da R. Tomaši? radi po nalogu i za interes HDZa. Nakon što se u
javnosti po?elo, prije dva mjeseca, tajnovito šaputati o ujedinjenju tri stranke, vlast (HDZ) je
odmah poduzeo protumjere i upregnuo R.Tomaši?.
Tim ?inom i HDZ i grupa destruktivaca oko R.Tomaši? nastavljaju kontinuitet razbijanja
pravaštva u Hrvatskoj.

Prema ve? ustaljenim odnosina medija prema pravaškim strankama, svi mediji osim Slobodne Dalmacije otkazali su dolazak na presicu pravaških ?elnika.

  Drazen Keleminec, 0
Odblokirani: Pahor natjerao Kosor da pokloni Slovencima dio hrvatskog teritorija ?! 15.09.2009

IZDAJA  PRAVAŠI !

 

Odblokirani: Pahor natjerao Kosor da pokloni Slovencima dio hrvatskog teritorija?!

Tekst: J.C. / P.V. / Z.J.
Foto: Blaž Samec, Delo / Cropix

"NAGOVORIO sam Jadranku Kosor da nam pokloni dio hrvatskog teritorija", suma je summarum izlaganja Boruta Pahora pred slovenskim parlamentarnim odborima za vanjsku politiku i europske poslove koji danas moraju prihvatiti sporazum koji je donesen prije ?etiri dana u Ljubljani. Podsje?amo, premijerka Kosor tada se hvalila svojim diplomatskim uspjehom, ali danas iz Slovenije stižu sasvim opre?ne vijesti.

Pahor se, naime, predstavio kao heroj dana objasnivši da je Hrvatsku natjerao da prihvati prijedlog koji je Ivo Sanader svojevremeno žestoko odbacivao

  Drazen Keleminec, 0
?tovani Hrvatski prava?i 14.09.2009

Autohtona - Hrvatska stranka prava dobiva ovih dana mnoge mejlove pa objavljujemo jedan.


Sve ovo sto se doga?a na "pravaskim skupovima" je samo dobar scenarij "bivse UDBE" i "danasnjih prodanih jugonostalgicara,kvazi demokrata i liberala,kao i svih stranih sluzbi" koji djeluju organizirano i razbija hrvatske prave i zdrave snage,koje bi trebale stvarno nesto uciniti.
Navodim samo informaciju,da u Hrvatskoj ima priko 110 stranaka,a ova "navodno" pravaska g.Ruze Tomasic je samo jos jedno razbijanje i razvodnjavanje cistog pravaskog korpusa,i kako rece gospodin iz Zadra dosta je toga.
Hrvatski narode osvijesti se,ako nemate pametnija posla,tada bolje izmolite krunicu,da nam Bog prosvijetli pamet,da iz svega ovog izvucemo najbolje.
 

  Drazen Keleminec, 0
Autohtona - Hrvatska stranka prava - Gare?nica 14.09.2009

Dana 13. rujna 2009. Autohtona - Hrvatska stranka prava sa dvije ekipe iz Garešnice i Zagreba sudjelovala je na natjecanju politi?kih stranaka u športskom ribolovu pod nazivom " Lov u mutnom" na jezeru Skresovi u Garešnici. Sudjelovalo je devet strana?kih ekipa , a rezultat nije bio važan.

Istog dana u Garešnici  je održan i Izborni zbor Gradske organizacije Autohtone - Hrvatske stranke prava. Za predsjednika ponovno je izabran Marijan Vidovi?, za dopredsjednike izabrani su Mladen Plavoti? i Ivan Piria, za tajnika izabrana je Sla?ana Vidovi?, rizni?ara Zlatko Križan, a za ?lanove Izvršnog odbora Velimir Mihaljinac, Marijo Vidovi? i Željko Krajnovi?-

  Drazen Keleminec, 0
Sjednica Glavnog sto?era A-HSP-a 12.09.2009

Dana 12. rujna 2009. u prostorijama stranke, Ilica 31 u Zagrebu održana je sjednica Glavnog stožera Autohtone – Hrvatske stranke prava.

