Naslov
Datum 23.03.2010
Uvod

ISTINA O KOJOJ SE U HRVATSKOJ ŠUTI

Opširnije


Voza? kamiona iz Slovenije je negdje na TV-u rekao kako radi dnevno po
16-18 sati za golu pla?u, bez pla?enih prekovremenih sati, bez
pla?enog toplog obroka. Kad bi se pobunio, kaže, to njegov gazda jedva
?eka, jer bi ga poslao na burzu i uzeo Rumunja koji bi mu vozio u pola
cijene, ali gazda istovremeno pri?a kako je u EU super, jer svaki
mjesec kupi novi kamion.

Bugarin (poslovni partner) pri?a kako je Bugarska živjela od izvoza
vo?a i povr?a, a sada sve uvoze iz EU, dok se država sve više
zadužuje.

Ma?ari pri?aju kako su postali najamni radnici u (do ju?er svojim)
vinogradima, jer su ih Francuzi najprije uništili s niskim
(dampinškim) cijenama, da bi, kada Ma?ari nisu više mogli vra?ati
banci kredite, od banaka kupili za sitan novac gotovo sve vinograde.
Tako se sada najpoznatiji Ma?arski vinogradi (Tokajac) nalaze u
vlasništvu Engleza.

U ?eškoj je EU prisilila vlasnike še?erana da zatvore tvornice, dok su
radnici završili na burzi, a sve zato jer EU ima previše še?era, a
previše še?era ima zato jer ga EU uvozi iz Kube i na njemu je puno
ve?a zarada.

Njema?ka je zbog prekora?enja kvote dozvoljenog zaga?ivanja, prema
sporazumu iz Kyota, veliki dio prljave industrije prebacila u ?ešku.

Jedini ?ovjek koji je zbrojio dva i dva je ?eški predsjednik Klaus
koji tvrdi da je ulazak Republike ?eške u EU ?isti promašaj i u znak
protesta ne dozvoljava da se zastava EU izvjesi na njegovu
rezidenciju.

Prošle godine u velja?i sam jedne nedjelje u vijestima na radiju u
osam sati ?uo u špici krajnje uznemiruju?u vijest - U Ma?arskoj
gra?ani nezadovoljni s EU izišli su na ulice i krenuli prema
parlamentu, policija napravila barikade, o?ekuje se ono najgore.
Uklju?io sam radio da ?ujem vijesti, me?utim Ma?arska se nije više
spominjala. Nave?er sam s nestrpljenjem ?ekao dnevnik na TV, o
spomenutom doga?aju ni rije?i.

Zna?i da je saborska komisija za informiranje ve? reagirala. Nakon par
dana stjecajem okolnosti sreo sam se s nekim Ma?arima pa sam upitao
što je to bilo. Najprije nisu shva?ali na što mislim, a kada sam im
objasnio što je bilo na vijestima, odmahnuli su rukom i rekli "Ma kod
nas su stalno neke demonstracije protiv EU".

E pa sada se pitam gdje je demokracija, gdje je sloboda štampe, kojom
se toliko busamo u prsa.

Tvrdim da je to zato jer bi protiv EU bilo ne 50% gra?ana RH, ve?
90%da ovakve vijesti prikažu na našoj televiziji. Bojim se da na kraju
gra?ani ne?e niti glasovati o ulasku u EU, ve? ?e do tog vremena Sabor
promijeniti Ustav, pa ?e Sabor mjesto nas donijeti najbolje rješenje,
a to je ulazak u EU, jer znaju da su im izgledi da narod glasa za EU
veoma mali.

Tako je bilo u Nizozemskoj i Sloveniji, kada su kroz ispitivanje
javnog mijenja shvatili da ?e narod biti protiv ulaska u EU.
Kada se puk pobunio što se nije izišlo na referendum, odgovor je bio:"
Vi ste glasali za našu stranku, koja je u svom programu imala ulazak u
EU i mi sada samo izvršavamo ono što smo vam u predizbornoj kampanji
obe?avali".

Nadalje, zašto Ustav EU nije prošao u Francuskoj i Nizozemskoj, zašto
su pribjegli Lisabonskom sporazumu, zašto Lisabonski sporazum
prihva?aju parlamenti, zašto ga ne daju na referendum?

