Naslov Glava? o ?api?u
Datum 24. svibnja 2009.
Uvod

Javno.hr

Vi ste, dakle, ?api?a, instalirali za gradona?elnika?

- To?no tako. ?api? me ucijenio i tražio ve?inu u Gradskom poglavarstvu Osijeka. S obzirom na to da sam znao kakvim je Sanaderovim pritiscima izložen, jer mu je Sanader nudio cijelu Hrvatsku i instalaciju njegovih ljudi diljem cijele zemlje, samo da ne omogu?i mojoj garnituri preuzimanje u Osijeku i Osje?ko-baranjskoj županiji. ?api? mu je tada odgovorio: ''O svemu možemo razgovarati, ali ne možemo razgovarati o Osijeku i Osje?ko-baranjskoj županiji, jer je ta županija eksteritorijalna. Tu nemaš utjecaja. Znam da ti je to glogov kolac u srce, ali se pomiri s tim da ja idem s Glavašem u koaliciju.'' Mislim, tko bi mu dao da postane gradona?elnik Osijeka?! Ja sam mu dao, jer sam mu morao dati, da bi barem pustio korijen u županiji. Uostalom imao sam obvezu i prema tim ljudima. Mnogi su ljudi krenuli sa mnom, bili na vlasti, pod kapom HDZ-a u to vrijeme u županiji i normalno da bi velik broj ljudi ostao prakti?ki na cesti. Morao sam zbrinuti te ljude i da im ne do?e u pitanje egzistencija. O ?api?u nikada nisam imao visoko mišljenje. Konkretno, ja sam njega '90-e izbacio iz HDZ-a, tako da se mi dobro znamo još od prvih dana stvaranja HDZ-a. ?api? je izdržao u HDZ-u otprilike pola godine. Nakon toga, izbacili smo ga zbog karijerizma, kada se još nitko nije izbacivao iz HDZ-a. To se dogodilo nakon prvog sabora 14. velja?e 1990. godine. ?api? je tamo organizirao neke nerede, svinjarije na prvom Op?em saboru s jednom skupinom Osje?ana. Ve? tada se pokazao kao jedan od bolesnih karijerista i manipulatora kojem sam tada rekao: ''?api?u, kada se vratim u Osijek, letjet ?eš naglava?ke van!'' I tako je i bilo. ?api? i njegova garnitura izba?eni su iz HDZ-a ve? u ožujku. Tada je on otišao u HSP i po?eo

Pixsell-.--.-Anto ?api? je izašao na lokalne izbore u Osijeku

graditi svoju stranku, a vi znate kako je Paragi oteo stranku. Dakle, nije postojala ni ljubav, ni neko posebno povjerenje prema njemu, ve? isklju?ivo interesna koalicija koja je klapala dok je klapala. Me?utim, nisam dozvolio i moji suradnici nisu prihva?ali na?in i model rada kako je ?api? funkcionirao. On je bio svjestan da se prvi put do?epao vlasti, da to ne?e dugo trajati i gramzivo je tu vlast obnašao. Nije birao sredstva ni metode ni koga ?e izreketariti. Reketario je masovno gospodarstvenike po Osijeku. S obzirom na to da sam ja u Osijeku bio ve? 18 godina i da poznajem sve ljude, ti ljudi su u mene imali povjerenja, jer znaju moj mentalni sklop i na?in razmišljanja bez obzira na percepciju u javnosti. Dolazili su mi i povjeravali se kakvog koalicijskog partnera imam. On je reketario gospodarstvenike za milijunske iznose, ali su mi ti ljudi zbog svojih poslovnih interesa jednostavno rekli: ''Ja tebi želim re?i ?ime se ?api? služi, ali nemoj o?ekivati da ti ja to mogu potvrditi, jer dolazim u situaciju da ugrožavam svoju egzistenciju i egzistenciju svoje tvrtke.'' Bila je rije? o klasi?nom politi?kom reketu koji je ?api? kao gradona?elnik provodio, o ?emu sam ja bio obaviješten. Ti ljudi su znali da ja s tim nemam ništa i zato su mi dolazili govoriti. Ali je on nastupao na na?in 'moraš dat dva milijuna kuna za to i to, milijun moram dati Glavašu, odnosno Glavaševoj stranci'. Miješao je mene i HDSSB, tvrde?i da mi reketarimo. Mi nikada nismo reketarili nikoga. To se kumuliralo i kumulirao i onog trenutka kada me doveo pred gotov ?in, kada je htio da se potpiše ugovor o javno-privatnom partnerstvu za osje?ku sportsku dvoranu u visini od 850 milijuna kuna, što je jedna abnormalna cijena, pitao sam svoje kolege iz stranke, koji su mi tada dolazili u pritvor, znaju li što o tome. Kada su mi rekli da o tome ne znaju ništa, i da ?api? nije njima prezentirao nijedan jedini dokument, a tražio je da dignu ruku, prvo na Poglavarstvu a poslije da se i u Gradskom vije?u verificira taj lopovluk, ja sam rekao: ''Ne, ovo ?ete sada prekinuti, ne?ete glasovati za taj ugovor, pod cijenu razbijanja koalicije i gubitka vlasti.'' Mojima nalogom iz zatvora ta je koalicija pukla. Bila je rije? o klasi?nom kriminalu, a ?api? je klasi?ni kriminalac, koji nije reketario samo onog kojeg nije mogao izreketariti.

Ali, HDZ ga štiti, to sve zna HDZ, to sve zna Andrija Hebrang, to sve zna Državno odvjetništvo, to sve zna Ivo Sanader, ali on ga štiti jer su procijenili da ?e s ?api?em osvojiti vodstvo u Osijeku. Evo, re?i ?u vam još jedan detalj i apsolutno me nije briga što to Andriji Hebrangu ne?e biti pravo.  Prije otprilike tri mjeseca, koncem sije?nja ili po?etkom velja?e, Andrija Hebrang me nazvao da se hitno na?emo. Sutradan smo se našli u Saboru i on kaže: ''Ju?er smo dogovorili koaliciju s Antom ?api?em u gradu Osijeku, Ivo Sanader mi je rekao da ti to prenesem i kako ne želi da se naruše odnosi izme?u nas, dakle da se poruše mostovi izme?u nas.''

Rekoh: ''S ?api?em idete na izbore? Ma, svaka ?ast, potu?i ?emo vas do nogu.'' A Andrija kaže: ''Stvarno ti to misliš, vidjet ?eš kako ?ete pro?i.'' Pa, rezultati iz prošle nedjelje pokazali su kako je ?api? prošao u gradu Osijeku.

Opširnije
Meni/Izbornik
Korisnik Drazen Keleminec, 0
Datum ažuriranja
Ip