A-HSP je dana 11. rujna 2009. god. od Središnji državni ured za upravu zaprimilo rješenje o registraciji stranke. A-HSP je nastao od Hrvatskih pravaša – Hrvatskog pravaškog pokreta.

Za predsjednika Glavnog stožera Autohtone – Hrvatske stranke prava izabran je gosp. Davor Vui? dipl.ing.sig. iz Siska, za dopredsjednike izabrani su Erika ?ilog iz ?a?inaca i Šime Toli? iz Stuttgarta.

Glavni stožer je povodom kandidature za predsjednika Hrvatske donio odluku kojom podržavamo ideju prof.dr.sc. Josipa Jur?evi?a o predkampanji nacionalnih kandidata. Damir ?osi? iz Splita, Rudolf Forko iz Zlatara i Josip Grma?a iz Zagreba u ime A-HSP obavit ?e razgovore oko ideje o predkampanji.

Glavni stožer je podržao osnivanja Kluba mladih A-HSP-a. Predsjednica inicijativnog odbora je Maja Topolski iz Koprivnice. Osniva?ka skupština održat ?e se dana 10. listopada 2009. s po?etkom od 12, 00 sati u prostorijama stranke Ilica 31 u Zagrebu. Svi zainteresirani mogu se javiti na mladezahsp@gmail.com

Glavni stožer donio je sljede?u deklaraciju :

-Povodom dogovora premijerke Jadranke Kosor i Boruta Pahora u Ljubljani o deblokiranju pregovora Hrvatske s Europskom unijom i rješavanje grani?kog spora pregovorima, A-HSP smatra da oni nemaju pravo na tajanstvenost ve? moraju obznaniti hrvatskoj javnosti njihov dogovor. A-HSP zbog tajanstvenosti sumnja u trgovinu hrvatskog teritorija koji je nedopustiv i štetan.

-A-HSP odlu?no se protivi ulasku Hrvatske u Europsku uniju. Hrvatska se treba pouzdati prije svega, u vlastite snage, a ne u EU koja je uništila i razorila hrvatsko gospodarstvo uz pomo? doma?ih lopova i izdajnika.

-A-HSP traži od Slovenije da povu?e svoju vojsku sa Svete Gere koja se nalazi na podru?ju hrvatskog teritorija.

-A-HSP od Vlade traži hitno uspostavljanje gospodarskog pojasa na Jadranu jer samo tako možemo sprije?iti plja?ku talijanskih i slovenskih ribara u našem moru.

-A-HSP vjeruje u novo Irsko odbijanje na referendumu Lisabonskog sporazuma, koji ?e se uskoro održati. Irska je danas u vrlo teškoj situaciji u koju ju je dovela masonska Europska unija.

-A-HSP od Vlade traži ukidanje kriznog poreza i vra?anje stope PDV-a na 22 posto.

-A-HSP ?e i dalje raditi na okupljanju pravaša te raditi na zajedni?kom nastupu na izborima.

-A-HSP traži od HTV-a da prekine cenzuru prema našoj stranci i njihovim lažnim argumentima da nas ne prate zbog toga što nismo parlamentarna stranka.Ako HTV ne prati rad neparlamentarnih stranka pitamo kako to da se objavljuje svaka tiskovna konferencija Ruže Tomaši? i Pere Kova?evi?a. Oni nemaju niti stranku niti mandate u Saboru ali imaju stranku na vlasti koja im je omogu?ila toliku medijsku promociju kao Anti ?api?u 1993. godine kod smjenjivanja Dobroslava Parage.