Zato jer bi prošli kao u Irskoj, a u Irskoj znamo nisu prošli.

Da li su naši politi?ari svjesni toga što ?ine ovom narodu? Da li su
svjesni toga da ?e ulaskom u EU u vrlo kratkom roku sva dobra prije?i
u vlasništvo bjelosvjetske mafije i da ?e naš narod biti najamna radna
snaga, bolje re?eno robovi.
Oni nisu svjesni da kada vlasnik plati porez na dobit, ostatak dobiti
završava van granica RH Samo ako je vlasnik Hrvat ta dobit se opet
investira u RH.

Znam dobro o ?emu pri?am, jer sam donedavno radio u stranoj tvrtci i
znam koliko novca je svake godine vlasnik odnosio iz RH.

Što je to potaklo sve naše stranke da u svojim programima gotovo svi
(osim nekih malih stranaka) imaju ulazak u EU. Kao jedini logi?ni
odgovor name?e mi se misao da su kupljeni, jer bogatoj EU (s velikim
osje?ajem za pronalaženje zlatnog rudnika) nije problem podijeliti
našim politi?arima stotinjak milijuna eura da bi ovi napravili sve što
se od njih traži. Njima investirati taj novac je kao meni dati
prosjaku 5 kuna.

Zar nitko ne vidi da su vode?e ?lanice EU (Engleska, Francuska,
Nizozemska, Portugal, Španjolska i Njema?ka), sve od reda bile
kolonijalne sile, da su kolonije osvojili ratom, da su u tim ratovima
poubijali milijune ljudi i oplja?kali sve što se oplja?kati moglo. Ali
sve što su oružjem dobili, oružjem su i izgubili. Sada imaju muzeje
pune umjetnina, zlata, bjelokosti i dragulja, ali imaju i izdajnike
(one koji su za njih ratovali u vlastitoj domovini protiv vlastitog
naroda), koji su im sada problem (U Francuskoj: Marokanci, Tunižani,
Alžirci, Mauri i.t.d.).

London ima preko 50% obojenog stanovništva, a da ne pri?amo o tome na
što sli?i Nizozemska) i izvor su kriminala. Sada imaju i jedno veliko
iskustvo, pa su pou?eni Aljaskom, koju su SAD kupile od Ruskoga cara
došle do zaklju?ka: što se otme oružjem, oružjem se može vratiti, ali
što se kupi, može se samo kupnjom vratiti, pa su sada krenuli osvojiti
svijet na novi na?in: globalizacijom.

Pro?itajte malu plavu knjižicu EU-a, koja se zove Ustav EU-a, u kojoj
sve piše...

I sada su te zemlje lansirale pri?u o globalizaciji.
Što se to krije iza globalizacije? Globalizacija je kolonizacija bez
ispaljenog metka.

I mi nasjedamo tim hohštaperima, koji nas u?e što je to demokracija,
što je dobro, a što je zlo, a do ju?er su sijali smrt širom svijeta.

Istrijebili su cijele civilizacije. Najve?i demokrati na ovome
svijetu, SAD, donedavno su imali robove, a do ju?er se nisu vozili u
istim autobusima sa crncima, dok je Dubrova?ka republika 1642. Godine
donijela zakon o ukidanju ropstva, dakle u vrijeme kada je Sjeverna
Amerika još bila engleska kolonija i nije postojala kao država (SAD su
oformljene kao država 1776. godine).

I sada im je taktika da žrtvu najprije bace na koljena (naj?eš?e kroz
financijska zaduženja), a onda dolaze s kov?ezima novca, odvjetnicima
i ugovorima, pa sve vrijedno kroz kratko vrijeme promijeni
vlasnika, naravno za sitan novac, jer i kralj u pustinji, kada umire
od že?i, daje kraljevstvo za kap vode.

Ja jesam za EU, ali ne EU s ovakvom politikom, politikom koju vode
kapitalisti, a ne politi?ari.

