Naslov HP-HPP Osijek
Datum
Uvod
GRADSKA ORGANIZACIJA HRVATSKIH PRAVAŠA-HRVATSKOG PRAVAŠKOG POKRETA PREDSTAVILA JE KANDIDATE ZA GRADSKO VIJE?E.
PREDSJEDNIK I NOSITELJ LISTE HP-HPP JOSIP MILANOVI? KAZAO JE DA JE PONOSAN ŠTO SE NA LISTI NALAZE MLADI KOJI S VELIKIM PONOSOM ŽELE DOSTOJNO I PRAVEDNO ZASTUPATI OSJE?ANE."u naše je redove prešlo 20-tak ?lanova iz HSP-a",ISTAKNUO JE MILANOVI?,POZVAVŠI GRA?ANE DA NA IZBORIMA ZAOKRUŽE BROJ 4 NA LISTI.
SANJA DŽAJI?,PREDSJEDNICA MLADEŽI PODPREDSJEDNICE JELENA MATKOVI? I ANDREA MARKOVI?,PORU?UJU BIRA?IMA DA JE HP-HPP STRANKA KOJA DJELUJE NA NA?ELIMA OCA DOMOVINE DR. ANTE STAR?EVI?A (D.P)
Glas Slavonije, 09. 05. 2009.
Opširnije
Meni/Izbornik
Korisnik Drazen Keleminec, 0
Datum ažuriranja
Ip