Naslov Koalicija u Vukovaru: HSP dr. Ante Star?evi?, HDZ i SDSS !
Datum 16.06.2010
Uvod

Pravaši, Ruža Tomaši? i njezina stranka u koaliciji sa SDSS-om i ?etnicima  u Vukovaru !

Zavedi i vladaj

Vukovarsko Gradsko vije?e je od svoga konstituiranja jedan složeni živi organizam koji zahtjeva jednu potpuno novu klasifikaciju, koja do sada nije bila uop?e poznata. Kada bismo rekli da taj organizam živi u simbiozi bili bismo u krivu. Znanost je iznjedrila stru?an termin koji dobro opisuje narav našeg objekta: parazitski organizam.

Ali ono specifi?no u ovom vukovarskom organizmu jest to da se svi prave kao da se ne poznaju. Oni žive od neznanja. Pa, pogledajmo genezu tog neznanja: uo?i sve?ane sjednice konstituiranja novog Gradskog vije?a, nije se znalo kome ?e se prikloniti SDSS. Jer, tako kaže matematika, bez SDSS-a nema ve?ine, nema izbora za predsjednika vije?a, ukratko nema vije?a. SDSS se priklonio HDZ-u i HSP-u dr.Ante Star?evi?, dogovorili su se da se podržavaju, ali da se to ne zna. HDZ ?e biti u koaliciji sa SDSS-om i sa HSP-om dr. Ante Star?evi?, a neka se Star?evi? pravi da ne pozna Drakuli?a. Da se, kao, ne znaju. To je dogovoreno kasno nave?er, uo?i dana D.

Opširnije
Meni/Izbornik
Korisnik Drazen Keleminec, 0
Datum ažuriranja
Ip