-A-HSP osu?uje osnivanje nove pravaške stranke u Hrvatskoj koju pokre?u Ruža Tomaši? i Pero Kova?evi?. Osnivanje nove pravaške stranke je dodatno razbijanje , a ne spašavanje. Tako?er osu?ujemo izjavu Ruže Tomaši? na HTV-u, koju je dala 11. rujna iz Županje, da ?e se sve pravaške stranke ukinuti i pristupiti u njezinu. A-HSP ne smatra Peru Kova?evi?a pravašem, a Ruža Tomaši? prvo mora progovoriti tko je ubio dopredsjednika HSP-a Antu Paradžika pa neka se onda poziva na poštenje i pravaštvo. Pozivamo pravaše da ne nasjedaju na njihovu igru, jer iza njih netko stoji, za koje samo oni znaju, a mi sumnjamo.                                                   

                                                                        Autohtona – Hrvatska stranka prava

                                                            Glavni stožer, predsjednik, Davor Vui?  dipl.ing.sig.

  Drazen Keleminec, 0
A-HSP nova desnica za spas Hrvatske 11.09.2009

http://www.youtube.com/v/F_vNODB9n6M&hl=en&fs=1&"></param><param

Pogledajte

  Drazen Keleminec, 0
Registrirana Autohtona - Hrvatska stranka prava 11.09.2009

Drage pravašice i pravaši !

Središnji državni ured za upravu je dana 11. rujna 2009. god. odobrio zahtjev  Autohtone - Hrvatske stranke prava. Od ovog trenutka smo  upisani  u Registar politi?kih stranaka, te  tako imamo pravo zastupati pravaštvo i ideju Oca domovine dr. Ante Star?evi?a.

 

Autohtona - Hrvatska stranka prava

predsjednik, Dražen Keleminec

  Drazen Keleminec, 0
LA?NI PRAVA?I 04.09.2009

DRAGE PRAVAŠICE I PRAVAŠI PROSUDITE SAMI DA LI JE PERO KOVAČEVIĆ: PRAVAŠ, LAŽNI PRAVAŠ  ILI MOŽDA SDP-ov I BANDIĆEV ČOVJEK. POZIVAMO VAS DA NE NASJEDATE NA NJEGOVE PRIČE JER RADI SE O ČOVJEKU KOJI JE VELIČAO TITA !

PORUČUJEMO PERI KOVAČEVIĆU DA NE ŠALJE PRIJETEĆE MEJLOVE JER ISTINA SE ZNA.                           PERO POSJEDUJEMO TVOJE URATKE I KNJIGE O TVOM VELIČANJU JUGOSLAVIJE I TITA.

 

ZAGREBAČKI GRADONAČELNIK ELIMINIRAO MOGUĆEG PROTUKANDIDATA

Bandić u ZG Holdingu uhljebio i Kovačević njegova oštrica uperena prema Milanu Bandiću vidljivo je otupjela

Bivši saborski zastupnik HSP-a Pero Kovačević prihvatio je mjesto pomoćnika predsjednika Uprave Zagrebačkog holdinga Slobodana Ljubičića koje mu je ponuđeno još krajem prošle godine kad je izgubio na parlamentarnim izborima.

Kovačević je od jučer i službeno preuzeo dužnost Ljubičićeva pomoćnika zaduženog za pravne poslove, a s njegovim transferom ovo je već osmi oporbeni zastupnik Gradske skupštine koji se “skrasio” u zagrebačkom mastodontu.

Milanu Bandiću naročito je bio važan vijećnik Kovačević jer je do jučer bio član posljednje tvrde oporbene trojke - uz haenesovke Moranu Paliković-Gruden i Alenku Košišu Čičin-Šain.

Nakon što nije uspio ući u Sabor, dalo se primijetiti da je Kovačevićeva oštrica prema Bandiću otupjela, a na sjednicama Gradske skupštine imao je puno pomirljiviji ton, posebice prema GUP-u.

Iako je Bandić dobro uhljebio Kovačevića kako bi eliminirao još jednog od potencijalnih konkurenata na skorašnjim lokalnim izborima, na pitanje novinara zagrebačke “Stojedinice” o kadrovskoj politici u Holdingu, ležerno je odgovorio da ne odlučuje on o zapošljavanju u Holding nego – Slobodan Ljubičić.