Kakva je to politika kada su kapitalisti zbog svoje gramzljivosti,
pohlepe i nepresušne želje za što ve?im bogatstvom svoj kapital radi
ve?e zarade prebacili u Kinu (gdje radnik radi za 1 $ dnevno), a
radnike uz ?iju pomo? su stekli taj isti kapital šalju na burzu, da bi
robu proizvedenu u njihovim tvornicama u Kini dopremili u EU da je
prodaju svojim doju?erašnjim radnicima, koji sada žive od socijalne
pomo?i.

Tako su do sada uništili tekstilnu industriju u EU, obu?arsku
industriju, na?eli drvno- prera?iva?ku industriju, automobilsku
industriju i.t.d.

Tvrdim da ovakva politika EU nije dobra, da se bazira samo na
kapitalu, a za ?ovjeka više nitko ne brine. Sada više nije dovoljno
raditi radnim danom što bi rekli Zagorci od ve do ve, ve? je potrebno
raditi i subotom i nedjeljom, ali to samo kod nas, dok ti isti centri
u svojim mati?nim državama nedjeljom ne rade (Austrija i Njema?ka).

No, ta politika je politika rezanje grane na kojoj se sjedi, jer kada
50% radnika u EU završi na burzi, a druga polovica više ne bude mogla
pla?ati socijalu radnicima na burzi, ponovo ?e pote?i krv potocima. Da
li ?e se to krvoproli?e zvati Oktobarska ili Francuska revolucija nije
bitno, ali to je s ovakvom politikom EU neminovno.

Bogataše u EU kod nas najviše zanima Slavonska ravnica, izvori pitke
vode i naša obala zajedno s otocima. Industrija ih ne zanima, to imaju
kod sebe u Koreji, Kini, Vijetnamu, Turskoj i Indiji.

Njih naša industrija koja im konkurira smeta. Nju treba uništiti.
Pogledajte samo kakav pritisak rade na našu vladu u vezi
brodogradilišta. Naša brodogradilišta im smetaju jer konkuriraju
Korejskima, koja su u njihovom vlasništvu. To opravdavaju slobodnim
tržištem i zaštitom tržišnog natjecanja.

Kad smo ve? kod slobodnog tržišta, da kažem i to da je njihova teorija
da sve što nije profitabilno, dakle što ne može na tržištu opstati,
treba propasti.

Ali to pravilo važi samo za neke, iako tvrde da smo svi jednaki (sve
svinje su jednake, samo su neke jednakije, Orwell), pa pitam se zašto
onda sada u ovoj krizi nisu pustili da propadnu sve banke u EU i
SAD-u, jer su po toj logici trebale propasti, zašto su automobilskoj
industriji dali financijsku injekciju, zašto je samo Amerika, da spasi
svoje gospodarstvo, žrtvovala preko tisu?u petsto milijardi USD?

Zar mi dotacijama ne spašavamo svoje gospodarstvo? Zar nije bolje da
im pomognemo sa dva tri milijuna USD, nego da ti radnici završe na
burzi, gdje ?e koštati prora?un desetak puta više?

Dakle mi sve slijepo vjerujemo tim bjelosvjetskim lažovima. Možda ?ete
re?i da sam pregrub u iznošenju svojih ocjena. Ne nisam pregrub, ja
sam o?ajan, mogu ovo pismo poslati i u novine ali one ga ne?e
objaviti.

Goebbels, Hitlerov šef propagande je za ove današnje managere
propagande bio dje?ji vrti?. Ovi danas su u?enici Ameri?kog agresivnog
marketinga ro?enog u potroša?kom društvu (Marketing, što je to
ustvari?

Jedna definicija kaže da je potroša?ko društvo izgradilo marketing,
koji je sposoban ?ovjeka uvjeriti da kupi nešto što mu ne treba, za
novac koji nema-karticu). To pak zna?i da ?ovjeka treba nagovoriti da
se što više zaduži, jer je onda s njime lakše vladati.

Ako ?ovjek nikome ništa ne duguje, tada si može puno toga dopustiti,
ali ako duguje, za auto, za ku?u ili stan, dovoljno mu je priprijetiti
otkazom i ?ovjek šuti, jer ako ostane bez posla, ostat ?e bez svega, a
nitko ne želi ostati bez egzistencije i dobara koja je stjecao
mukotrpnim radom, pogotovo kada iza sebe ima obitelj, koja je svakom
radniku svetinja.

