Naslov Nova zora hrvatskog nacionalizma
Datum 15. travnja 2009.
Uvod

Hrvatska je zemlja nevjerojatnih prirodnih ljepota, slavne i burne povijesti, Hrvati su oduvijek bili narod poznat po poštenju i junaštvu. Jedan mostarski fratar je rekao: "svega što vrijedi, Bog je stvorio malo, kako zlata- tako i Hrvata"! No nažalost, posljednjih smo godina svjedoci op?eg pada domoljublja i nacionalnog ponosa u Hrvatskoj, narod se sve više povodi za "europskim trendovima", liberalizmom, globalizmom, kapitalizmom... Nekada su Hrvatima tri najvažnije vrijednosti u životu bile Bog, Obitelj i Domovina, a danas su to zadnje tri stvari o kojima razmišljaju, tradicionalne vrijednosti im više ništa ne zna?e, žive ispraznim životima i novac im je najbitnija stvar u životu.

Opširnije

Ali još uvijek ima Hrvata u ?ijim srcima živi prkos i smionost starih Neretljana i Ka?i?a, slava i plemenitost Trpimirovi?a i Kotromani?a, mo? i snaga Šubi?a i Hrvatini?a, hrabrost i požrtvovnost Zrinskih i Frankopana, te sve ostale vrline svih hrvatskih junaka u ?itavoj povijesti. Još uvijek ima Hrvata koji su spremni položiti svoje živote na oltar Domovine, koji su spremni u?initi sve za boljitak Hrvatske i hrvatskog naroda. Još uvijek ima Hrvata koji ne mare za regionalne podjele i kojima su svi Hrvati jednako dragi. Ali te Hrvate, tj. hrvatske nacionaliste mu?i jedan problem, vjekovni problem Hrvata kroz ?itavu našu povijest - razjedinjenost. Hrvati su bili razjedinjeni još za vrijeme Borne i Ljudevita, za vrijeme vladavine kralja Zvonimira, za vrijeme borbi za bosansko prijestolje izme?u Kotromani?a i Šubi?a, za vrijeme turskog prodora u Bosnu, a o 19. i 20. stolje?u nije ni potrebno govoriti.  Hrvatski nacionalisti su podijeljeni u razne skupine, stranke, udruge i pokrete, svi imaju jednake ciljeve, ali svejedno su razjedinjeni iako se njihova mišljenja se razilaze samo u nevažnim sitnicama. Apsolutno svi hrvatski nacionalisti imaju jedan zajedni?ki cilj, a to je potpuno nezavisna hrvatska država, koja ne ovisi o strancima i koja je sposobna sama se pobrinuti za svoj narod. Hrvatski nacionalizam je nešto više od domoljublja. Hrvatski domoljub može (i treba) biti svaki Hrvat, ali hrvatski nacionalisti mogu biti samo oni koji su spremni u?initi sve za svoju Domovinu. Hrvatski nacionalizam je vrlo ozbiljna stvar, to je put pun odricanja, požrtvovnosti, borbe i muke, ali hrvatskim nacionalistima ništa nije teško kad se sjete svoga cilja- slobodne i nezavisne hrvatske države "u kojoj vladaju samo Bog i Hrvati", kako bi rekao otac hrvatskog nacionalizma- dr. Ante Star?evi?. ?esto imamo prilike vidjeti razne televizijske emisije ili novinske ?lanke koji prikazuju hrvatske nacionaliste kao skupinu primitivnih i nekulturnih selja?ina, a velik dio Hrvata vjeruje takvoj propagandi, tako da je nacionalizam postao nepoželjan u Hrvatskoj. Istina je upravo suprotna, hrvatski nacionalisti su kulturni i inteligentni ljudi, izvrsno su upu?eni u hrvatsku povijest i uvijek su spremni ?asno braniti ugled Hrvatske i hrvatskog naroda od svih napada. Staleži ne igraju veliku ulogu u hrvatskom nacionalizmu. Hrvatski nacionalist može biti seljak, radnik ili intelektualac. Sva tri staleža su jednako važna za hrvatsku državu, niti jedan nije manje ili više vrijedan. Krajnje je vrijeme da se svi hrvatski nacionalisti ujedine u jedan snažni pokret koji ?e pokazati hrvatskome narodu da je došlo vrijeme za promjene.
 
Truli kapitalizam i neprirodni globalizam/multikulturalizam ve? neko vrijeme uništavaju europske nacije, ljudi gube ponos i ?ast, obiteljske tvrtke propadaju i postaju sluge velikim me?unarodnim korporacijama, imigranti iz azijskih i afri?kih zemalja preplavljuju Europu, europski narodi postaju stranci u svojim državama... To su samo neki od problema koji ?ekaju Hrvatsku kada postane ?lanica Europske Unije. Otac Domovine dr. Ante Star?evi? je rekao: "ni pod Be?, ni pod Peštu, ni pod Beograd, nego za slobodnu samostalnu Hrvatsku", a nauka dr. Star?evi?a je svetinja za hrvatske nacionaliste. Prije stvaranja i nakon propasti Nezavisne Države Hrvatske, hrvatski nacionalisti su bili progonjeni, zatvarani, mu?eni, ubijani, ali nisu se predali, nego su nastavili svoju borbu. Naši o?evi, djedovi i pradjedovi nisu uzalud ginuli, ginuli su zbog nas, kako bismo mi imali uvjete da nastavimo njihovu borbu, da hrvatski narod jednoga dana živi u sre?i i blagostanju. Vrijeme je da opet svi budemo kao jedan, vrijeme je da napokon ispunimo svoj san, koji je ispunjen 1941., ali nažalost nije dugo trajao. Ovoga puta, taj san ?e biti ispunjen za vje?nost! Vrijeme je da Hrvati prestanu tražiti novoga gospodara, vrijeme je da budemo gospodari sebi samima te da se borimo da stranci više nikada ne zagospodare Hrvatskom.
 
Hrvatski nacionalizam se ponovno budi, sada imamo priliku da ispunimo san naših pradjedova, da njihove duše napokon mogu mirno po?ivati, znaju?i da je ispunjeno sve što su željeli. Vrijeme je da se da se hrvatski nacionalisti ujedine i napokon zajedni?im snagama prekinu "kletvu kralja Zvonimira" zbog koje su Hrvati stolje?ima robovali strancima!
 
Bog i Hrvati!
Za Dom spremni!

Meni/Izbornik
Korisnik Drazen Keleminec, 0
Datum ažuriranja
Ip