 

07.07.2008. | 20:45

Piše Anita Belak - Krile / Slobodna Dalmacija

 

  Drazen Keleminec, 0
Ru?a Toma?ić radi za HDZ 02.09.2009

 

    Autohtona - Hrvatske stranke prava ( prije HP-HPP ) od svog osnivanja 2003. godine radi  na okupljanju pravaša. Od 2003. godine traje naš mukotrpan posao na čelu sa našim predsjednikom Draženom Kelemincem.  Pravaš i član HOS-a sam od samih početaka. Zašto to naglašavam ?  U HSP 2003. god dolaze mnogi karijeristi pa tako i Pero Ćorić i Pero Kovačević. Ružu Tomašić se ja ne sjećam i nije od prvih dana bila u HSP-u.Sada ono što smo mi pokrenuli 2003. godine oni pokreću u 2009. Čak idu i u osnivanje nove pravaške stranke. Kome to ide u prilog  ako ne HDZ -u. Naša stranka Autohtona - Hrvatska stranka prava na mnoge načine suprostavljala se politici Ante Ðapića i jedini medij koji nas nije pratio bila je upravo Hrvatska televizija. Hrvatskoj televiziji i HDZ-u odgovarao je Anto Ðapić kao predsjednik HSP-a i zbog toga su ga svih ovih godina štitili. Naša stranka prosvjedovala je prema Hrvatskoj televiziji zbog cenzure, a odgovor je uvijek bio isti "niste parlamentarni". Sjećam se da je 1993. godine  Hrvatska televizija bila logistička podrška Anti Ðapiću u svrgavanju Dobroslava Parage s mjesta predsjednika HSP-a. Zašto ? U to vrijeme, HDZ -u je odgovarao Anto Ðapić , a smetao  Dobroslav Paraga. Te godine ,a i sada Hrvatska demokratska zajednica  kontrolira Hrvatsku televiziju. Hrvatska demokratska zajednica danas odbacuje Antu Ðapića  i na silu pokušava ( uz podršku Hrvatske televizije ) postaviti Ružu Tomašić. Nakon svake tiskovne konferencije  Ruža Tomašić na Hrvatskoj televiziji  dobiva najudarnije termine.  Po pravilima Hrvatske televizije i Ruža Tomašić nije parlamentarna kao i naša stranka ( čak i nema stranku ) pa po tome nije  mogla dobiti toliku pozornost. Mi takav tretman na Hrvatskoj televiziji nikad nismo  imali, a ona ima "zna se " pravu logističku podršku. Netko će reći da ovim tekstom branim Antu Ðapića. To moja namjera nije, već želim otvoriti oči pravašima koji su izgubljeni. Kada na internetu otvorim stranicu " IZBORI 2009 " i otvorim Općina Smokvica vidim jedno iznenađenje. Ruža Tomašić postala je donačelnica, baš koje slučajnosti, preko koalicije s HDZ-om. Upoznat sam da je  Peri Ćoriću sponzor i zaštitnik upravo HDZ u Vukovarskoj - srijemskoj županiji i to uz 10.000 kuna plaće. Pero Kovačević je pak na platnom spisku SDP-a i Milana Bandića pa što zaključiti. Ruža Tomašić i Pero Ćorić ruše Ðapića na tezi da je HDZ-ov čovjek, a tvrdim da su i oni. Tvrdim da iza Ruže Tomašić i Pere Ćorića stoji HDZ , a ne poštene namjere. Pozivam pravaše da ne nasjedaju lažnim pravašima ( koji su to postali prije nekoliko godina)  već da vjeruju nama koji smo pravaši od 1991. godine.Pozivam sve razočarane pravaše da pristupe u Autohtonu - Hrvatsku stranku prava koja je vođena naukom dr. Ante Starčevića i koja se već dokazala. Također, pozivam  lažne pravaše ( karijeriste ) koji gledaju samo  svoje interese da zaobilaze Autohtonu - Hrvatsku stranku prava.