Koliko su lažljivi, sjetit ?ete se i sami, kada Vas podsjetim na
obe?anja stranih banaka. Dok nisu imali pristup u RH, onda su nas
uvjeravali da ako im otvorimo vrata, da ?emo imati kamatu istu kao i u
njihovim mati?nim državama (kod njih je sada kamata 3%, a kod nas 13%).

Kada su ušli obe?avali su tvrtkama, koje pre?u k njima iz tadašnjeg
SDK, da ?e im platni promet raditi besplatno. No naše tvrtke na to
nisu nasjedale, pa su onda dr. Šoši? i dr. ?odan javno popljuvali SDK,
nazvavši SDK komunisti?kim mastodontom, koji treba ukinuti (jer takvo
što ne postoji nigdje u svijetu), a poslovne subjekte prebaciti u
poslovne banke. Napokon su donijeli zakon koji je tvrtke prisilio da
ra?une i novac prebace u poslovne banke, ali tog ?asa više nijednoj
banci nije palo na pamet održati obe?anje o besplatnom platnom
prometu, štoviše cijena platnog prometa je poskupjela otprilike pet
puta.

U tim istim bankama danas možete dobiti kredit za auto, kamion ili
bilo što drugo proizvedeno na zapadu u roku par sati do par dana, dok
za recimo farmu krava kredit ?e naš seljak ganjati par godina.

Naša vlast je po meni u?inila najve?i propust 1992. godine, kada je u
pretpristupnim ugovorima s EU potpisala da ?e otvoriti naše tržište
europskim proizvodima i da ?e prodati banke. Tim potezom smo uništili
doma?u industriju, poljoprivredu i tržište novca - ili re?eno
šahovskom terminologijom, poklonili smo protivniku kraljicu i topove.

Da nastavim sa šahovskom terminologijom: naša vlada igra šah s EU, a
ima znanje po?etnika, koji zna samo kako se vuku figure, dok protivnik
zna desetak poteza unaprijed i unaprijed zna gdje ?e nas navu?i na
tanki led i matirati, odnosno posti?i sve ono što su naumili.

Za ulazak u EU najprije su nam uvjetovali suradnju s Haškim sudom.
Zatim smo morali izru?iti generala Gotovinu, pa smo morali prihvatiti
ZERP, sada ?emo morati dati Slovencima 90% onoga što traže i tako malo
po malo, najednom ?emo se na?i na koljenima bez hla?a.

Ako se samo malo suprotstavimo, izvu?i ?e asa iz rukava, a to je da ?e
preko no?i zatražiti povrat svih dugova, što je ovoga ?asa oko 50
milijardi USD.

I što mislite što nas onda ?eka?

?eka nas jedino mogu?e, a to je uvo?enje maksimalnih poreza na sve
mogu?e i nemogu?e, od poreza na rogatu stoku za seljake, porez na
višak stambenog prostora, porez na vikendice, aute (neke od tih poreza
ve? imamo, ali ?e sada biti nekoliko puta ve?i), porez na porez - i do
?ega ?e to dovesti?

Dovest ?e do drasti?nog pada cijena nekretnina i do op?eg kolapsa u
zdravstvu, školstvu i trgovini.

I sada je jasno zašto EU inzistira na brzom sre?ivanju gruntovnice i
zemljišnih knjiga.

Prošle godine, naš bivši premijer je rekao da je Hrvatska jedna velika
obitelj, s ?ime se ja u potpunosti slažem, samo se pitam da li je u
njegovu malu obitelj dolazila policija i centar za socijalni rad
raditi
reda ili je taj red radio sam, pa se pitam zašto mu u velikoj obitelji
EU treba raditi reda?

Nadalje, mnogi besplatni programi EU su izmišljeni za to da pripreme
teren za dan D. Npr. program po kojem emisari EU u?e naše lumene kako
gospodariti društvenom imovinom, a za to im trebamo dati popis
društvene imovine s procjenom vrijednosti. Da li Vam to što govori?

(tekst hrvatskog stru?njaka za gospodarstvo N.N. odbijen u hrvatskim medijima)

Meni/Izbornik
Korisnik Drazen Keleminec, 0
Datum ažuriranja
Ip