Naslov Sokolovac
Datum 23. svibnja 2009.
Uvod

U Sokolovcu lista Hrvatskih pravaša - Hrvatskog pravaškog pokreta dobila je 113 glasova ili 7,61 %.

U Op?insko vije?e Sokolovac ušao je Ranko Dološ?ak.

Opširnije
Meni/Izbornik
Korisnik Drazen Keleminec, 0
Datum ažuriranja
Ip