Naslov ?upa Dubrova?ka
Datum 23. svibnja 2009.
Uvod

U Župi Dubrova?koj lista Hrvatskih pravaša - Hrvatskog pravaškog pokreta dobila je 212 glasova ili 6,28 %.

U Op?insko vije?e Župe Dubrova?ke ušao je Petar Vuleti?.

Opširnije
Meni/Izbornik
Korisnik Drazen Keleminec, 0
Datum ažuriranja
Ip