Naslov TKO SU ?ISTI, TKO SU ?PORKI, A TKO ISTINSKI PRAVA?I PITANJE ZA POLITOLOGE
Datum 08.travnja 2009.
Uvod

Splitsko-dalmatinska županija kao i obi?no pokreta? i inicijator svih politi?kih doga?anja u Hrvatskoj u ove proljetne dane kad se budi priroda budi se naš dalmatinski temperament , ali nažalost i taštine kod pravaša. Bliže se izbori i tri brata se pokušavaju pomirit i sagradit ku?u do kraja , staroj majci HSP-u srce lupa od uzbu?enja sretna ona jadna moli se bogu za svoju djecu da se pomire za njena života i opet ništa:.

 

Štovani predsjedni?e HP-HPP-a Dražene Keleminec ja Vaš dopredsjednik  Roda, ?ovani i Luka Bitunjac u ime svih podružnica zahvaljujemo se na Zahvali u prethodnom ?lanku i o?ekujemo od tebe kao istinskog Hrvata i pravaša da objaviš slijede?i tekst koji smo mi napisali bez obzira na tvoj stav o Anti i Luki. U ovom trenutku ne želimo utjecat na tvoje stavove ali želimo bit transparentni i bit inicijatori ponovnog pokušaja uspostave zajedništva na kojem smo proteklih dana svi zajedno radili neko sa ?FIGOM? a neko bez fige u džepu.

 

Ve?eras 07. travnja dogodilo se nešto na što smo istovremeno ponosni i tužni.

Tužni smo što je Županijsko vije?e naše sestrinske Hrvatske stranke prava u Splitsko dalmatinskoj županiji donijelo odluku da izlaze samostalno na izbore. Ponosni smo na njih što su kao stožerna stranka zaustavili ucjene i nerealne zahtjeve jednog jedinog ?ovjeka vlasnika ??iste? stranke. Ponosni smo na ve?inu naših prijatelja u HSP-u koji su bili odlu?ni i rekli svi zajedno ili samostalno. Odlu?ili su samostalno. Zašto su to rekli : Rekli su zato jer su svjesni da jedino zajedno možemo zaustavit dolazak komunista na vlast.

I šta sad? ?kud sad kukav?e?? Spašavaj se ko može. Tucimo se mi u prsi ko je ja?i, pucajmo se po internetu. ?lanovi i simpatizeri po terenu lude. Hvatajmo izborni prag, borimo se za iste bira?e. Kradimo jedni drugima ?lanove i u kona?nici 18. svibnja probudimo se svi tužni zajedno sa našim ?BIG BRADEROM? HDZ-om. Ako ?crveni do?u na vlast ko ?e koga okrivit? Pa kako za sad stvari stoje jedini krivac ?e bit LUKA PODRUG.

Stoga dragi naš Lukica prispavaj no?  i kad se probudiš pro?itaj ovo naše pismo i do?i da te vidimo i ?ujemo, ne ignoriraj nas kao do sada , ne izbjegavaj sastanke sa nama ostalima i ne šalji Milana Lažetu i ne glumi malog Napoleona. Poslušaj savjet Tadije Baruna i u kona?nici pro?itaj svoj Statut u kojem Vam je zajedništvo svi pravaša svetinja.

Onaj kola? ne grabi sebi podjeli ga pravaškoj bra?i. Luka naš dragi ili ga cijeloga ostavi Veljanu Radojkovi?u ako ti je to namjera ne?eš uspjet budi siguran.

 

I na kraju Hrvatski pravaši ?Hrvatski pravaški pokret zahvaljuju  svim onim ?lanovima županijskog vije?a HSP-a koji su sino? tražili zajedništvo svih pravaških stranaka, a posebice zahvaljujemo pojedinim istinskim pravašima koji su sudjelovali u pregovorima koji su nažalost u ovom trenutku na po?etku. Umjesto da u ovom trenutku zajedno sa našim ?lanovima, bira?ima slavimo pobjedu dogodilo se nešto loše, zašto, pitajte LUKU PODRUGA.

Naravno o?ekujemo i od HSP-a da se o?ituje i objavi razloge zbog ?ega je do ove odluke došlo na njihovoj Internet stranici.

 

BOG I HRVATI !

Opširnije
Meni/Izbornik
Korisnik Drazen Keleminec, 0
Datum ažuriranja
Ip