 
Bog i Hrvati !
Za dom spremni !
 
 
dopredsjednik A-HSP-a
Luka Bitunjac
  Drazen Keleminec, 0
Autohtona - Hrvatska stranka prava - Karlovac 30.08.2009

 Dana 29. kolovoza 2009. održan je sastanak Autohtone – Hrvatske stranke prava Karlovac. Sastanak su organizira li: obnovitelj HSP-a Karlovac iz 1990. godine Mladen Postružnik, odvjetnik Toma Štedul i Marijan Golubi?. Sastanku je nazo?io predsjednik stranke Dražen Keleminec.Na sastanku je zaklju?eno da se do kraja rujna održi izborni zbor po naputku i odluci Predsjedništva stranke. Autohtona – Hrvatska stranka prava Karlovac demantira izvještaj Svjetske banke za Hrvatsku da su Hrvati lijen narod. Hrvati su vrijedan i marljiv narod. Politika Svjetske banke i Europske unije  uništila je proizvodnju u Hrvatskoj nalažu?i podani?koj Vladi da dozvoli otvaranje stranih trgova?kih centara. Tim ?inom pove?an je uvoz i uništena proizvodnja i stvaranje dobiti. Rezultat takve politike po naputku Svjetske banke i Europske unije je otpuštanje radnika uz mizerne otpremnine. Autohtona – Hrvatska stranka prava protiv je ulaska Hrvatske u Europsku uniju i suradnji sa masonskom Svjetskom bankom, koji kapitalom bez rata uništavaju i osvajaju države. Nakon sastanka vodstvo A-HSP Karlovca sa predsjednik om Draženom Kelemincem nazo?ilo je nogometnoj utakmici NK Karlovca sa Inter Zapreši?em, a nakon utakmice nazo?ili i danima piva u Karlovcu.

  Drazen Keleminec, 0
?ime Toli? ispred A-HSP-a u Ma?arskoj 15.08.2009

Od 04. 08. 2009 do 11. 08. 2009 je u Ma?arskoj održan najve?i nacionalni festival Europe zvani "Magyar Sziget" koji je održan u mjestu Veroce nedaleko od Budimpešte.

Na festivalu su bili prisutni domoljubi iz cijele Europe kao Nacional demokrati iz Španjolske, ?lanovi Vorposta iz Flandra i Nizozemske, autori desno-konzerativnog poljskog ?asopisa Phalanx, kao i momci iz Engleske, Alzasa, Švedske i Austrije.

Cijeli festival je bio jako zabavan, svaki dan su bili koncerti, izleti i društvo gdje sam upoznao ljude iz raznih nacija i regija sa kojim želim i u budu?nosti suradjivati i kreirati novu nacionalnu Europu.

Nažalost sam tamo bio jedini Hrvat ali su mi rekli da je prošle godine bio samo jedan španjolac ,a ovaj put ih je ih bilo 25.

Imao sam ?ast sudjelovati na konferenciji stranih delegacija gdje sam uz predsjednika španjolskih Nacional demokrata dobio najviše pljeska za moj govor u kojem sam opisao stajališta naše stranke A-HSP, koja je protiv EU jer je ona po nama nova super-Jugoslavija koja nam želi srušiti vjeru i naciju, da smo protiv NATO-a kojeg tuma?imo kao us-imperijalisti?ku organizaciju koja nas Hrvate želi korisititi kao topovsko meso za tu?e interese, da smo protiv homo-brakova i poba?aja jer je to jedan od razloga zašto raste nemoral i perverzija kod europskih naroda a istovremeno pada natalitet, takodjer sam rekao da u budu?nosti europski nacionalisti trebaju raditi zajedno jer smo zajedno ja?i u borbi protiv Globalizacije koja nam od nekada napredne krš?anske Europe stvara novu modernu Sodom i Gommorhu koja uništava sama sebe.

