Naslov Pobijeva tajnica zaustavila Keleminca
Datum 29. travnja 2009.
Uvod

?elnici Komunalca kao javnog gradskog poduze?a mogli bi se potruditi i osigurati pristup u upravnu zgradu osobama s invaliditetom - kritizirao je prošlog ?etvrtka Komunal?evu "gluho?u" prema oklanjanju barijera Dražen Keleminec, ?elnik Hrvatskih pravaša - Hrvatskog pravaškog pokreta.

Keleminec smatra da izrada rampe ne bi trebala biti problem posebno što bi to Komunalac i njegovo bratsko poduze?e Koming mogli sami napraviti.

Pokušao je Keleminec i izravno do?i do šefa Uprave Komunalca Josipa Pobija, no zaustavljen je kod tajnice jer je bio na sastanku. Nije uspio šef pravaša do njega niti telefonom. Pobi mu je samo poru?io neka se ranije najavi kada misli dolaziti.

Podravski list, 27. travnja 2009.

Opširnije
Meni/Izbornik
Korisnik Drazen Keleminec, 0
Datum ažuriranja
Ip