Naslov Mlade? HSP-a Osijek pre?la u HP-HPP
Datum 20. travnja 2009.
Uvod

Mladež HSP-a Osijek ogor?ena ispadima  predsjednika HSP-a Ante ?api?a i izbacivanjem iz stranke Gordana Matkovi?a prešla u redove Hrvatskih pravaša - Hrvatskog pravaškog pokreta. Dana 18. travnja 2009. godine u Osijeku održan je izborni zbor Kluba mladeži HP-HPP-a. Za predsjednicu izabrana je Sanja Džaji?, dopredsjednika Zvonimir Opa?ar i Jelena Matkovi?, tajnika Valentina Mandi?.

Na izbornom zboru mladeži uz predsjednika gradske organizacije HP-HPP Osijek Josipa Milanovi?a i dopredsjednike Saše Vinkovi?a i Maria Balaškovi?a nazo?ili su i ?lanovi vodstva stranke iz Osijeka : Dario Mak, Barbara Batini?, Tibor Bocka, Robert Janus i Dubravko Veseli?.

Vodstvo Kluba mladeži HP-HPP Osijek dat ?e svoj doprinos u predizbornoj kampanji i uskoro najavljuju sazivanje tiskovne konferencije.

Opširnije
Meni/Izbornik
Korisnik Drazen Keleminec, 0
Datum ažuriranja
Ip