Na ovogodišnjem "Magyar Szigetu" (Madjarski otok) je bilo oko 12.000 sudionika i bilo je lijepo vidjeti kako se stari, mladi i obitelji iz svih krajeva druže i zajedno slave.

Nadam se da ?e slijede?e godine biti više Hrvata na festivalu.

Bog i Hrvati

Šime Toli?

Slike sa festivala možete pogledati ovdje,

http://hpstuttgart.blog.hr/

  Drazen Keleminec, 0
A- HSP Splitsko - dalmatinske ?upanije 11.08.2009

Dana 10. kolovoza 2009. u prostorijama Autohtone - Hrvatske stranke prava u Splitu održan je sastanak Županijske organizacije. Na sastanku je nazo?io i predsjednik stranke Dražen Keleminec. Sastanak je vodio povjerenik i dopredsjednik stranke Luka Bitunjac. Na sastanku je bilo rije?i o sazivanju izbornih zborova Op?inskih i Gradskih organizacija te osnivanje novih.Tako?er je zaklju?eno sazivanje tiskovne konferencije u Splitu do kraja ovog mjeseca.

  Drazen Keleminec, 0
Na grobu Bla?a Kraljevi?a 10.08.2009

Izaslanstvo Autohtone - Hrvatske stranke prava u sastavu Ante Škare predsjednik Gradske organizacije Trilj, Nediljko Bešli? ?lan Nadzornog odbora iz Sinja i Luka Bitunjac dopredsjednik stranke iz Sinja dana 09. 08. 2009. položili su vijenac i zapalili svije?u na grobu Blaža Kraljevi?a. 

  Drazen Keleminec, 0
Godi?njica smrti Bla?a Kraljevi?a 08.08.2009

Sje?anje na jednog od najve?ih Hrvata svih vremena, neka mu je laka Hrvatska zemlja.

Lisice kraj Ljubuškog, 17. rujna 1947. - Kruševo, 9. kolovoza 1992.

Nakon što je HOS oslobodio dijelove op?ine Trebinje, Mate Boban je pozvao Blaža Kraljevi?a na sastanak u Mostar, dana 9. kolovoza 1992., tobože radi dogovora o daljnjem tijeku ratnih operacija protiv srpskih paravojski. Ratni zlo?inac Vinko Martinovi? Štela odveo je generala Kraljevi?a na mjesto sastanka. Sastanku je navodno nazo?io i Bruno Stoji? "ministar obrane Hrvatske zajednice Herceg-Bosne". Na tom sastanku Mate Boban je zatražio od Blaža Kraljevi?a da razoruža Bošnjake u HOS-u jer su oni svi "balijski izdajnici koji ?e Hrvatima zabiti nož u le?a" što je Kraljevi? odbio. Pri povratku sa sastanka zapovjednik Blaž Kraljevi? je s osam pobo?nika Hrvatskih obrambenih snaga (Gordan ?uljak, Šahdo Deli?, Ivan Grani?, Rasim Krasniqi, Osman Maksi?, Mario Medi?, Vinko Primorac i Marko Stjepanovi?) upao u unaprijed postavljenu klopku Hrvatskog vije?a obrane. Kraljevi?eva pratnja zasipana je iz 20 automatskih pušaka. Vodstvo Hrvatskih obrambenih snaga bilo je likvidirano. Ubojice su pokušali tajno tijela odvesti do mora te ih baciti na pu?ini kako bi zataškali zlo?in ali je vozilo s tijelima pronašla Hrvatska policija.

Blaž Kraljevi? je sahranjen u rodnom mjestu Lisice 13. kolovoza 1992. Vodstvo Hrvatske stranke prava ga je posmrtno unaprijedilo u ?in krilnika, najviši ?in u Hrvatskim obrambenim snagama.

Nakon toga HOS u BiH se raspao, a krajem 1992. je izme?u bosanskohercegova?kih Hrvata i Bošnjaka izbio krvav sukob koji je okon?an tek po?etkom 1994. Neki od Kraljevi?evih ubojica su uhi?eni ali im nikada nije su?eno zbog ubojstva Kraljevi?a.

