Naslov IZNENA?ENJE Koalicija desnih stranaka odlu?uje u Koprivni?ko - kri?eva?koj ?upaniji
Datum 20. svibnja 2009.
Uvod

Osvojili su dva vije?nika, a drže klju?eve vlasti

Dok je neizvjesna utrka za koprivni?ko - križeva?kog župana završila relativno tijesnom pobjedom Darka Korena, kandidata koalicije HDZ-a, HSS-a, HSLS-a i HSU-a, koji je osvojio 51,18 posto glasova, a njegov suparnik Darko Ledinski ( SDP i HNS ) 44,9 posto glasova, stvar se zakomplicirala u utrci za Županijsku skupštinu. Koalicija SDP-a i HNS-a osvojila je 45,9 posto glasova, druga je koalicija HDZ-a i HSLS-a sa 26, 17 posto glasova, tre?a je koalicija HSS-a i HSU-a sa 20,26 posto glasova. Me?utim , sve je zakomplicirao neo?ekovani prelazak izbornog praga desne koalicije predvo?ene Hrvatskim pravašima - Hrvatskim pravaškim pokretom. Kad se postoci pretvore u županijske vije?nike, kojih je 41, SDP i HNS dobili su ih 20, a dvije prijateljske koalicije, predvo?ene HDZ-om i HSS-om, 19. Klju?eve vlasti drži desna koalicija, koja je osvojila dva vije?ni?ka mjesta.

Osje?amo se kao izborni pobjednici, prije svega zato što smo u kampanji raspolagali samo sa 350 plakata, a potrošili 10.000 kuna - izjavio je ju?er Milan Bingula iz HP-HPP-a, nositelj te liste, svestan težine njegove i ruke Vlade Miklobušeca iz Hrvatske demokratske selja?ke stranke, koja ?e "velikima" krojiti sudbinu.

O?ekujemo konkretne ponude. Ne želimo prejudicirati  kome ?emo se prikloniti, o tome ?e odlu?ivati strana?ka baza. Želimo biti na strani seljaka, radnika i naroda. Nitko nas ne može kupiti, a želimo potpuni nazor nad vlaš?u u županiji- rekao je Bingula, te da o?ekuje da ?e pregovori s mogu?im partnerima po?eti ve? ovog tjedna. 

Opširnije
Meni/Izbornik
Korisnik Drazen Keleminec, 0
Datum ažuriranja
Ip