Naslov Nova zamka za Hrvatsku
Datum 01.11.2009
Uvod

 

Rudolf: Slovenci su od Bruxellesa ve? dobili svoje arbitražne suce

Davorin Rudolf kaže kako je i Crkvi i intelektualnoj eliti Hrvatske sve posve jasno – rije? je o teritorijalnom zahtjevu, a ne o ure?enju granice.

Opširnije

 

Na?in na koji se u Arbitražnom sporazumu odre?uje sastav Arbitražnog
vije?a, koje odlu?uje o hrvatsko-slovenskim granicama, za akademika Davorina Rudolfa nova je zamka za Hrvatsku.

– Arbitrira “sud” od pet arbitara, jednog daje Hrvatska, jednoga Slovenija.
Ostala trojica, a oni ?e zapravo odlu?ivati, biraju se s liste koja je stranama ve?
dostavljena. Na njoj je osam imena, a samo je jedno poznato ime. To je Robert Badinter, no i on je ustavnopravni stru?njak – kaže akademik Rudolf.

Sedmorica su pak ostalih “anonimci”, ?inovnici Europske unije, pravnici, no
nepoznati kad je rije? o sudovanju na temelju me?unarodnog i me?unarodnog pomorskog prava. Republika Hrvatska ve? u startu u neravnopravnu je položaju.

– Jer lista arbitara sastavljena je u Bruxellesu, bez konzultiranja
Republike Hrvatske, ali posve sigurno uz konzultiranje Slovenije, bez ?ijeg se mišljenja takav popis Europske unije ne može prihvatiti – upozorava akademik Davorin Rudolf. Drugim rije?ima, on smatra kako su Slovenci ve? unaprijed “izlobirali” osobe s popisa. Davorin Rudolf kaže kako je i Crkvi i intelektualnoj eliti Hrvatske sve posve jasno – rije? je o teritorijalnom zahtjevu, a ne o ure?enju granice.

To je ustupanje hrvatskog teritorija, svakako, bilo da ?e koridor imati
status otvorenog mora, slovenskog mora ili status zajedni?ke uprave.

Akademik Davorin Rudolf upozorava i na izjavu bivšega slovenskog ministra
vanjskih poslova. On je naime bio “otkrio” što ?e se dogoditi ako Slovenija ne bude zadovoljna presudom arbitara:

“Organizirat ?e se referendum. Na tom ?e referendumu Slovenci odbiti
presudu, a nitko im to ne?e zamjeriti jer su to napravili i Irci kad su odbili Lisabonski
sporazum, a svi u Europskoj uniji bili su ljubazni prema njima”.

Meni/Izbornik
Korisnik Drazen Keleminec, 0
Datum ažuriranja
Ip