  Drazen Keleminec, 0
SPREMA LI SE OVO HRVATSKA, NA DAN POBJEDE 07.08.2009

Podjelili su Hrvatsku, u?inili su što su namjeravali, uzeli su nam jedinstvo i snagu.

Crvena kopilad skrivena iza skra?enica HDZ, IDS, HNS, SDP, skrivena pod sjenom Hrvatskog stijega i slobode, opasana titulama i zašti?ena tjelesnom gardom, polaže vjence na grobove komunisti?kih narodnih heroja i neznanih žrtava na DAN HRVATSKE POBJEDE I DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI.Omalovažavcaju?i sve što smo stvorili zajedno i jedinstveni, uporno ruše?i istinski Hrvatski spomen ponosa i pobjede. Pripremali su se oni za ove ?ine još davno, ližu?i skute istim onim po kojim danas pljuju zaobilaze?i njihov spomen. One koji su im spasili i sa?uvali izdajni?ku šiju i kosmatu glavu na njoj.Netko ih je izgleda za ovu smišljenu izdaju i razbijanje Hrvatske dobro platio ili su se oni sami za ovo odlu?ili, udruženi, dobro maskirani i skriveni, pod krilima sebi sli?nih mo?nika.

Vidjevši i sada da im se pruža šansa za prosipanje laži i sijanje još ve?eg razdora me?u Hrvatima, dolaze sa svojim izaslanstvima i obavještajnim oficirma u Knin na državnu proslavu gdje se pretresaju Hrvatski branitelji i sprovode pod pratnjom redarstva i policije  na sve?ani mimohod. Srpka, romska, i komunisti?ka kopilad koja nijsu u stanju staviti ruku na srce pred Hrvatskim stijegom danas sjede u sve?anim ložama, a oni koji su branili i stvarali Hrvatsku trebaju da prodefiluju ispred iste te izdajni?ke kopiladi odjeveni u majice koje su im upravo oni namjenili, platili i odredili.Moraju biti popisani imenom i prezimenom i uredno registrirani. Ova se prodana crvena vlast boji naj više onih koji su stvorili ovu državu, ponašaju se upravo kao njihovi komunisti?ki idoli, nevjeruju? niti Bogu niti Hrvatima.

Dok u isto vrijeme, na isti dan pobjede, tisu?e i tisu?e hrle u ?avoglave na pu?ku proslavu, to je izgleda narod koji je ve? odavno prepoznao ovaj ?in izdaje  naše krvavo stvorene države. Hrvatski narod pun prkosa i gnjeve zbija se na svoje velike dane , kao da se priprema za novu Oluju. Oluju koja bi trebala pomesti svu ovu crvenu kopilad u Hrvatskom vrhu i politici, kopilad koja nam sada ve? otvoreno i bez zaziranja ruši državu i razjedinjuje naš narod, izruguju? se svemu što name je sveto.

Koja ?e pomesti izdajnike, ubice i zlikovce što su pobili naše o?eve, stri?eve, bra?u i suborce, i one, skrivene u sjeni, ?iji sinovi evo danas prate crvenog pla?enika i predsjednika dok polaže vjence narodnim herojima za naše blagdane, rugaju? nam se tako i slave?i time svoju poganu prevaru. 
 

SPREMA LI SE OVO NAŠA HRVATSKA, zbija li redove, na novu ali ovaj put puno bolniju Oluju, koja ?e joj vratiti dušu i obnoviti jedinstvo, koja ?e je pro?istiti do svakog šljama i desetlje?ima nataleženog crvenog politi?kog odpada, udbaša i pla?enika.

30 svibanj u Zagrebu i ovaj skup u ?avoglavama, stotine tisu?a pod Hrvatskim stjegovima ovih zadnjih mjeseci kao da nešto govore ili predskazuju, jeli ovo odraz že?i za pravdom i istinskom slobodom, glas Hrvatske savjesti.

