Naslov
Datum 26.04.2010
Uvod

Srb: Došlo je vrijeme da desnica u Hrvatskoj shvati kako joj je jedina opcija ujedinjenje i zbijanje redova oko HSP-a kao stožerne stranke


ZAGREB - Obistinit ?e se najava o tijesnoj suradnji više pravaških stranaka koje ?e, pod vodstvom HSP-a, zajedno na idu?e parlamentarne izbore. Sredinom svibnja o?ekuje se potpisivanje »pisma namjere«, kojim ?e ?elnici HSP-a te H?SP-a i AHSP-a potvrditi svrstavanje u pravaški blok. Šef pravaša Daniel Srb, kojem je zbijanje redova na desnici bilo jedno od glavnih obe?anja kad je jesenas preuzeo HSP, jako je zadovoljan time što su višemjese?ni razgovori s vodstvima H?SP-a i AHSP-a, dvjema malim neparlamentarnim strankama, urodili plodom.
»Uspostavili smo iznimno dobru suradnju s tim pravaškim strankama, jedinima koje, uz HSP, imaju nekog utjecaja i politi?ke snage«, kaže Srb. Uvjeren je u to da ?e skorašnje potpisivanje »pisma namjere« biti pokazatelj javnosti i bira?ima desnice da stranke pravaške orijentacije »misle ozbiljno« te da su svjesne toga da jedino okupljanje oko HSP-a može donijeti dobar izborni rezultat.
»Došlo je vrijeme da desnica u Hrvatskoj shvati da usitnjena kao dosad nema nikakvih izgleda. Zato je ujedinjenje nužno, a jedina je opcija zbijanje redova oko HSP-a kao stožerne stranke«, smatra Srb. Objašnjava da strana?ko okupljanje u pravaški blok zasad ne zna?i i »u?lanjenje« H?SP-a i AHSP-a u njegovu stranku, ali i dodaje da je HSP otvoren za razgovor o svemu, a na njima je da odlu?e.
U želji da desnica što jedinstvenija nastupi na nacionalnim izborima, a ne da se, kao i nedavno na predsjedni?kim izborima, glasovi bira?a naklonjenih desnici rasipaju na mnogo strana, Srb razgovara i sa širim krugom intelektualaca svjetonazorski i politi?ki bliskih pravašima. Iako u HSP-u još ne žele govoriti o detaljima, doznajemo da se o mogu?nosti da kao nestrana?ke osobe budu na njihovim izbornim listama razgovara s prof. Miroslavom Tu?manom, povjesni?arem Josipom Jur?evi?em, dr. Zdravkom Tomcem i još nekim poznatim intelektualcima.
Iako ?e se razgovarati i o njihovu mogu?em ulasku u HSP, to nije, kaže šef pravaša, uvjet za budu?u suradnju i za njihov izborni nastup u okviru pravaškog bloka. Najvažnije je posti?i dobar rezultat koji ?e se ogledati u najmanje tri do pet saborskih zastupnika, što je, zaklju?uje Daniel Srb, dostižno, jer je HSP-ov rejting ve? sad 4,1 posto, što nisu imali još od izbornog potopa 2007. godine.                                                                                     

Vjesnik, 23. 4. 2010. [Ivka Ba?i?]

Opširnije
Meni/Izbornik
Korisnik Drazen Keleminec, 0
Datum ažuriranja
Ip