Naslov
Datum 20.07.2009
Uvod

Na upit nekih simpatizera i ?lanova Autohtone – Hrvatske stranke prava zašto  u stranku ne pozovemo Stipu ?ori?a,  Peru ?ori?a, Peru Kova?evi?a i Ružu Tomaši? želimo dati sljede?i odgovor.

Autohtona – Hrvatska stranka prava navedene ne smatra pravašima pa stoga prosudite sami.

Pero ?ori?; ?lan HDZ –a, HIP-a , a od 2003.god. HSP-a. U Hrvatsku stranku prava došao zbog uspjeha na parlamentarnim izborima i osvojenih 8 mandata. Dolazak u HSP imao je za cilju samo svoj interes. Ubrzo postaje do predsjednik Glavnog stana HSP-a, a nakon izbora 2005. HDZ ga postavlja na dužnost voditelja za skrb o braniteljima u Vukovarsko - sremskoj županiji. Tu funkciju još i danas obavlja uz mjese?nu pla?u od 10.000,00 kuna.

Stipo ?ori?; brat Pere ?ori?a  radio u zagreba?kom Holdingu pod vodstvom SDP-a, podružnice Zagreba?ke ceste kao tehni?ki direktor. Glavnu poslovnu politiku u Zagreba?kim cestama kreirao je upravo  Stipo ?ori? uz pomo? financijskog direktora Slobodana Gracina.Dolaskom na mjesto direktora Zagreba?kih cesta Igora  Ra?enovi?a , Stipo ?ori? dolazi s njim u izravni sukob. Igor Ra?enovi? ubrzo je shvatio da  od vrha do dna vlada korupcija i malverzacije golemih razmjera i odlazi u Uskok podnijeti kaznenu prijavu. U Zagreba?kim cestama od 350 milijuna kuna samo u jednoj godini nestalo je 170 milijuna kuna.  Igor Ra?enovi?  je nakon toga  premla?en bejzbol palicama.  Nakon afere sa Ra?enovi?em i novinarima Stipo ?ori? je udaljen s posla i još sada se vodi istraga protiv njega.  Stipo ?ori? je kao direktor stekao pravo malo bogatstvo, nekoliko stanova i ku?a.

Pero Kova?evi?; za vrijeme Jugoslavije pisao priru?nike za JNA o op?e narodnoj  obrani i društvenoj samo zaštiti, veli?ao Tita i pisao o unutarnjim i vanjskim neprijateljima. Pero Kova?evi? to nije mogao raditi da ga u JNA i Savezu komunista nisu smatrali politi?ki podobnima i da nije bio dio partijske kadrovske križaljke. A-HSP posjeduje knjige koje je pisao Pero Kova?evi?. U HSP doveo kriminalca Vladu Zeca koji danas sjedi u zatvoru. 2003. godine postaje ?lan HSP-a i iste godine ulazi u Hrvatski sabor. Nakon razlaza sa Antom ?api?em pod svoje skute uzima ga SDP i Milan Bandi?. U zagreba?kom Holdingu radi na mjestu pomo?nika predsjednika Uprave za pravne poslove. Ove godine kandidira se kao nezavisni kandidat za zagreba?ku Gradsku skupštinu. Nije prošao izborni prag ali je u svom mjesnom odboru Trnje dobio 2 mandata. Pošto nitko nije dobio ve?inu u Trnju, Pero Kova?evi? svoja dva glasa poklanja  Milanu Bandi?u i tako SDP uz pomo? Pere  kontrolira i Trnje. Ina?e posjedujemo i drugu dokumentaciju koja ne ide na ruku Pere Kova?evi?a.

Ruža Tomaši?; u rujnu 1991. god. telefonom je nazvao HDZ-ovac Željko Šelendi?, Dobroslava Paragu i zatražio hitan sastanak. Sastali su se u Draškovi?evoj 35, a tamo ih je do?ekala Ruža Tomaši?. Tražila je najprije da razgovara u ?etiri oka ali kako Paraga nije pristao zatražila je da svi prisegnu na ?uvanje tajne, tvrde?i da je i njezin život u opasnosti. Tada je kazala da se sprema atentat na vodstvo HSP-a, a koji se kasnije i dogodio gdje je ubijen dopredsjednik HSP-a Ante Paradžik. Ruža Tomaši? je tada radila kao šefica Tu?manova osiguranja. Ako se Ruža Tomaši? smatra pravašicom pozivamo je da kaže tko je naredio ubojstvo Ante Paradžika jer do god ne kaže javno, A-HSP je ne smatra pravašicom.

 

Autohtona – Hrvatska stranka prava

Opširnije
Meni/Izbornik
Korisnik Drazen Keleminec, 0
Datum ažuriranja
Ip