Sprema li se, isto tako, ova klika tu?ih pla?enika što name je otela državu izvesti svoje horde specijalaca sa dugim cijevima na ulice i trgove upravo protiv naroda pod Hrvatskim stjegovima. Spremaju li se pohapsiti i pobiti sve nas koji smo ih davno prepoznali i koji smo im željni suditi, vidjet ?emo. Možemo biti sigurni da ?e sljediti svoje komunisti?ke predhodnike i krvave idole, kao i dosad, samo ?isto sumnjam da ?e nas slomiti, ?isto sumnjam da mogu zaustaviti stisnutu Hrvatsku šaku i desnicu što se polako uzdiže, sita prevare, laži i izdaje.

Ali neka znaju da ima veliki broj nas koji željno ?ekamo i živimo za taj dan kad ?e im Hrvatski narod izmaketi stolac pod nogama i kad ?emo im presuditi uz poklik,

’’ZA DOM !’’ 
 
 

Marko Mali?

Bog i Hrvati.

  Drazen Keleminec, 0
?lanovi A-HSP-a Stuttgart na Anti-Gay prosvjedu u Stuttgartu 07.08.2009

01 .08. 2009 je bratovština svetog Pia X u Stuttgartu organizirala prosvjed protiv CSD parade pod geslom "Poštujte Božije zapovjedi" na kojem su sudjelovali krš?ani iz cijele Njema?ke pretežno katolici iz bratovštine svetog Pia X. Vjernici koji su ustali braniti Božije moralne zapovjede su bili izloženi napadima od pedersko-lijevo-liberalnih fašista protiv kojih je neodlu?na njema?ka policija bilo nemo?na i tako su vjernici diljem cijele molitve bili izloženi napadima i uvredama pedersko-lijevo-liberalnih fašista. Nakon prosvjeda je bila misa zahvalnice u crkvi bratovštine svetog Pia X u Stuttgart- Feuerbachu. ?lanovi A-HSP-a su upoznali mnoge vrijedne ljude koji još drže do vrijednota poput Boga, obitelji i domovine, nažalost su takvi ljudi u Njema?koj i zapadnoj Europi manjina i sve ih je manje i manje, nadajmo su da ?emo uz Božiju pomo? odbraniti našu Domovinu Hrvatsku od tog zapadnog globalisti?ko-masonskog utjecaja.

Bog i Hrvati !

Šime Toli?

  Drazen Keleminec, 0
?ALOBNO SJEĆANJE ZA POGINULE USTANIKE 31.07.2009

U subotu, 25. srpnja prijepodne, u  Ogorju Gornjemu, kraj Muća, a popodne, u Trnbusima, kraj Blata na Cetini, održana su žalobna sjećanja na poginule članove skupine Fenix '72. Njih su pripremili: Klub hrvatskih povratnika iz iseljeništva, iz Zagreba, i Hrvatsko dobrotvorno katoličko društvo, iz Sarajeva, a u dogovoru s rodbinom pripadnika Skupine. Pokrovitelji žalobnoga sjećanja bili su: HVIDRA Republike Hrvatske, HVIDRA HVO-a i udruga Hrvatska uzdanica.

            Kao što je poznato, naoružanu skupinu Fenix utemeljila je iseljenička udruga Hrvatsko revolucionarno bratstvo. Njezini članovi, rodom iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, tajno su, godine 1972., prešli granicu tadanje države, da bi podignuli ustanak i oslobodili hrvatske krajeve, a povod zato su im bili Hrvatsko proljeće i sveučilištarski prosvjedi u Zagrebu.

Tada su, u Ogorju Gornjemu, 24. srpnja 1972., pripadnici JNA, čuvari Jugoslavije i milicija ubila: Ilija Glavaš, Filip Bešlić i Stipe Ljubas, a Petar Bakula je zarobljen a poslije je ubijen bez suđenja
  Drazen Keleminec, 0
Records 2661 to 2680 of 2849