Naslov Desna koalicija osigurala ve?inu u ?upanijskoj skup?tini
Datum 28. svibnja 2009.
Uvod

PDF Ispis E-mail
   
Utorak, 26 svibanj 2009 

090526-koalicija-mDesna koalicija, koja je na nedavnim izborima za Županijsku skupštinu osvojila dva mandata, sklopila je sporazum  i osigurala  ve?inu u Koprivni?ko-križeva?koj županiji, ?ime je i novom-starom županu Darku Korenu iz HSS-a  omogu?eno lakše provo?enje odluka.

Sporazum je sklopilo šest stranaka, potpisali su ga predstavnici Hrvatske selja?ke stranke, Hrvatske demokratske zajednice, Hrvatske stranke umirovljenika, Hrvatske socijalno liberalne stranke, Hrvatskih pravaša - Hrvatskog pravaškog pokreta i Hrvatske demokratske selja?ke stranke, a dogovoreni su zajedni?ki nastup i djelovanje u Županijskoj skupštini Koprivni?ko-križeva?ke županije.

 

Sve stranke potpisnice ovog sporazuma obavezale su se da ?e ?lanovi stranaka, koji su vije?nici u Županijskoj skupštini Koprivni?ko-križeva?ke županije, uskla?ivati svoje politi?ke stavove i programe, te da ?e po svim pitanjima u skupštini nastupati jedinstveno. Potpisivanjem Sporazuma koalicija ovih stranka stvorila je ve?inu u Županijskoj skupštini, isti?e se u zajedni?kom priop?enju šest stranaka.

Opširnije  
Meni/Izbornik
Korisnik Drazen Keleminec, 0
Datum ažuriranja
Ip