Naslov Program predsjedni?kog kandidata
Datum 2004-11-03 23:05:15
Uvod


Dragi Hrvati,

odazvao sam se prijedlogu Hrvatskih Pravaša i prihvatio sam nominaciju za predsjedni?kog kandidata. Hrvatske Pravaše vodi predsjednik Dražen Keleminec, a dopredsjednici su Krešimir Paveli? i Petar Vu?i?.
Program koji zastupam, sude?i po anketama, predstavlja zelju ve?ine Hrvata, a taj program jest:
 

 1. Jam?im bira?ima da ne?emo dati suglasnost za ulazak u Europsku YUniju i NATO i da ?emo obustaviti i onemogu?iti protuustavne zapadno-balkanske integracije.
   
 2. Jam?imo da ne?emo izru?iti generala Gotovinu niti bilo kojeg hrvatskog ?asnika i da ?emo prekinuti svaku suradnju sa sramotnim sudom u Haagu.
   
 3. Ne?emo pristati na ucjene kolonijalnih sila.
   
 4. Jam?imo da ?emo vratiti hrvatskog vojnika na hrvatske kopnene i morske granice.
   
 5. Prekinuti ?emo suradnju sa Svjetskim Monetarnim Fondom.
   
 6. Nacionalizirati ?emo rasprodavanu Hrvatsku
   
 7. Vratiti banke u hrvatske ruke.
   
 8. Program privrede usmjeravati ?emo na razvoj sela, pomorstva i ribarstva.
   
 9. Ja?ati ?emo vojsku, prosvjetu, kulturu i znanost.
   
 10.   Jam?imo da ne?emo vra?ati ?etni?ki element u Hrvatsku i da ?emo procesuirati one koji su po?inili zlo?ine protiv hrvatskog pu?anstva.
   

To su neke od najvažnijih to?aka programa. Pozivamo vas da program podržite!
 

Predsjedni?ki kandidat,
Emil ?i?

Opširnije
Meni/Izbornik
Korisnik Drazen Keleminec, 0
Datum ažuriranja
Ip