Naslov ?lanarina za 2010. godinu
Datum 08.06.2010
Uvod

Predsjedništvo Autohtone - Hrvatske stranke prava poziva sve one dužnosnike i ?lanove stranke koji nisu uplatili ?lanarinu za 2010. godinu da to u?ine. ?lanarina iznosi 100,00 kuna.

?lanak 16. Statuta : ?lanovi stranke dužni su redovito pla?ati ?lanarinu.

Uplata ?lanarine može se uplatiti na žiro ra?un 2360000 - 1101662670

 

Opširnije
Meni/Izbornik
Korisnik Drazen Keleminec, 0
Datum ažuriranja
Ip