Naslov Zagreb, 04. lipnja 2005.
Datum
Uvod

Dana 04 lipnja u prostorijama stranke u Zagrebu s po?etkom od 11,00 sati održana je sjednica predsjedništva stranke Hrvatski pravaši - Hrvatski pravaški pokret.

Sjednici su prisustvovali : Dražen Keleminec, Emil ?i?, Zvonko ?apko, Rudolf Forko, Alen Beloši?, Marijan Mami?, Marko Živkovi?, Krešimir Paveli?, Petar Cvetko i Josip Štorek.

Dnvni red:

1. Izvješ?e predsjednika o proteklom radu i rezultatima izbora,
2. Izrada novih ?lanskih iskaznica,
3. Izrada programa za predstoje?e izbore za Sabor RH.,
4. Donošenje odluke o razvoju i strategiji stranke,
5. Održavanje zbora Gradske organizacije Split,
6. Održavanje parade - mimohoda u Zagrebu 10. rujna,
7. Izrada zakona o :
     a) anketama
     b) izlasku bira?a na izbore
     c) 3 % prag
     d) financiranju stranaka
8. Uplate od ?lanarina i drugih prihoda,
9. Zborovi Op?inskih i Gradskih organizacija,
10.Razno.

Opširnije

Pod prvom to?kom dnevnog reda predsjednik stranke Dražen Keleminec podnio je izvješ?e o proteklom radu i rezultatima izbora koje je jednoglasno prihva?eno.

Pod drugom to?kom dnevnog reda definirane su nove ?lanske iskaznice koje ?e uskoro biti izra?ene.

Pod tre?om to?kom dnevnog reda odlu?eno je da se do prve sljede?e sjednice predsjedništva izradi program za predstoje?e izbore za Sabor RH. ( Emil ?i?, Zvonko ?apko, Dražen Keleminec ).

Pod ?etvrom to?kom dnevnog reda raspravljalo se o razvoju i strategiji stranke. Donesena je odluka o deklaraciji kojom ?emo pozvati sve pravaše iz HSP-a i drugih pravaških stranaka da u?u u redove HP - HPP.
Tako?er je donesen tekst reagiranja prema vodstvu HSP - a, koje podržava uhi?enje Ante Gotovine.

Pod petom to?kom dnevnog reda raspravljalo se o pripremi održavanja zbora Gradske organizacije Split. Predsjedništvo stranke podržava vodstvo Gradske organizacije Split i njihove aktivnost.

Pod šesto to?kom dnevnog reda podržan je prijedlog Gradske organizacije Zagreb o održavanju parade - mimohoda u Zagrebu dana 10. rujna 2005. god s po?etkom od 11, 00 sati.
Predsjedništvo stranke je zauzelo stav da se sve organizacije Hrvatskih pravaša - Hrvatskog pravaškog pokreta moraju uklju?iti u realizaciju tog projekta.

Pod sedmom to?kom dnevnog reda raspravljalo se o anketama pred izbore, ne izlasku bira?a na izbore, financiranju stranaka i smanjenju praga na 3 %.
Donesena je odluka da se izradi prijedlog zakona i dostavi ga vladi i saboru RH.

Pod osmom to?kom dnevnog reda donesena je odluka da se financijski prihodi od strane lokalne uprave raspore?uje u iznosu : 50 % ostaje Op?inskoj i Gradskoj organizaciji koja ima parlamentarni status, 20 % ide Županijskom vije?u, a 30 % predsjedništvu stranke.
Ako nema ustrojenog Županijskog vije?a onda predsjedništvu stranke pripada 50 % od navedenog iznosa.

Pod devetom to?kom dnevnog reda odlu?eno je da zbog dopune naziva stranke u HP - HPP i registracije nižih tijela stranke na Ministarstvu uprave da se moraju održati zborovi Op?inskih i Gradskih organizacija.

Pod to?kom razno predsjedništvo stranke imenovalo je Emila ?i?a za glavnog urednika Hrvatske istine, a ?lanovi predsjedništva ?ine uredni?ko vije?e.

Bog i Hrvati !


Glavni tajnik
Rudolf Forko

Meni/Izbornik Vijesti
Korisnik Drazen Keleminec, 0
Datum ažuriranja 2015-10-28
Ip 89.201.238.98